Skriveprocessen og formalia

I kursusbeskrivelsen finder du de specifikke krav til indholdet i bachelorprojektet. Det vil sige information om opgavetyper og formelle krav, herunder resumé, omfang, forside, sprog og layout. I boksene herunder finder du yderligere vejledning til selve skriveprocesssen.

Formelle krav og retningslinjer

I kursusbeskrivelserne finder du de specifikke krav til indholdet i bachelorprojektet. Det vil sige information om opgavetyper og formelle krav, herunder resumé, omfang, forside, sprog og layout. 

Du finder fagbeskrivelsen i AUs kursuskatalog

I retningslinjer for skriftlige opgaver finder du bl.a. information om referenceværktøjer, hvordan du laver henvisninger, litteraturlister og hvordan du undgår plagiering. Du finder retningslinjerne her på studieportalen under punktet 'Eksamen'  i afsnittet om formalia og krav for skriftlige opgaver.

Bilag

Du kan vedlægge bilag, hvor du finder det nødvendigt, at medtage ekstra materiale såsom (men ikke kun):

  • Ekstra information om den empiriske baggrund.
  • Interviewguides, transskriptioner af interviews, spørgeskemaer, ekstra datakørsler osv.
  • Rapporter der anvendes som sekundære datakilder.

Opgaven bedømmes udelukkende på selve opgavens indhold og derfor skal selve opgaven i sig selv være et komplet og meningsfyldt dokument uafhængigt af bilagene.

Hvis du anvender interviews i din dataindsamling, er der ikke noget formelt krav om, at du transskriberer dine interviews. Dog vil transskriberede interviews ofte føre til en langt bedre dataanalyse og dermed bedre opgave.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Fortrolighedsaftale

Når du kontakter eksterne aktører (virksomheder, organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden.

Du finder fortrolighedsaftalen her.

Bemærk at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Nogle virksomheder vil dog stadig bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden. 

NB: Når du afleverer din opgave, kan du vælge, om den skal stå på »åben hylde« og være offentligt tilgængelig. Du kan også vælge »lukket hylde«, så er du garanteret, at kun vejleder og censor får din opgave at se.

Opstår der problemer?

I tilfælde af du oplever personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte studievejledningen, som kan hjælpe dig med at få overblik over dine muligheder. 

Du finder studievejledingen her.

Hvis det drejer sig om større ændringer eller problemer, som påvirker din opgave, skal du kontakte din vejleder, når du har været i kontakt med studievejledningen.

I de sjældne tilfæde hvor der opstår problemer imellem dig og din vejleder, bør du først forsøge, at løse problemerne med din vejleder. Det kan du gøre ved at fortælle din vejleder om dine prolemer og bekymringer, hvorefter I kan forsøge at løse det sammen. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte studielederen for din uddannelse:

Det er vigtigt, at du ikke venter til efter afleveringen eller forsvar med at nævne problemerne, da misforståelser eller problemer i forhold til vejledningsforløbet ikke kan lægges til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Informationsmøder

Informationsmøde om bachelorprojekt v/Michael Svarer: 

  • Informationsmødet afholdes d. 2. november 2022 kl. 10-11 (1324-011). 

Informationssøgningskursus v/Anna Mette Morthorst:

  • Kurset afholdes d. 8. februar 2023 kl. 12-14 (2625-113 Fuglsangssalen)

Kursus i akademisk skrivning v/Tine Wirenfeldt Jensen:

  • Kurset afholdes d. 10. februar 2023 kl. 14-16 (2628-M1).