Før tilmeldingsfristen

Det er vigtigt, at du læser fagbeskrivelsen for det semester, hvor du skal skrive dit bachelorprojekt, da der kan forekomme ændringer.

  • Du finder fagbeskrivelsen her: AU kursuskatalog
  • Titel: Bachelor's Project for Economics and Management students

Den endelige karakter er baseret på bedømmelsen af selve bachelorprojektet og gives af en ekstern censor samt den faglige vejleder.

Oversigten over vejledere i foråret 2021 finder du nedenunder under overskriften "Valg af emne".

Brightspace

Samtlige studerende på 5. semester på henholdsvis bacheloruddannelsen i Økonomi og Politik & Økonomi bliver automatisk tilknyttet fagets Brightspace-side. Her kan du finde den praktiske information, så det er vigtigt, at du holder jævnligt holder øje med denne side.

Hvis du ikke har adgang til Brightspacesiden midt november, kan du kontakte Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk).

Umiddelbart efter tilmeldingsfristen vil de studerende, der ikke har tilmeldt sig faget, blive fjernet fra siden.

Informationsmøde

Der blev afholdt informationsmøde vedrørende bachelorprojektet torsdag den 5. november 2020.

Du kan downloade oplægget fra informationsmødet her.

Vil du skrive alene eller i gruppe?

Et bachelorprojekt er en stor skriftlig opgave, og du skal gøre op med dig selv, om du vil skrive opgaven alene eller i en gruppe (grupper op til 3 personer er tilladt). Det er vigtigt, at du  er, at du vælger den form, som du selv har det bedst med.

At skrive bachelorprojekt i en gruppe har nogle fordele, da du har nogen at sparre, diskutere og vende teorier og idéer med. Det er for mange en stor fordel, da forskellige vinkler på opgaven oftest giver et bedre resultat. Men et bachelorprojekt er et stort arbejde, som kræver mange timer sammen i gruppen og til tider skal der indgåes kompromiser. Derfor er det vigtigt, at gruppen fungerer både fagligt og socialt. Et godt tip er derfor, at lave en forventningsafstemning med den eller de personer, du vil skrive med. En forudsætning for et godt samarbejde er, at alle i gruppen har samme mål med opgaven. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe inde i processen.

Det er også vigtigt, at understrege, at det ved gruppeprojekter er det et krav, at den enkelte studerendes bidrag klart kan udskilles med henblik på individuel bedømmelse. Kravet er derfor, at den enkelte studerende er ansvarlig for selvstændig udarbejdelse af halvdelen af opgaven (ved grupper af 2 studerende), eller en tredjedel af opgaven (ved grupper af 3 studerende) fratrukket fælles introduktion og fælles konklusion.

Du kan finde gode råd til arbejdet i studiegrupper på Styrk Dit Studieliv og AU Studypedia

Valg af emne

Opgavens emne er ofte baseret på en eksisterende problemstilling, dvs. et emne inden for de akademiske områder på bachelorstudiet. Det kan være problemstilling i en specifik organisation (privat eller offentlig virksomhed, interessegruppe osv.) eller en branche. Du vælger og definerer selv emnet for din bacheloropgave, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af din uddannelse.

Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget. Det kan være en hjælp, at drøfte dine ideer til emner med en mulig vejleder på din opgave. 

Søg inspiration til et muligt emne:

AU Library
Biblioteket udbyder flere kurser inden for litteratursøgning.  Det anbefales studerende at gøre brug af denne service, da det kan gøre opgaveskrivningen betydeligt nemmere. I begyndelsen af februar afholder AU Library et kursus specielt målrettet bachelorprojektet på oecon. Den endelige dato vil fremgå af dit skema og bliver også annonceret på Blackboard.

Aarhus BSS Career
Karrierecenteret har et tæt samarbejde med erhvervslivet og er derfor meget relevante i forhold til bachelorprojekter. 

Data and computational resources
Her får du adgang til en række databaser og it-ressourcer, som kan hjælpe dig videre både i forhold til valg af emne og også under skriveprocessen.

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/economics/bachelorprojekt-og-speciale/databaser/

Nyheder/virksomheders hjemmesider 
Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger, der kunne være relevante for et bachelorprojekt. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.

Vejleder- og emneoversigt 
Du kan lade dig inspirere af Ocoens' vejlederkatalog over tilgængelige vejledere fra Institut fra Økonomi og dertilhørende emner. Du finder vejlederkataloget her.

Hvis du øsnker en vejleder fra Institut for Virksomhedsledelse, er du selv ansvarlig for at finde emne og også at have været i kontakt med en mulig vejleder inden tilmelding. 

OBS!Husk, at du ved tilmelding ønsker en vejleder. Vi kan desværre ikke garantere, at du får allokeret din ønskede vejleder, men vi bestræber os selvfølgelig på at imødekomme så mange vejlederønsker som mulig. Din endelige vejleder offentliggøres hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen på bachelorprojektets Blackboard-side. 

Tilmelding

Du skal tilmelde din opgave med foreløbig opgavetitel og vejledernavn.

Tilmeldingen skal ske via denne registreringsblanket.

Hvis du ikke kan finde en vejleder inden tilmeldingsfristen udløber, skal du tilmelde din opgave med foreløbig opgavetitel og en beskrivelse af projektet. Du vil så efter deadline for tilmeldingen få tildelt en vejleder af instituttet.

Hvis I er en gruppe, er det nok, at et gruppemedlem tilmelder sig men husk at påføre de resterende gruppemedlemmer som co-writers.