Eksamensformer og formalia

Eksamensformer og formelle krav varierer alt efter hvor langt du er på dit studie og hvilke fag, det drejer sig om. Her kan du finde mere information om de forskellige eksamensformer og formelle krav.

Hvis du er i tvivl om de forskellige metoder og krav, er du altid velkommen til at kontakte studievejlederne.

Du kan også læse mere om fagets målsætning og eksamensform i kursusbeskrivelsen i AU's kursuskatalog.

Bemærk venligst, at reeksaminer godt have en anden eksamensform end den ordinære eksamen - dog ikke for bachelorprojekter og specialer.  Det vil sige, at en mundtlig ordinær eksamen vil kunne afholdes som en skriftlig reeksamen og omvendt.

Se i øvrigt eksamensbekendtgørelsen eller din studieordning.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.