Bachelor studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Økonomi

Velkommen til
Aarhus BSS

Økonomi


Her finder du al relevant information om din studiestart. Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i mødetid og program mv.

Det første du skal gøre som ny bachelorstuderende, efter du har modtaget dit optagelsesbrev, er at bekræfte din studieplads.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Velkommen til Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Velkommen til dit nye studie

Jeg vil gerne byde dig velkommen til økonomistudiet ved Institut for Økonomi, hvor du får en enestående mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

“I Danmark har vi begrænsede naturressourcer, så det, vi skal leve af, er vores kloge hoveder”. Det er en påstand, man ofte hører, og selv om den måske er lidt forenklende, er den heller ikke helt ved siden af. En veluddannet befolkning er et af danskernes bedste våben i kampen om at klare sig godt i en stadigt mere globaliseret verden, og her er udfordrende universitetsuddannelser helt essentielle for at tilvejebringe brugbar viden og kompetencer. Økonomistudiet ved Institut for Økonomi forsøger netop at udfordre de studerende, så du efter en velgennemført uddannelse vil stå̊ med viden og kompetencer, der efterspørges i stor stil i såvel den private som den offentlige sektor i ind- og udland.

Du træder i dag ind i universitetsverdenen, og det kan føles som en stor omvæltning. Du er ikke længere en elev, som går i skole, men studerende på et universitet, og det fordrer en helt anden grad af selvstændighed og ansvar for egen læring, end du har været vant til på din ungdomsuddannelse. For at du kan få den bedste overgang fra ungdoms- til universitetsuddannelse, har vi arrangeret et omfattende rusprogram. Vores ønske er hermed, at du kommer godt i gang med dit studium, således at du vil glæde dig til de faglige udfordringer og de nye menneskelige relationer i de kommende år.

På Institut for Økonomi skal du være en del af et fagligt fællesskab, hvor underviserne er forskere, der gennem deres undervisning formidler den nyeste viden til dig som studerende. Du skal ikke blot lære ny viden, du skal også̊ lære at frembringe ny viden. I begyndelsen af studiet foregår frembringelsen af viden under meget kontrollerede forhold eksempelvis gennem øvelsesopgaver, som man diskuterer på øvelsestimer. Når du kommer længere hen på studiet, slækker vi på de kontrollerede forhold og giver dig lov til at arbejde på projekter, som du selv har valgt ud fra dine faglige interesser.

Du bliver også del af set stort socialt fællesskab på studiet. Der er mange muligheder for at engagere sig i de forskellige studieforeninger, der arrangerer fester, faglige arrangementer, skiture, udlandsrejser og meget andet. De nuværende studerende på Institut for Økonomi sætter meget stor pris på både det faglige og det sociale niveau på studiet. Jeg vil klart opfordre dig til at engagere dig både fagligt og socialt i dit studie. Jeg er sikker på, at det er opskriften til 5 fantastiske år på Institut for Økonomi.

Med venlig hilsen
Michael Svarer
Studieleder for økonomi

Velkommen til RUS-ugen

Hjerteligt velkommen til dig, vores nye medstuderende på økonomi.

Studielivet står for døren, og vi glæder os til at præsentere dig for det unikke studieliv her på Institut for Økonomi, som du bestemt kan glæde dig til at blive en del af. I de kommende år vil du udvikle dig både fagligt og socialt. Du vil få et væld af gode oplevelser, faglige udfordringer og fordybelse – studielivets mange facetter ligger og venter på dig.

Til at introducere dig for studiet har vi ansat 12 forrygende tutorer, som vil være din livline, når mængden af information kan virke uoverskuelig. Spørg dem om alt, du kan komme i tanke om – det er det, de er her for, og de vil hjertens gerne hjælpe!

Rusugen forløber i år i uge 35 fra mandag den 29. august til fredag den 2. september. Rusugen vil være en blanding af faglige og sociale arrangementer rundt omkring på campus Fuglesangs Allé. Du vil i disse dage stifte bekendtskab med det universitetsmiljø, som du i de næste mange år skal færdes i.

Rusugen er for alle, og det centrale for os er, at alle nye studerende får en god og mindeværdig rusuge. Vigtigst er det, at vi i denne uge vil sørge for, at du får det sjovt sammen med alle dine nye studiekammerater. Dette er med til at danne grundlaget for det sociale fællesskab på studiet. Vores bedste råd er, at du deltager aktivt i rusugen, så du på bedste vis lærer dine nye medstuderende at kende.

Udover rusdagene har vi planlagt en hyttetur i efteråret, hvor du skal afsted med dine medstuderende og tutorerne. Hytteturen vil være en weekend fyldt med en masse sjove aktiviteter, og der vil være rig mulighed for at lære dine studiekammerater endnu bedre at kende. Hytteturen finder sted fra fredag den 30. september til søndag den 2. oktober; hold derfor denne weekend fri.

Vi håber, at du, sammen med tutorerne og dit nye hold af medstuderende, får en fantastisk uge med masser af spændende indslag og nye mennesker. Så glæd dig – for det gør vi!

De bedste hilsner
Rasmus Frederik Jensen og Sara da Silva Figueiredo Andersen

Alt om din rusuge og studiestart

Program for rusugen

Studiestarten indledes af en rusuge, hvor du får mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Din rusuge starter mandag den 29. august 2022 kl 8.45. Vi opfordrer alle til at deltage i rusugen, da det er en fantastisk måde at møde alle dine nye medstuderende på.

Derudover afholdes en hyttetur for alle nye studerende på økonomi fra fredag den 30. september til søndag den 2. oktober i uge 39. Mere information om denne følger i rusugen.

Se hele programmet

På Aarhus BSS er der en alkoholpolitik i forbindelse med alle former for rusaktiviteter for at sikre, at studiestarten foregår ansvarligt. Læs alkoholpolitikken her.

Mandag

08.45 Velkomst og fotografering Fuglesangssalen 
10.15 Samling på holdene + frokost Holdlokaler i M & D
12.00 Oplæg ved Økonomisk Forening (ØF) Auditorium M3 
12.15 Oplæg om fagene ved forelæserne  Auditorium M3 
14.15-17.30 Park Olympics Botanisk Have
19.00-01.00 Velkomstfest m. spisning, i samarbejde med ØF Fuglesangssalen


Tirsdag

09.00 Morgenmad og samling på holdene Holdlokaler i M & D
10.45 Tutoroplæg Holdlokaler i M & D
11.45 Oplæg om KØN Auditorium M3
12.00 Oplæg med en cand.oecon Auditorium M3
12.45 Frokost Holdlokaler i M & D
13.30 Oplæg ved Michael Svarer Auditorium M3 
14.30-16.30 Foreningscrawl Campus
19.00-24.00 ØF inviterer til ”Comedy Night" og spilaften S- & R-bygninger

Onsdag

08.30 Morgenmad på holdene Holdlokaler i M & D
10.30
Oplæg ved Oeconrådet
Auditorium M3
10.45 Præsentation af Studievejledningen Auditorium M3 
11.00 Oplæg med en cand.oecon. Auditorium M3 
11.45 Frokost Holdlokaler i M & D
12.30 Forberedelse til dyst med Søsterholdet Holdlokaler i M & D
14.30 Søsterholdsdysten Uniparken
18.00 Spisning med søsterhold Holdlokaler i M & D
20.00 Privatfestpå Hornsleth Hornsleth, Klostergade

Fredag

09.30 Samling på holdene Holdlokaler i M & D
11.30 Sportsturnering Fodboldbaner ved Fuglesangs Allé
15.00 Konverterbar R-bygningen

Find vej

Den første dag mødes vi ved Fuglesangssalen, bygning 2625 (F) på Fuglesangs Allé 4.

Alle dine tutorer står klar til at guide og tage imod dig!

Mød dine tutorer

Mød dine tutorer

Dine russekretærer og tutorer har ansvaret for din rusuge, og de fører dig igennem hele ugens program. De er studerende på din egen studieretning, og de kan hjælpe dig med de mange forskellige spørgsmål, som du kan have omkring studiet og selve studiestarten. Dine tutorer er ikke kun dine tutorer i rusugen, men også igennem hele dit studieforløb.


Betaling af rusugen

Prisen for rusugen er 700 kr.

Prisen inkluderer frokost mandag til onsdag, morgenmad tirsdag og onsdag samt aftensmad mandag og onsdag. Derudover er alle arrangementer, der vil foregå i rusugen og hytteturen, inkluderet.

SÅDAN BETALER DU:

 • Gå ind på hjemmesiden: https://events.au.dk/rusuge22/signup
 • Udfyld med navn, mail og eventuelle allergener, vegetar, vegansk etc.
 • Fortsæt og betal med betalingskort og tryk godkend. Du vil herefter modtage en kvittering, der bekræfter, at du nu er tilmeldt rusarrangementet 2022 på Institut for Økonomi.

Tilmeldingen er bindende.

Betalingsfrist er den 24. august.

Huskeliste til rusugen

Inden rusugen:

 • Læs al information her på studiestartsiden grundigt.
 • Reservér hele ugen til rusugen – det er fedt at kunne deltage fuldt ud og ikke have andre planer.
 • Følg Facebook-siden ”Nye Økonomistuderende 2022”.
 • Følg os på Instagram: @oeconrussek.
 • BETAL for rusugen inden den 24. august 2022.
 • Hvis du har spørgsmål, så skriv til oecon-russek@econ.au.dk

__________

Medbring til rusugen:

 • Hver dag: Vanddunk og gerne en snack eller to til at holde dampen oppe
 • Mandag: Idrætstøj til parkløbet (der er mulighed for omklædning) og tøj til om aftenen, hvis du bor et stykke væk
 • Onsdag: Igen tøj til om aftenen, da det kan være svært at nå hjem
 • Fredag: Din computer og sportstøj (der er mulighed for omklædning)

__________

Vigtige systemer, vejledning, support og boghandel

Sådan får du information, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder information via venstremenuen, blandt andet om studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø, dine timeplaner og meget mere. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information – bl.a. om vigtige deadlines.

Få hjælp og vejledning på dit studie

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.


Boghandel, bibliotek og it-support

Boghandel

Du kan købe dine bøger online på www.bssbooks.dk. BSS Books er en del af Stakbogladen, som er de studerendes boghandel på Aarhus Universitet. Her finder du en bogliste med de bøger, som er obligatoriske til dit studie. Du kan naturligvis også købe dine bøger direkte i vores pop-up butik på Fuglesangs Allé 4, som er åben to gange om året ved semesterstart. Du får altid 10% studierabat.

Mere information om boghandlen følger i introduktionsforløbet.


Bibliotekerne - AU Library

På bibliotekerne (AU Library) kan du bl.a.:

 • søge information og litteratur – online og fysisk
 • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
 • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS finder du på:


IT-support

Som studerende ved Aarhus BSS bliver IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere. Der tilbydes desuden forskellige IT-kurser, som du finder mere information om på facebook.com/BssKurser.

IT-supporten findes både på Fuglesangs Allé (bygn. 2628) og på Bartholins Allé (bygn. 1322).

Skema og beskrivelser af fag

Timeplaner
Du finder altid dine timeplaner (dit skema) her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Timeplaner. Der kan forekomme ændringer i timeplanerne, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dine timeplaner.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct og ytringsfrihed

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Kort om dit nye studie

Undervisningen

Gennem de første to år på universitetet vil du have omkring 20 timers undervisning om ugen. Derudover vil der være en række opgaver, der skal løses hver uge. I studiegrupper kan man bruge hinanden til at diskutere det svære teoretiske stof og hjælpe hinanden.
Litteraturen skal du selv købe via BSS Books, og meget af litteraturen til pemsum er på engelsk. 

__________

Bacheloruddannelsen består af to undervisningsformer: forelæsninger og holdundervisning.

 • Forelæsninger
  Forelæsninger foregår typisk i et auditorium med mange studerende, hvor underviseren fortæller om et konkret fagligt emne. En forelæsning er primært envejskommunikation, men man kan som regel godt stille nogle spørgsmål. Et godt råd, er at læse stoffet til den enkelte forelæsning hjemmefra, så får du mest ud af forelæsningen.
 • Holdundervisning
  Allerede første dag på uddannelsen bliver alle fordelt på øvelseshold. Et hold består af ca. 25-30 studerende. På første år er der øvelsestimer på hvert fag. Her er det en ældre studerende; en instruktor, der står for undervisningen. Øvelsestimerne foregår ved nogle stillede opgaver, som du og resten af dit hold forbereder hjemmefra og på skift gennemgår ved tavlen. Her vil instruktoren løbende hjælpe jer.
   

Lidt om dine første fag

Økonomiske principper

Faget giver dig indsigt i de fleste store økonomiske spørgsmål på 14 uger. Blandt andet, hvordan økonomisk teori kan anvendes til at besvare nogle af tidens store spørgsmål, herunder hvordan vi sikrer en bæredygtig økonomisk fremtid og økonomisk velstand under hensyntagen til klima, miljø og en retfærdig indkomstfordeling.

Matematiske og statistiske principper

Faget gennemgår basale matematiske og statistiske koncepter, som er relevante for økonomer. Blandt andet vigtige matematiske redskaber, som differentiation, integration, komparativ analyse og optimering af funktioner af flere variable. Derudover sandsynlighedsteori og statistik. Matematiske og statistiske principper er et ”værktøjsfag”, som vil være med til at forberede jer til fremtidige fag på uddannelsen.

Regnskab

Faget kigger både på internt og eksternt regnskab. For økonomer er regnskabsinformationer for virksomheder en guldgrube. Regnskabsinformation kan indsamles og analyseres med henblik på at træffe den optimale beslutning om et konkret problem for en konkret virksomhed – både internt og eksternt. 

Studiegruppeordning

Studiegruppeordning
Hjælp til at finde den bedste studiegruppe er et unikt tilbud til dig, som skal studere økonomi.

På Institut for Økonomi har Oeconrådet lavet en studiegrupperotationsordning, som du kan deltage i de første fire uger af studiet. Her vil du hver uge blive sammensat med nye studerende fra dit eget hold i en gruppe. Efter de fire uger vil du bedre kunne sammensætte din studiegruppe. Ordningen skal ses som en hjælp til at få sammensat en faglig optimal studiegruppe. Dette er et tilbud, og det er derfor frivilligt, om du ønsker at deltage i ordningen. Men vi kan kun opfordre til det, da det, udover at give dig mulighed for at lære dine medstuderende at kende, giver dig en unik mulighed for at lære dig selv at kende i gruppesammenhænge!

Mere information følger i rusugen.

Studenterforeninger

Et af de helt særlige kendetegn på Institut for Økonomi er det unikke og fællesskabende foreningsliv blandt studerende, som er med til at berige studielivet for mange studerende. Der er mange sjove og spændende arrangementer i løbet af studieåret. Du kan også være en del af foreningslivet og selv bidrage til at udvikle spændende arrangementer – faglige som sociale.

Du kan se frem til at blive præsenteret for foreningerne i din rusuge på 'foreningsløbet'.

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt