Bachelor studiestart

Velkommen til Aarhus BSS
Økonomi

Velkommen til
Aarhus BSS

Økonomi


Hold dig orienteret på denne side helt frem mod studiestart, da der kan ske ændringer i mødetid og program mv.

Det første du skal gøre som ny bachelorstuderende, efter du har modtaget dit optagelsesbrev, er at bekræfte din studieplads.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Kontakt

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Velkomsthilsen og -information

Velkommen til dit nye studie

Velkommen til økonomistudiet ved Institut for Økonomi. Her får du en enestående mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt.

På økonomistudiet vil vi udfordre dig og give dig viden og kompetencer, som efterspørges i stor stil i såvel den private som den offentlige sektor i ind- og udland.

Når du starter på universitetet, kan det føles som en stor omvæltning, fordi det kræver et helt andet niveau af selvstændighed og ansvar for egen læring end på en ungdomsuddannelse. På universitetet er underviserne forskere, der formidler den nyeste viden til dig. Denne viden skal du lære at anvende gennem opgaver og projekter.

Du bliver også del af et stort socialt fællesskab på studiet. Der er mange muligheder for at engagere sig i de forskellige studieforeninger, som arrangerer fester, faglige arrangementer, udlandsrejser og meget mere.

For at give dig den bedst mulige start på universitetslivet har vi arrangeret et omfattende rusprogram. Her bliver du introduceret til både de faglige og de sociale aspekter af studielivet, og du kommer til at lære dine nye medstuderende rigtig godt at kende. Vi håber, dette kan være med til at skabe et stærkt fundament for et godt studieliv på Institut for Økonomi.

Med venlig hilsen
Michael Svarer
Studieleder for økonomi

Velkommen til rusugen

Kære nye økonomistuderende på Institut for Økonomi
Hjerteligt velkommen til dig, vores nye medstuderende på økonomi. Studielivet står for døren, og vi glæder os til at præsentere dig for det unikke studieliv her på Institut for Økonomi, som du bestemt kan glæde sidg til at blive en del af.

I de kommende år kan du se frem både faglig såvel som personlig udvikling. For at guide dig ind i studiet og studielivet har vi udvalgt 12 tutorer, som er erfarne studerende inden for din egen studieretning.

Rusugen finder sted i uge 35 og vil omfatte en blanding af faglige og sociale arrangementer rundt omkring på campus Fuglesangs Allé. Disse dage vil give dig mulighed for at blive introduceret til det universitetsmiljø, som du bliver en del af. Rusugen er åben for alle, og det vigtigste er, at alle nye studerende får en positiv og mindeværdig oplevelse. Rusugen er med til at skabe grundlaget for det sociale fællesskab på studiet.

Vi opfordrer dig til at deltage aktivt i rusugen for at lære dine nye medstuderende bedst muligt at kende. Udover rusdagene har vi planlagt en hyttetur i efteråret. Hytteturen finder sted fra fredag den 20. september til søndag den 22. september; hold derfor gerne denne weekend fri. Vi håber, at du får en mega skøn rusuge og en god start på studiet.

Mange hilsner

De ansvarlige for rusugen
Mathilde Larsen og Mollie Kongsbak Fossaberg

Alt om din rusuge og studiestart

Program for rusugen

Studiestarten indledes af en rusuge, hvor du får mulighed for at lære dine nye medstuderende at kende. Din rusuge starter mandag den 26. august 2024 kl 8.45. Kom gerne lidt før.


På Aarhus BSS er der en alkoholpolitik i forbindelse med alle former for rusaktiviteter for at sikre, at studiestarten foregår ansvarligt. Læs alkoholpolitikken her.

Mandag

08.45 Velkomst og fotografering Fuglesangssalen , Fuglesangs Allé 4.
10.15 Samling på holdene + frokost Holdlokaler i M & D
12.00 Oplæg ved Økonomisk Forening (ØF) Auditorium M3 
12.15 Oplæg ved Kvindelig Økonomisk Netværk Auditorium M3 
12.30 Oplæg om fagene ved forelæserne  Auditorium M3 
14.15-17.30 Park Olympics Botanisk Have
19.00-01.00 Velkomstfest m. spisning, i samarbejde med ØF Fuglesangssalen


Tirsdag

09.00 Morgenmad og samling på holdene Holdlokaler i M & D
10.35 Tutoroplæg Holdlokaler i M & D
11.35 Oplæg om fagene ved forelæserne Auditorium M3
12.00 Oplæg med en cand.oecon Auditorium M3
12.45 Frokost Holdlokaler i M & D
13.30 Oplæg ved Michael Svarer Auditorium M3 
14.30-16.30 Foreningscrawl Campus
19.00-24.00 ØF inviterer til ”Comedy Night" og spilaften S- & R-bygninger

Onsdag

08.30 Morgenmad på holdene Holdlokaler i M & D
10.30
Oplæg ved Oeconrådet
Auditorium M3
10.45 Præsentation af Studievejledningen Auditorium M3 
11.00 Oplæg med en cand.oecon. Auditorium M3 
11.45 Frokost Holdlokaler i M & D
12.30 Forberedelse til dyst med Søsterholdet Holdlokaler i M & D
14.30 Søsterholdsdysten Uniparken
18.00 Spisning med søsterhold Holdlokaler i M & D
20.00 Privatfestpå Hornsleth Hornsleth, Klostergade

Fredag

09.30 Samling på holdene Holdlokaler i M & D
11.30 Sportsturnering Fodboldbaner ved Fuglesangs Allé
15.00 Konverterbar R-bygningen

Find vej

Den første dag mødes vi ved Fuglesangssalen, bygning 2625 (F) på Fuglesangs Allé 4.

Alle dine tutorer står klar til at guide og tage imod dig!

Betaling af rusugen

Prisen for rusugen er 750 kr.

Prisen inkluderer frokost mandag til onsdag, morgenmad tirsdag og onsdag samt aftensmad mandag og onsdag. Derudover er alle arrangementer, der vil foregå i rusugen og hytteturen, inkluderet.

Betaling foregår via dette link: kommer senere

Tilmeldingen er bindende.

Betalingsfrist: kommer senere.

Huskeliste til rusugen

__________

Medbring til rusugen:

 • Hver dag: Vanddunk og gerne en snack eller to til at holde dampen oppe
 • Mandag: Idrætstøj til parkløbet (der er mulighed for omklædning) og tøj til om aftenen, hvis du bor et stykke væk
 • Onsdag: tøj til om aftenen, da det kan være svært at nå hjem
 • Fredag: Din computer og sportstøj (der er mulighed for omklædning)

__________

Vigtigt at vide som ny studerende

Sådan får du information, når du er studerende

Mitstudie.au.dk
Mitstudie.au.dk er din samlede indgang til studieinformation og selvbetjeningssystemer, der giver dig et personaliseret overblik over din undervisning, skema, meddelelser og arrangementer. Her får du også direkte adgang til andre platforme, for eksempel STADS og Brightspace. Du kan også bruge mitstudie.au.dk på mobil eller tablet.

___

BrightSpace
Brightspace er en fælles online læringsplatform for undervisere og studerende. Platformen giver blandt andet mulighed for nem adgang til gruppearbejde og giver dig mulighed for at sende og modtage beskeder. Det er her, din underviser kan informere om skemaændringer og lægge undervisningsmateriale op. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Brightspace ofte.

___

Studieportalen
Studieportalen er det website, du er på nu. Du finder information via venstremenuen, blandt andet om studieordninger, studievejledning, information om udveksling, eksamensplaner og -regler, alt om dit studiemiljø, dine timeplaner og meget mere. Vi anbefaler, at du tjekker studieportalen, hvis du søger officiel information om dit studie.

___

Din AU-mail
Alle studerende på Aarhus Universitet får en AU-mailadresse (studienummer@post.au.dk). Det er vigtigt, at du bruger denne e-mail, når du fx skriver til studievejledningen og lignende. Det er vigtigt, at du tjekker din AU-mail, hvor Aarhus Universitet kan sende dig vigtig information – bl.a. om vigtige deadlines.

Studievejledning og administrativ hjælp

Studievejledningen
Du er altid velkommen hos studievejledningen, når du har studiemæssige spørgsmål fx vedrørende eksamen, studieregler, orlov, barsel, studieplanlægning, dispensationer, sociale udfordringer mv. På studievejledningen har vi tavshedspligt, så alt, hvad du siger, forbliver fortroligt.


Aarhus BSS Student Services
Her kan du få hjælp og vejledning, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse. Du kan bl.a. få hjælp til karakterudskrifter, verificering af uddannelse, fag- og eksamenstilmelding, dispensationsansøgninger og meget andet.


Boghandel, bibliotek og it-support

Boghandel

Stakbogladen
Stakbogladen er Aarhus Universitets boghandel. Du kan også købe dine bøger online på www.stakbogladen.dk. Her finder du en bogliste med de bøger, som er obligatoriske til dit studie. Du kan naturligvis også købe dine bøger i vores pop-up butik på Fuglesangs Allé 18, som er åben to gange om året ved semesterstart. Du får 10% studierabat.

Du er velkommen til at bestille bøgerne før studiestart, men har du spørgsmål til det, vil der også være lejlighed til at stille spørgsmål i løbet af introduktionsforløbet.


Bibliotekerne - AU Library

På bibliotekerne (AU Library) kan du bl.a.:

 • søge information og litteratur – online og fysisk
 • finde læsepladser og gruppearbejdspladser
 • få hjælp til at søge, finde, vurdere og organisere akademisk information og litteratur.

_______

De to biblioteker i Aarhus, som er tilknyttet Aarhus BSS finder du på:


IT-support

IT en central del af dit studieliv, og du er altid velkommen til at kontakte IT-supporten. IT-supporten kan hjælpe dig med alt fra brugernavn og passwords, din webmail, adgang til det trådløse netværk via Eduroam og meget mere.

IT-supporten findes både på Fuglesangs Allé (bygn. 2628) og på Bartholins Allé (bygn. 1322).

Forstå organisationen

________

Aarhus BSS er ét af de fem fakulteter på Aarhus Universitet og samler de samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske discipliner. Fakultetets officielle navn er School of Business and Social Sciences, men i daglig tale bruges Aarhus BSS.

Aarhus BSS huser seks institutter, som er Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab, Institut for Virksomhedsledelse, Psykologisk Institut, Juridisk Institut og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Code of Conduct og ytringsfrihed

Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS beskriver de grundlæggende værdier og forventninger til de studerendes adfærd, når de færdes på universitetets arealer eller optræder som repræsentanter for Aarhus Universitet. Alle studerende forventes at respektere og leve op til de adfærdsmæssige værdier inden for læring, samvær og i forhold til omverdenen.

_______

Aarhus Universitet værner om ytringsfrihed og den enkeltes mulighed for at udfolde sit potentiale. Den frie dialog og tolerance over for forskellige synspunkter er selve grundlaget for universitetets virke.

Kort om dit nye studie

Undervisningen

Gennem de første to år på universitetet vil du have omkring 20 timers undervisning om ugen. Derudover vil der være en række opgaver, der skal løses hver uge. I studiegrupper kan man bruge hinanden til at diskutere det svære teoretiske stof og hjælpe hinanden.
__________

Bacheloruddannelsen består af to undervisningsformer: forelæsninger og holdundervisning.

 • Forelæsninger
  Forelæsninger foregår typisk i et auditorium med mange studerende, hvor underviseren fortæller om et konkret fagligt emne. En forelæsning er primært envejskommunikation, men man kan som regel godt stille nogle spørgsmål. Et godt råd er at læse stoffet til den enkelte forelæsning hjemmefra, så får du mest ud af forelæsningen.
 • Holdundervisning
  Allerede første dag på uddannelsen bliver alle fordelt på øvelseshold. Et hold består af ca. 25-30 studerende. På første år er der øvelsestimer på hvert fag. Her er det en ældre studerende; en instruktor, der står for undervisningen. Øvelsestimerne foregår ved nogle stillede opgaver, som du og resten af dit hold forbereder hjemmefra og på skift gennemgår ved tavlen. Her vil instruktoren løbende hjælpe jer.
   

Skema og fagbeskrivelser

Skema
Du finder altid dit skema her på studieportalen under menupunktet Undervisning > Skema. Der kan forekomme ændringer i dit skema, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke det.

Fagbeskrivelser
Konkrete beskrivelser af alle de forskellige fag finder du i kursuskataloget under Undervisning > Kursuskatalog. Her kan du også få et overblik over pensum i de forskellige fag.

Lidt om dine første fag

Økonomiske principper

Faget giver dig indsigt i de fleste store økonomiske spørgsmål på 14 uger. Blandt andet, hvordan økonomisk teori kan anvendes til at besvare nogle af tidens store spørgsmål, herunder hvordan vi sikrer en bæredygtig økonomisk fremtid og økonomisk velstand under hensyntagen til klima, miljø og en retfærdig indkomstfordeling.

Matematiske og statistiske principper

Faget gennemgår basale matematiske og statistiske koncepter, som er relevante for økonomer. Blandt andet vigtige matematiske redskaber, som differentiation, integration, komparativ analyse og optimering af funktioner af flere variable. Derudover sandsynlighedsteori og statistik. Matematiske og statistiske principper er et ”værktøjsfag”, som vil være med til at forberede jer til fremtidige fag på uddannelsen.

Regnskab

Faget kigger både på internt og eksternt regnskab. For økonomer er regnskabsinformationer for virksomheder en guldgrube. Regnskabsinformation kan indsamles og analyseres med henblik på at træffe den optimale beslutning om et konkret problem for en konkret virksomhed – både internt og eksternt. 

Studiegruppeordning

Studiegruppeordning
Hjælp til at finde den bedste studiegruppe er et unikt tilbud til dig, som skal studere økonomi.

På Institut for Økonomi har Oeconrådet lavet en studiegrupperotationsordning, som du kan deltage i de første fire uger af studiet. Her vil du hver uge blive sammensat med nye studerende fra dit eget hold i en gruppe. Efter de fire uger vil du bedre kunne sammensætte din studiegruppe. Ordningen skal ses som en hjælp til at få sammensat en faglig optimal studiegruppe. Dette er et tilbud, og det er  frivilligt, om du ønsker at deltage i ordningen.

Mere information følger i rusugen.

Studenterforeninger

Der er et rigt foreningsliv blandt studerende, som er med til at berige studielivet med forskellige sjove og spændende arrangementer i løbet af studieåret. Du kan også være en del af foreningslivet og selv bidrage til at udvikle spændende arrangementer – faglige som sociale.

Du kan se frem til at blive præsenteret for foreningerne i din rusuge på 'foreningsløbet'.

Få en virtuel intro

Forbered dig på studiestarten gennem AU’s online studiestartsforløb: Study@AU, som giver dig svar på en række praktiske spørgsmål. Du vil bl.a. blive introduceret til digitale platforme, vejledning og support samt få indblik i studiet og studielivet.

Forløbet er delt op i moduler, som kan tages enkeltvist. Det samlede forløb tager ca. 2 timer at gennemføre.

Du kan tilgå forløbet i Brightspace fra midten af august – under “Mine kurser”.

Kontakt