Medlemmer

1. marts 2020 - 31. januar 2021

Videnskabeligt personale:

Alexander Koch, Studienævnsformand, Professor, Institut for Økonomi 
Bo Sandemann Rasmussen, Professor, Institut for Økonomi 
Morten Berg Jensen, Lektor, Institut for Økonomi
Rune Stubager, Professor, Studieleder for Politik og Økonomi, Institut for Statskundskab

Observatør:

Michael Svarer, Professor, Studieleder for Økonomi, Institut for Økonomi

Studerende:

Esben Clausen - Næstformand
Victoria Justine Ulriksen Draborg - udtrådt pr. 24. september 2020
Mia Bjerre Teglborg - indtrådt pr. 24. september 2020
Nicolas Seidenschnur
Ida Gram Rye Hansen (PolØk)