Studienævnet for Økonomi


Hvad laver studienævnet?

Studienævnet tilrettelægger sammen med studielederen og studieadministrationen din uddannelse.

Som studerende er det dig, der oplever undervisningen, fagenes sammenhæng, eksamensformerne mv. Og det er dig, der skal bruge uddannelsen fremover. Derfor er det vigtigt, at du er med ved bordet, når din uddannelse skal tilrettelægges, udvikles og evalueres.

I studienævnet har du mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelse af undervisningen, eksamensformer, indholdet i studieordningen, evaluering af undervisningsforløb, dispensationssager og meget mere.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt mellem undervisere og studerende. Repræsentanterne vælges ind i studienævnet i forbindelse med universitetsvalget.

Vi har brug for dig i studienævnet!

Hvad får du ud af at sidde i studienævnet?

Som medlem i studienævnet får du:

  1. Indflydelse på dit studie. Du er med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. udvikling af studiet og eksamensformer, vægtningen af forskellige projektforløb, evaluering af undervisningen mv.
  2. Erfaring med at arbejde i en stor, kompleks og politisk organisation. Et godt punkt at have på sit CV, når du skal ud på arbejdsmarkedet.
  3. Et stærkt fagligt netværk med undervisere, ledelse og studerende.
  4. Et godt kendskab til de politiske og samfundsmæssige rammer der arbejdes under.

Sådan kommer du ind i studienævnet

Det kan lyde omstændigt at stille op til valg som studienævnsrepræsentant. Men det er ikke så svært. Og vi har brug for dig. Der er opstilling i oktober.
________

Sådan gør du:

  1. Gå ind på den centrale side for universitetsvalg for studerende på https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg/valg-til-studerende.
  2. Opstillingsperioden er i oktober. I denne periode vil links til valgsystemet E-vote være tilgængelig, hvor du kan registrere dig som kandidat til studienævnet.
  3. I november stemmes der i E-vote mellem de opstillede kandidater – og folk vælges ind. Der er sjældent kampvalg.

________

Få hjælp:

  • Du finder vejledninger på valgsiderne, op til – og under opstillingsperioden. Og du kan altid kontakte valgsekretariatet med konkrete spørgsmål på valg@au.dk.
  • Flere flere studenterforeninger, blandt andre Frit Forum og Studenterrådet, kan hjælpe dig i forhold til opstilling, hvis du har behov for det.
  • Du kan også finde hjælp i Brugervejledningen på denne side.

Vil du vide mere?

Tag endelig fat på os. Vi er klar til at besvare dine spørgsmål, tage imod input – eller tage en uforpligtende snak om, hvad det indebærer at sidde i studienævnet.

Har du input til studienævnet?

Husk, at du som studerende altid kan henvende sig til studienævnet, hvis du har konkrete forslag eller idéer omkring dit studie, som skal på dagsordenen i studienævnet.

Dispensation

En dispensation er en undtagelse fra de sædvanlige og faste regler, der gælder for din uddannelse. Dispensationsationsansøgninger behandles i studienævnet.

Uddybende beskrivelse af arbejdet

Du kan se den officielle, uddybende beskrivelse af studienævnets arbejdsområder i forretningsordenen for studienævn