Efter- og videreuddannelse ved Natural Sciences og Technical Sciences

Velkommen til studieportalen for Efter- og videreuddannelse ved Natural Sciences og Technical Sciences.

Her finder du nyttig information om din undervisning og eksamen samt de nødvendige IT-systemer, som du skal benytte, mens du studerer på Aarhus Universitet.

Følg disse 12 punkter - så er du klar til studiestart:

 1. Aktiver din konto. Her får du dit AUID. Du skal bruge dit NEM ID, når du logger på første gang. 
 2. Opsæt din AU mail. Det er vigtigt, at du opsætter din AU mail, ellers vil du ikke få vigtige beskeder fra undervisere og administrationen. Log løbende ind på din AU mail, da vi ikke må kommunikere med dig på din private e-mailadresse. Din AU mail er: studienummer@post.au.dk.
 3. Sørg for at du har adgang til vores intranet Brigthspace. Underviserne bruger Brightspace til bla. at lægge opgaver ud, sende dig artikler og beskeder.
 4. Login på mitstudie.au.dk – din personlige side som er en samlet indgang til undervisning, studieinformation og selvbetjening.   
 5. Det er vigtigt, at du finder dit studienummer, da du skal bruge det i mange forskellige sammenhænge. Find det på mitstudie.au.dk. Hvis du trykker på log-in i øverste højre hjørne, åbner et billede med Navn, AUID samt studienummer.
 6. Hvis du har behov for et studiekort, kan du med fordel bestille det før studiestarten. Dit studiekort fungerer også som adgangskort til bygningerne efter almindelig åbningstid. 
 7. Tjek at adgang til det trådløse netværk Eduroam virker. Følg vejledningen på siden.  
 8. Tjek dit skema og se, hvornår du har undervisning. Du finder dit skema på mitstudie.au.dk samt på studieportalen (under menupunktet 'Undervisning').
 9. Du skal være opmærksom på, at der ved afholdelse af digital eksamen er visse krav til din computer.
 10. Sørg for at du kan kopiere/printe.
 11. Opret dig som bruger på AU Library
 12. Download "Find AU" app'en - den vil hjælpe dig til at finde rundt på campus. 

Hvis du allerede er studerende på Aarhus Universitet

Du fortsætter med samme studienummer og AU mail.

Læs mere om de forskellige systemer nedenfor.

IT og support

På denne side kan du læse om AU's IT-systemer og support.

Nedenfor introducerer vi de vigtigste IT-systemer, du som studerende ved Efter- og videreuddannelse kan få brug for.

AU mail

Alle studerende på Aarhus Universitet har en AU mailadresse, studienummer@post.au.dk. Den vil blive brugt, når universitetet skal i kontakt med dig. Det kan være i forbindelse med eksamen, aflysning af undervisning, invitation til relevante orienteringsmøder, oplysning om træffetider, frister osv.

Du logger ind på din AU-mail ved at gå ind på post.au.dk. Dit brugernavn er dit studienummer, og din kode er den samme, som den kode du bruger til mitstudie.au.dk. Du kan læse, hvordan du finder dit studienummer under menupunktet "Studienummer", og hvordan du ændrer din kode under menupunktet "Mitstudie.au.dk og Studieselvbetjening". 

Vejledning til at logge på AU-mail

Det er ikke længere muligt at videresende mails fra din AU-postkasse til din private mail. Du kan i stedet sætte din mailklient eller mobiltelefon op til at hente mails fra din AU-postkasse. Vejledning til opsætning af mail

Brightspace – AU’s nye læringsplatform

Brightspace er AU’s nye læringsplatform, som fra efterårssemestret 2021 afløser Blackboard. 

Det er på Brightspace, at du skal finde dine kurser, kommunikere med dine undervisere og studiekammerater og meget andet.

På denne side kan du læse mere om Brightspace og hvordan, du kommer godt i gang: https://studypedia.au.dk/tekniske-vejledninger/brightspace/

Blackboard udfases i efteråret 2021

Blackboard er Aarhus Universitets e-læringssystem. Undervisere kommunikerer med studerende og lægger undervisningsplaner, tekster mv. op på Blackboard. Det er derfor vigtigt, at du tjekker Blackboard for at se, hvilken information din underviser har til dig.

I Blackboard vil du kunne se de fag, som du er tilmeldt. Kurserne bliver først synlige et par uger inden kursusstart.    

Du logger ind på Blackboard ved at gå ind på bb.au.dk og klikke på login. Dit brugernavn er dit cpr-nummer eller studienummer, og din adgangskode er den samme som du benytter, når du logger ind på mit.au.dk. Hjælp til at logge ind på mit.au.dk finder du i vejledning længere nede på siden.

Sprogstandarden i Blackboard er engelsk, hvilket vil sige, at Blackboard er sat til engelsk første gang, du logger på. Hvis du ønsker at ændre sproget til dansk, kan du finde en vejledning til dette under "Rediger personlige indstillinger" her.

Du finder dine tilmeldte fag under "Kurser" i navigationsmenuen. Når du trykker på kurset, vil du kunne se alt, hvad din underviser har lagt op. 

Vejledning til at logge på Blackboard

Hvis du har problemer med at logge ind, kan du kontakte it-supporten på Campus Aarhus. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider her.

Mitstudie.au.dk og Studieselvbetjeningen

På mitstudie.au.dk kan du

 • Få et samlet overblik over al studieinformation og AU's selvbetjeningssystemer
 • Få adgang til Studieselvbetjeningen (STADS)
 • Få adgang til din AU-mail
 • Få adgang til Blackboard
 • Se dit skema
 • Se dit studienummer
 • Sende ansøgninger til studienævn: Forhåndsgodkendelser, dispensationer og merit
 • Rette dine personlige oplysninger

 

På studieselvbetjeningen (STADS) kan du

 • Se dine karakterer
 • Se dine tilmeldinger
 • Se dit hold
 • Printe udskrifter

Login på mitstudie.au.dk
Første gang du logger ind på mitstudie.au.dk skal du følge denne vejledning

Når du logger ind via denne vejledning. ender du på mit.au.dk. Her skal du vælge ”Skift adgangskode”. Indtast ønskede adgangskode og tryk ’Skift adgangskode’.

Du har nu ændret din adgangskode. Vær opmærksom på, at adgangskode til Blackboard, au-mail, mitstudie.au.dk og studieselvbetjeningen er den samme. Næste gang du logger ind på Blackboard, au-mail, mitstudie.au.dk eller studieselvbetjeningen skal du således bruge din nye adgangskode.

 

Login på studieselvbetjeningen (STADS)
Fra mitstudie.au.dk kan du logge videre på studieselvbetjeningen.

Du finder genvejen under "Genveje til selvbetjening". Du skal bruge samme brugernavn og adgangskode, når du logger ind på studieselvbetjeningen, som når du logger ind på mitstudie.au.dk.

På denne side kan du se en video om at logge på Studieselvbetjeningen (STADS).

Studienummer

Du finder dit studienummer ved at logge på mitstudie.au.dk. Klik på dit navn i øverste højre hjørne for at se dit studienummer. Hvis du tidligere har været studerende ved AU beholder du dit gamle studienummer.

Hjælp til at logge på mitstudie.au.dk

Studiekort

Du kan læse om bestilling af studiekort her.

For at få tilsendt et studiekort skal du uploade et billede til mitstudie.au.dk (klik på "Studiekort" under "Genveje til selvbetjening" og klik herefter på "Bestil studiekort")

Spørgsmål og henvendelser om studiekortet skal rettes til studiekort@au.dk.

Find dit undervisningsskema

Du kan finde dit skema på mitstudie.au.dk. Skemaet findes øverst på siden. Det kan dog være skjult, og i så fald skal du klikke på det lille øje med teksten "Vis skema" for at få det frem.

Eksamen

Find din eksamensplan
Du kan finde tid og sted for din eksamen på mitstudie.au.dk. 
1) Gå ind på mitstudie.au.dk
2) Scroll ned i bunden og klik på "Eksamen"
3) Klik på "Eksamensplaner"
4) Klik herefter videre på den eksamensplan, du skal bruge

Hvis du har spørgsmål angående eksamen kan du skrive til eksamen.nat-tech@au.dk.

Regler om eksamen efter undervisning er ophørt
Studerende optaget på efter- og videreuddannelse ved Nat-Tech Uddannelse kan vente 2 år med at gå til eksamen, efter at undervisningen i enkeltfaget/modulet er ophørt jf. AU-regler for Efter- og videreuddannelse på Aarhus Universitet. Det betyder, at har du fulgt et enkeltfag i efteråret 2021, kan du senest gå til eksamen i enkeltfaget i vinteren 2023.
 

Tilmelding til reeksamen

Du bliver automatisk tilmeldt første eksamensforsøg når du er optaget på enkeltfaget/modulet.

Men hvis du skal til andet eller tredje eksamensforsøg, skal du sørge for at blive tilmeldt.

 • Er du masterstuderende skal du tilmelde dig reeksamen ved at skrive en mail til nat-tech.uddannelse.masterteam@au.dk. Du skal oplyse, hvilket enkeltfag/modul du ønsker at tilmeldes reeksamen i, dit fulde navn og dit studienummer.
 • Er du tompladsstuderende skal du tilmelde dig reeksamen ved at skrive en mail til eksamen.nat-tech@au.dk og oplyse, hvilket enkeltfag du ønsker at tilmeldes reeksamen i, dit fulde navn og dit studienummer.

 

Afmelding af eksamen 

Hvis du ønsker at afmelde en eksamen, skal du gøre det senest en uge inden den planlagte eksamen finder sted.

 • Er du masterstuderende, afmelder du en eksamen ved at skrive en e-mail til Masterteamet via nat-tech.uddannelse.masterteam@au.dk, hvor du oplyser dit studienummer og hvilket fag, du ønsker at afmelde.
 • Er du tompladsstuderende, afmelder du en eksamen ved at skrive en e-mail til eksamenskontoret via eksamen.nat-tech@au.dk, hvor du oplyser dit studienummer og hvilket fag, du ønsker at afmelde.

Udebliver du fra en eksamen, uden at du har afmeldt dig, tæller det som et brugt eksamensforsøg.

Afmelder du dig en eksamen, skal du selv undersøge, hvornår det er muligt at tilmelde dig en ny eksamen. Det kan du forhøre dig om, når du afmelder dig hos Masterteamet eller eksamenskontoret. Du er også selv forpligtet til at holde dig orienteret om, hvorvidt enkeltfaget eller modulet fortsat udbydes, og at det derfor fortsat er muligt at gå til eksamen i forløbet. Ligeledes skal du være opmærksom på, at eksamensformer kan ændre sig over tid, og det skal du selv holde dig orienteret om.

 

Sygdom ved eksamen og sen afmelding

Hvis du ikke vil bruge et eksamensforsøg og henvender dig senere end en uge inden eksamen, skal du dokumentere usædvanlige forhold (eksempelvis en lægeerklæring. Det gør du enten ved at sende en mail til evu.nat-tech@au.dk eller sende dokumentation via denne formular: https://www.au.dk/evu/nat-tech/master/indsend-anmodning/

Kan du ikke dokumentere usædvanlige forhold, eller ønsker du ikke at indhente en lægeerklæring, bruger du et eksamensforsøg. Du har tre eksamensforsøg i alt.


Akut opstået sygdom på eksamensdagen eller under eksamen

Bliver du syg på eksamensdagen eller under eksamen, skal du opsøge læge i umiddelbar forlængelse af eksamen og få en lægeerklæring vedrørende din sygdom. Du skal gøre brug af lægeerklæringen, hvis du får behov for et fjerde eksamensforsøg og skal dokumentere usædvanlige forhold.

Ønsker du ikke at indhente en lægeerklæring, bruger du et eksamensforsøg. Du har tre eksamensforsøg i alt.

Bliver du syg under en skriftlig eksamen og ikke er i stand til at gennemføre eksamen, skal du forlade eksamen efter du har kontaktet eksamensvagten. Du afleverer dermed blankt og bliver noteret for at have forladt eksamen.

Bliver du syg under en mundtlig eksamen giver du besked til eksaminator og forlader eksamen.
 

Sidefag

Forhåndsgodkendelse og merit

Når du tager sidefag via tompladsordningen gennem Efter- og Videreuddannelse, Nat-Tech Uddannelse, tilbyder studienævnet at lave en forhåndsgodkendelse af evt. tidligere beståede kurser, som du ønsker skal indgå i sidefaget.

Du søger om forhåndsgodkendelse af merit til sidefag via mitstudie.au.dk.

Husk at vedlægge dokumentation for dine beståede kurser.

Vedlæg også en beskrivelse af, hvad du mener kan indgå i sidefaget, og hvad du evt. søger om merit for og på baggrund af.

Find gældende studieordning for sidefaget/tilvalget

Du kan orientere dig i gældende studieordning for sidefaget ved at fremsøge det her: https://www.au.dk/studieordning/

Du finder eksempelvis sidefaget i matematik ved at søge på matematik. Her vil søgningen blandt andet vise studieordninger for bachelor- og kandidattilvalg i matematik. Du kan gå ud fra den nyeste studieordning.

Har du brug for hjælp til at få lagt et studieprogram for dit sidefag?

Kontakt studenterstudievejlederen på den uddannelse, som dit sidefag hører til.

Du finder kontaktoplysninger på studieportalen for den uddannelse, sidefaget hører under:

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/

Sidefagsattest

Når du har gennemført dit sidefag via tompladsordningen, har du mulighed for at få en sidefagsattest.

Du søger om sidefagsattest via mitstudie.au.dk.

Vigtigt når du søger om merit og sidefagsattest via mitstudie.au.dk:

Vælg den uddannelse i listen, som sidefaget hører under. Du kan ikke vælge ’tomplads’ i listen over uddannelser.

Nævn i kommentarfeltet, at du er tompladsstuderende og om du ønsker en forhåndsvurdering eller en sidefagsattest.

Bevis

Hvis du tager en hel uddannelse på Aarhus Universitet, får du tilsendt et eksamensbevis, når du har færdiggjort uddannelsen.

Gennemfører du et sidefag/tilvalg gennem tompladsordningen, har du også mulighed for at få en attest.

Tager du ikke en hel uddannelse, men et enkelt eller flere moduler/kurser, laver universitetet ikke et bevis til dig. Du kan udskrive en studieudskrift fra studieselvbetjeningen STADS. Sæt cursoren hen over "Udskrifter" og klik på "Bestil/vis udskrift".