Databeskyttelse (GDPR)

Dine personoplysninger

Aarhus Universitet (AU) er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med din indskrivning og dit videre studieforløb ved universitetet.

Det betyder, at AU kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivning kræver det, eller du har givet dit samtykke hertil. AU har sikkerhedsforanstaltninger, som er med til at sørge for, at dine personoplysninger behandles efter gældende lovgivning. 


Behandling og opbevaring

AU behandler personoplysninger fortroligt. 

Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i universitetets forskellige sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i dertil indrettede journalsystemer.

Læs mere


Videregivelse

Dine oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre, uden du bliver informeret herom, medmindre AU er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.  

Læs mere


Indsigtsret

Som studerende har du altid har til indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig i AU’s systemer. Kontakt Uddannelsesjura (ujs@au.dk), hvis du vil anmode om indsigt i dine oplysninger.

STADS og ITX-FLEX

Via studenterselvbetjeningen (mit.au.dk) har du som studerende adgang til at se og udskrive universitetets registreringer i det studieadministrative system STADS. Herigennem er der adgang til systemet ITX-FLEX, hvor du ligeledes kan se de registreringer, der er foretaget på din person.

SU

Vil du have indsigt i dine personoplysninger vedr. dine SU forhold, skal du kontakte den dataansvarlige som er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Denne henvendelse skal ske skriftligt via borger.dk.

Læs mere

Indsamling af personoplysninger ifm. opgaver/ speciale 

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger ifm. en opgave eller speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Tænk på det som om vedkommende har udlånt sine oplysninger til dig under den forudsætning, at du gør dit ypperste for at passe på oplysningerne og ikke gør noget, der kan skade vedkommende.  

Find mere information.