Tidligt skema på Nat og Tech

Ny undervisningsplanlægning på AU: Undervisningsskema offentliggøres før undervisningstilmelding

Aarhus Universitet overgår gradvist til en ny måde at lave undervisningsskemaer på, såkaldt ”curriculumbaseret planlægning”, som indebærer, at undervisningsskemaet offentliggøres syv dage inden undervisningstilmelding. For dig som studerende betyder det, at du kan se undervisningsskemaet i god tid inden semesterstart og inden du skal tilmelde dig kurser. Hvis du skal have valgfag, kan du se, hvornår de kurser, du gerne vil have, ligger, og vælge kurser, som ikke ligger på samme tid.

Efterårssemester

Forårssemester

Undervisningsskema: 24. april

Undervisningsskema: 24. oktober

Undervisningstilmelding: 1.-5. maj

Undervisningstilmelding: 1.-5. november

I forårssemesteret 2024 gælder det kurser ved Institut for Datalogi, Institut for Geoscience, Institut for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Matematik, Institut for Kemi samt Institut for Mekanik og Produktion.

Målet med tidligere undervisningsskemaer er at skabe mere stabile og forudsigelige skemaer samt gøre det lettere for dig som studerende at planlægge et godt studieforløb uden skemaoverlap.  

Sådan ser du skema for dine kurser

Det foreløbige skema offentliggøres på timetable.au.dk. Når skemaet offentliggøres, er du endnu ikke tilmeldt undervisning og du kan derfor ikke se dit personlige undervisningsskema. I stedet må du søge skema frem for de kurser, du ønsker at tage.

  1. Åben timetable.au.dk
  2. Søg de kurser frem, du vil se skema for. Du finder vejledning her under ”Fremsøgning af timeplaner for kurser”.
  3. Gå til det semester, du vil se skema for

Hvis du vil tjekke skemaet for undervisningsoverlap, kan du bruge BSS’ videoguide. Dette kan være en hjælp, hvis du tager valgfag og gerne vil sikre, at de ikke ligger på samme tid eller hvis du synes, det kan være lidt svært at gennemskue, om du kommer til at have undervisningsoverlap. 

Et par uger efter tilmeldingsperioden vil du blive tilknyttet dit undervisningshold og kan herefter se dit foreløbige, personlige skema på timetable.au.dk. Først få uger inden semesterstart kommer dit personlige skema ind på mitstudie.au.dk.

Husk at tjekke skemaet jævnligt

Selvom vi selvfølgelig forsøger at undgå det, kan der ske ændringer til skemaet både før og efter semesterstart på grund af uforudsete hændelser. Det er derfor vigtigt, at du jævnligt tjekker skemaet, så du er sikker på at have den mest opdaterede plan.

Hvilke uddannelser gælder det for?

Overgangen til et tidligere skema er en fælles beslutning på Aarhus Universitet, som gælder alle fakulteter og institutter. Du kan derfor se skema for alle dine kurser på samme tid, hvis du tager kurser på tværs af fakulteter og institutter.

Selvom overgangen til tidligere skema er en fælles beslutning, er det ikke alle institutter på Nat og Tech, der overgår til tidligere skema på samme tid. Der kan være forhold, som gør, at de enkelte institutter ikke er klar til at få tidligt skema endnu (f.eks. flytninger, nye studieordninger el.lign.). Derfor er det besluttet, at institutterne på Nat og Tech gradvist overgår til tidligere skema efter følgende plan:

Efterårssemesteret 2023:

Nat:

  • Kurser på Institut for Datalogi
  • Kurser på Institut for Geoscience

Tech:

  • Kurser på Institut for Elektro- og Computerteknologi

Forårssemesteret 2024:

Nat:

  • Kurser på Institut for Kemi
  • Kurser på Institut for Matematik

Tech:

  • Kurser på Institut for Mekanik og Produktion

Efterårssemesteret 2024:

  • Forventeligt kurser på alle resterende institutter

Sådan laver vi undervisningsplanlægning på Nat og Tech

Hidtil har undervisningsplanlægningen på Nat og Tech baseret sig på studerendes kursustilmeldinger og vi har forsøgt at skabe så få undervisningsoverlap som muligt.

Når skemaet bliver offentliggjort før kursustilmelding, planlægges undervisningen i stedet ud fra information fra studieordninger, erfaringer fra tidligere semestre, historiske data om tilmeldinger samt besked fra underviserne.

Hver uddannelse har også besluttet, hvilke valgfag der skal kunne tages uden undervisningsoverlap. Hvis du oplever at to valgfag ligger på samme tid, kan det altså være fordi, din uddannelse har valgt, at netop den kursuskombination ikke behøver at kunne lade sig gøre skemamæssigt. Du må gerne tage kurserne, men vil altså have undervisningsoverlap.

Hvis du har brug for hjælp og vejledning

Det kan være lidt af et puslespil at få timer, lokaler og alle studerendes kursusønsker til at gå op og derfor vil nogle studerende opleve, at de kurser de gerne vil have, ligger på samme tid. Hvis det er tilfældet og du skal have lavet en ny studieplan, anbefales du at kontakte 'Studievejledningen', som kan hjælpe med at lave en kursus- og skemasammensætning, som opfylder dine faglige ønsker.

Husk at du skal opdatere og have godkendt din studiekontrakt i Kontraktgeneratoren, hver gang du ændrer i dit studieprogram (gælder ikke diplomingeniørstuderende).