Regler og vejledninger

Foto: Søren Kjeldgaard

Dispensationer, merit og orlov


Dispensationer
Merit
Orlov

Sygdom, forsinkelse og maksimal studietid


Pause pga. sygdom
Forsinkelse og inaktivitet
Maksimal studietid

Studieskift, indskrivning og udmeldelse


Studieskift
Udmeldelse
Genindskrivning
Midlertidig indskrivning på kandidatstudiet

Tompladsordning, gæstestuderende og vi siger fra


Tompladsordningen
Gæstestuderende på AU
Vi siger fra