CV'et

At have sit CV på plads er essentielt, når du søger job. Det er med stort sandsynlighed det, som din potentielle arbejdsgiver læser igennem først. Hvis en arbejdsgiver får mellem 80 og 200 ansøgninger (eller flere), får den enkelte ansøger ikke meget opmærksomhed i første omgang. Ofte bruger arbejdsgiver kun mellem 30 og 45 sekunder på at skimme CV’et igennem. Derfor er det vigtigt, at du tænker i overblik, relevans, væsentlighed, struktur og prioritering. Husk et vellignende foto, og hold gerne dit CV på 2-3 sider (med mindre det er væsentligt at gøre det længere)!

Sproget

Det er vigtigt, at du får formidlet dine kompetencer og erfaringer ordentligt. Hav din målgruppe for øje. Det er langt fra sikkert, at den potentielle arbejdsgiver er en fagnørd som dig. Ofte er det en afdelingsleder, som måske har en erhvervsfaglig uddannelse, der læser dit CV igennem, eller en HR- eller ekstern rekrutteringsansvarlig, som har fået til opgave at rekruttere. Pas på med fag-lingo, kancellisprog og for højt lix-tal, men vær bevidst om, at det i andre situationer kan gavne netop at bruge mange fagudtryk; det kommer an på jobbet og hvem der modtager ansøgningen. 

En kort præsentation

Det er en god idé at indlede sit CV med en kort præsentationstekst i form af en faglig profil, hvor man præciserer sine relevante kompetencer (både personlige og faglige) i forhold til den stilling, man søger. Hold det kort; mellem 6-8 linjer, og tænk på, at denne præsentation sætter scenen for, hvordan den potentielle arbejdsgiver læser resten af dit CV.

Omvendt kronologisk rækkefølge

Sørg for at opbygge dit CV omvendt kronologisk, så det nyeste og mest relevante præsenteres først. Om det er uddannelse eller relevant erhvervserfaring, der præsenteres først, kommer an på, hvad der er mest relevant at fremhæve i forhold til den stilling, du søger. Har du ingen relevant erhvervserfaring præsenteres uddannelse først.

Erhvervserfaring

Som studerende eller nyuddannet kan det være svært at præsentere sin erhvervserfaring, hvis man endnu ikke har så meget. Husk at fremhæve den ”Relevante erhvervserfaring”, for eksempel fra studiejob, praktik, frivilligt arbejde og så videre. Det vil sige typer af arbejde, der kan relateres til de opgaver, som en virksomhed gerne vil have løst, for eksempel en kvalitetsmedarbejder, projektleder, laboratorieassistent eller andet. Hvis du har siddet ved kassen i Føtex eller været pædagogmedhjælper, kan du med fordel kalde det for ”Anden erhvervserfaring”, medmindre det har givet dig nogle særlige kompetencer og erfaringer, som du kan trække på i det job, du søger. Husk at nogle arbejdsgivere også vægter frivilligt arbejde højt. Lav gerne et særskilt afsnit, der hedder ”Frivilligt arbejde”; det kan både være studenterpolitisk arbejde, barudvalgspost, arbejde i non-profit organisationer og andet.

Uddannelse

Når du i CV'et nævner din universitetsuddannelse, kan det være en god idé at tilføje, hvad du har lært; altså hvilke kompetencer du har opnået. Det kan både være projektledererfaring fra diverse studieprojekter, faglige kompetencer i form af erfaring fra laboratorier, analytiske færdigheder og så videre. Det er også her, du kan få præsenteret dit speciale og eventuelle andre opgaver/projekter, hvis det er relevant.

Andre formalia

Husk at fremhæve IT-kundskaber; database-systemer, administrative registreringssystemer, CMS, Officepakken (det er for nogle arbejdsgivere stadigvæk ikke en selvfølge, at man kan arbejde i det), Adobe og så videre. Derudover er det vigtigt at fremhæve sprogkundskaber og eventuelt graduere dem, eksempelvis: Tysk og Engelsk: Flydende, Fransk: Let øvet. Du kan også, hvis det er relevant, tilføje publikationer og kurser.

Slutteligt er det vigtigt, at du også præsenterer dine fritidsinteresser. Det er her, du kan sætte relationerne i spil. Spiller du tennis eller læser haiku-digte, og arbejdsgiver også gør, så skabes der lynhurtigt en relation, som kan være med til, at du indkaldes til en samtale. Det kan virke tilfældigt, men fritidsinteresser har i Danmark en stærk signalværdi og negligeres ofte i et CV.