Kompetenceafklaring

En god måde at reflektere over hvad du kan og vil med din akademiske uddannelse, er gennem en kompetenceafklaring, hvor du kan få hjælp til at danne et overblik over:

  • Hvad du kan
  • Hvordan du kan det
  • Hvor du kan sætte det i spil
  • Hvad du har lyst til

Her kan du få et overblik, hvad kompetencer egentlig er, og hvordan du kan systematisere dem. Sådan et overblik kan være meget behændigt i en afklaringsproces, men også som et værktøj du kan benytte dig af, når du skal opbygge et CV og en jobansøgning, når du skal til jobsamtale, eller når du tager på virksomhedsbesøg.

Typer af kompetencer

Faglige kompetencer
Faglige kompetencer er kompetencer, egenskaber, kvaliteter, specialeområder med mere, som du har opkvalificeret gennem din uddannelse og/eller via relevant erhvervserfaring. Groft opsat kan der skelnes mellem branchefaglige og metodefaglige kompetencer.

Branchefaglige kompetencer
Kompetencer, som knytter sig til en bestemt branche eller et bestemt fag; altså specialiserede kompetencer. For eksempel: ”Folkesundhedsvidenskaber, der kan arbejde med epidemiologi og biostatistik i forbindelse med klarlægning og implementering af sundhedsstrategier i større eller mindre virksomheder eller på kommunalt og landsdækkende niveau” Eller: ”Cand. Scient. i idræt med erfaring inden for molekylær muskelbiologi gennem studier baseret på undersøgelser af intracellulære regulationer af muskelcelle-tilpasninger.” Med andre ord nogle kompetencer, som knytter sig til et speciale. 

Metodefaglige kompetencer
Kompetencer, der ikke er knyttet til en særlig branche og er mere generelle, og som kan bruges i flere forskellige typer af opgaveløsninger; eksempelvis analyse (kvantitativ, kvalitativ), databehandling, fagformidling, kvalitetssikring, projektledelse, risikoberegning og så videre. Det er især disse typer af kompetencer, som det kan være værd at få skematiseret og fremhævet, da det ofte er disse, som særligt kan tages i brug, når der skal søges job uden for et specifikt fagområde; for eksempelvis som analytiker, kvalitetsfaglig person, produktudvikler, sagsbehandler med mere.

Personlige kompetencer
Personlige kompetencer er bestemt af dine grundlæggende menneskelige egenskaber, holdninger, selvindsigt og erfaring. De har indflydelse på, hvordan du løser opgaver og samarbejder med andre. Det kan for eksempel være, at du er: analytisk, struktureret, arbejder selvstændigt, er social, detaljeorienteret, er koordinerende og så videre. Disse kan ofte ende i floskler og løse adjektiver. Derfor kan det være en god idé at sætte disse kompetencer ind i en kontekst, hvor du løser eller har løst nogle opgaver. Du kan eksempelvis få en studiekammerat eller en kollega fra tidligere jobs/studiejob til at komme med en vurdering af dine menneskelige og personlige kompetencer og egenskaber. Du kan også få foretaget en såkaldt DiSC-test gratis mange steder på nettet, for eksempel på Jobindex.

Få et overblik over dine kompetencer

Der er mange kompetenceafklaringsmetoder og -øvelser, og det kan være en god idé at finde lidt inspiration til at komme i gang. Vi anbefaler at bruge for eksempel Jobindex' Arkiv og/eller LinkedIn. Jobindex har en arkivfunktion under ”Flere søgemuligheder” og derefter ”Opslagsdato”, hvor du kan søge tilbage på gamle ansøgninger. Her kan du eventuelt søge på titler eller virksomheder, og se på, hvilke kompetencer de tidligere har efterspurgt. På LinkedIn kan det være en god idé at søge på andre inden for dit fagområde, og se deres personlige beskrivelser, samt hvad de tidligere har arbejdet med. De fleste er som regel gode til at skrive om, hvad de specifikt har lavet før og arbejder med nu.

Øvelse til kompetenceafklaring

Der findes uendeligt mange øvelser til kompetenceafklaring. Denne øvelse arbejder med identifikation, prioritering og målretning.

1. Identifikation: Bliv bevidst om dine kompetencer
Gå sammen med en ven eller studiekammerat, som kender dig godt. Lad hende/ham spørge ind til hvad du er god til, både personligt og fagligt (se personlige og faglige kompetencer), samt hvordan du løser dine opgaver. Om du skriver i punkt- eller prosaform er underordnet.

2. Prioritering: Styrker i dine kompetencer

  1. Vælg de kompetencer fra, som du ikke ønsker at bruge i dit arbejdsliv
  2. Prioriter kompetencerne ud fra, hvad du er bedst til: Vælg dine tre-fem stærkeste faglige kompetencer og dine tre stærkeste personlige kompetencer
  3. Prioriter kompetencerne ud fra, hvilke du helst vil bruge i et arbejde: Vælg tre-fem faglige kompetencer, som du har størst ønske om at bruge, og tre personlige kompetencer

3. Målretning: Hvor og hvordan kan dine kompetencer bruges?

  1. Sæt dig ned og lav et hypotetisk arbejdsscenarie, hvor du sætter dine kompetencer i spil
  2. Gå sammen med en ven eller studiekammerat og præsenter kompetencer samt scenarier over for denne, som om denne er en arbejdsgiver
  3. Udsøg eventuelt jobs inde fra Jobindex Arkiv, og se efter, hvilke kompetencer de tidligere har efterspurgt, samt hvordan de passer med din profil. Tænk på, hvad du har konkret erfaring med gennem praktik eller studiejob, samt hvad du har viden om ud fra din uddannelse