Ny kandidatstudie­ordning­ 2020

I september 2020 træder en ny studieordning på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab i kraft.

Med den nye kandidatuddannelse kan du vælge mellem at skrive speciale på enten 30 eller 60 ECTS. Opbygningen af kandidaten afhænger af, om du ønsker at skrive den ene eller anden type speciale. Læs mere om uddannelsens opbygning.

Meritskema ved overflytning fra gammel til ny studieordning

Nedenstående meritskema er en oversigt over de kurser på den gamle studieordning, der giver merit til kurser på den nye studieordning, hvis du overflyttes.

Kurser fra 2013-studieordning

Kurser fra 2020-studieordning, der gives merit til

Komplekse interventioner i folkesundhed20 ECTS
  • Interventioner i folkesundhed: Udvikling (10 ECTS)
  • Interventioner i folkesundhed: Implementering (10 ECTS
20 ETCS
Sundhedspædagogik og kommunikation10 ECTSValgfag10 ECTS
Seminarer10 ECTSValgfag10 ECTS
Valgfag5/10 ETCSValgfag5/10 ECTS
Erhvervsorienteret projektforløb10 ECTSValgfag10 ECTS*
Erhvervsorienteret projektforløb20 ECTSErhvervsorienteret projektforløb20 ECTS
Selvstændig opgave10 ECTSSelvstændig opgave10 ECTS
Projektseminar10 ECTSProjektseminar10 ECTS

*: Merit for Erhvervsorienteret projektforløb (10 ECTS) udelukker tilmelding til Erhvervsorienteret projektforløb (20 ECTS)