Vintereksamen 23/24

Sidste nyt om vintereksamen 2023/24 på Health

Senest 15. september 2023 kan du forvente at finde de foreløbige vintereksamensplaner 2023/24 her på siden. 

Der kan løbende komme ændringer til eksamensplanerne frem mod eksamen. 

Eksamensplan bachelor vinter 23/24

Senest opdateret 13. september 2023:

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

1. semester
Sygdomslære i folkesundhed

Deltag i IT-infomøde:
8. januar 2024 kl. 9:00-12:00    31. januar 2024
Folkesundhed -
problemstillinger og tilgange


Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 2. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 11.-12. januar 2024

12. januar 2024
Befolkningssundhed
og demografi


Deltag i IT-infomøde:

Udlevering: 3. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 5. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 16.-19. januar 2024

19. januar 2024
3. semester
Kvalitative metoder

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 21. december 2023 kl. 12:00
Mundtlig: 18. januar 2024

18. januar 2024
Miljø og sundhed

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 11. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 13. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 30.-31. januar 2024
31. januar 2024
Sundhedssociologi

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 2. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 9. januar 2024 kl. 12:00
31. januar 2024
5. semester
Masterclass i folkesundhed

Deltag i IT-infomøde:
Aflevering: 15. december 2023 kl. 12:00
Mundtlig: 3.-5. januar 2024 
5. januar 2024
Offentlig forvaltning

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 16. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 19. januar 2024 kl. 12:00
6. februar 2024
Sundhedsøkonomi

Deltag i IT-infomøde:
10. januar 2024 kl. 9:00-15:00 31. januar 2024

Re-eksamensplan bachelor vinter 23/24

Senest opdateret 13. september 2023:

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

1. semester
Sygdomslære i folkesundhed 16. februar 2024 kl. 9:00-12:00    28. februar 2024
Folkesundhed -
problemstillinger og tilgange

Udlevering: 10. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 17. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 22. februar 2024

22. februar 2024
Befolkningssundhed
og demografi

Udlevering: 1. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 3. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 22. februar 2024

22. februar 2024
3. semester
Kvalitative metoder

Udlevering: 1. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 8. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 23. februar 2024

23. februar 2024
Miljø og sundhed Udlevering: 13. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 15. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 27. februar 2024
27. februar 2024
Sundhedssociologi Udlevering: 15. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 22. februar 2024 kl. 12:00
28. februar 2024
5. semester
Masterclass i folkesundhed Aflevering: 8. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 23. februar 2024 
23. februar 2024
Offentlig forvaltning Udlevering: 16. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 19. februar 2024 kl. 12:00
Afventer
Sundhedsøkonomi 13. februar 2024 kl. 9:00-15:00 28. februar 2024

Eksamensplan kandidat vinter 23/24

Senest opdateret 14. september 2023:

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

1. semester
Interventioner i folkesundhed:
Udvikling


Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 10 oktober 2023 kl. 9:00
Aflevering: 12. oktober 2023 kl. 9:00
30. oktober 2023
Interventioner i folkesundhed:
Implementering
16.-18. januar 2024 18. januar 2024
Interventioner i folkesundhed:
Evaluering


Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 1. december 2023 kl. 12:00
Aflevering: 9. januar 2023 kl. 12:00
30. januar 2024
3. semester
Projektledelse og sundhed

Deltag i IT-infomøde:

Udlevering: 1. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 2. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 15.-19. januar 2024

19. januar 2024
Stress; Mental sundhedsfremme

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 1. december 2024 kl. 12:00
Aflevering: 2. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 25.-26. januar 2024
26. januar 2024
Videregående epidemiologi
og biostatistik


Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 15. december 2023 kl. 15:00
Aflevering: 20. december 2023 kl. 15:00
Mundtlig: 9.-10. januar 2024
10. januar 2024
Videregående sundhedsøkonomi
og demografi


Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 3. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 8. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 22.-23. januar 2024
23. januar 2024
Erhvervsorienteret projektforløb

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 1. december 2023 kl. 12:00
Aflevering 31. januar 2024 kl. 12:00
 
15. februar 2024
Selvstændig opgave

Deltag i IT-infomøde:
Aflevering: 31. januar 2024 kl. 12:00 15. februar 2024
Sport and globalization

Deltag i IT-infomøde:
Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab
Krop, medicin og sundhed

Deltag i IT-infomøde:
Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab
Kropskultur

Deltag i IT-infomøde:
Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab
Træning og sundhed Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab
Positiv særbehandling:
for og imod


Deltag i IT-infomøde:
Se eksamensplaner for
statskundskab
241E23 Fremtidens velfærd?
Perspektiver på borgere som
samproducenter af offentlige services


Deltag i IT-infomøde:
Se eksamensplaner for
statskundskab
Patientsikkerhed Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Spørgeskema som redskab
og metode
Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Videregående epidemiologi Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Fænomenologi og hermeneutik
som filosofi og metode
Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
4. semester
Kandidatspeciale Afventer Afventer

Re-eksamensplan kandidat vinter 23/24

Senest opdateret 13. september 2023:

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

1. semester
Interventioner i folkesundhed:
Udvikling
Udlevering: 10. januar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 12. januar 2024 kl. 9:00
1. februar 2024
Interventioner i folkesundhed:
Implementering
29. februar 2024 29. februar 2024
Interventioner i folkesundhed:
Evaluering
Udlevering: 10. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 14. februar 2024 kl. 12:00
1. marts 2024
3. semester
Projektledelse og sundhed

Aflevering: 2. februar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 19. februar 2024

19. februar 2024
Stress; Mental sundhedsfremme Aflevering: 19. februar 2024 / mundtlig: 22. februar 2024
Videregående epidemiologi
og biostatistik
Udlevering: 5. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 10. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 23. februar 2024
23. februar 2024
Videregående sundhedsøkonomi
og demografi
Udlevering: 12. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 17. februar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 22. februar 2024
22. februar 2024
Erhvervsorienteret
projektforløb
Udlevering: 20. februar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 1. marts 2024 kl. 12:00
 
15. marts 2024
Selvstændig opgave Aflevering: 1. marts 2024 kl. 12:00 15. marts 2024

Sport and globalization

Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab

Krop, medicin og sundhed

Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab

Kropskultur

Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab
Træning og sundhed Se eksamensplaner for
Idrætsvidenskab

Positiv særbehandling:
for og imod

 

Se eksamensplaner for
statskundskab

241E23 Fremtidens velfærd?
Perspektiver på borgere som
samproducenter af offentlige services

Se eksamensplaner for
statskundskab
Patientsikkerhed Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Spørgeskema som redskab
og metode
Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Videregående epidemiologi Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Fænomenologi og hermeneutik
som filosofi og metode
Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
4. semester
Kandidatspeciale Afventer Afventer