Vintereksamen 23/24

Sidste nyt om vintereksamen 2023/24 på Health

Senest 15. september 2023 kan du forvente at finde de foreløbige vintereksamensplaner 2023/24 her på siden. 

Der kan løbende komme ændringer til eksamensplanerne frem mod eksamen. 

Eksamensplan bachelor vinter 23/24

Senest opdateret 14. september 2023 

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

Anatomi og biomekanik

Deltag i IT-infomøde:
3. januar 2024 kl. 9:00 - 14:00 24. januar 2024
Idrætspædagogik

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 18. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 21. december 2023 kl. 9:00
11. januar 2024
Boldspil

Deltag i IT-infomøde:
Praktisk: 15.-16. januar 2024
Mundtlig: 17.-19. januar 2024 
20. januar 2024
Kropsbasis

Deltag i IT-infomøde:
Undervisningsdeltagelse 20. december 2023
Arbejds- og træningsfysiologi

Deltag i IT-infomøde:
12. januar 2024 kl. 9:00-13:00 2. februar 2024
Videnskabsteori

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 11. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 13. december 2023 kl. 9:00
4. januar 2024
Friluftsliv 16.-19. oktober 2023 20. oktober 2023
Idrætspolitik, sundhedsbegreber
og samfund


Deltag i IT-infomøde:
17.-23. januar 2024 23. januar 2024
Eksperimentel biomekanik (valgfag)

Deltag i IT-infomøde:
15. december 2023 kl. 9:00-13:00 15. januar 2024
Frivillighed og idræt (valgfag)

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 1. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 5. januar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 15.-16. januar 2024
17. januar 2024
Præstationsoptimering,
talentudvikling
og coaching
(valgfag)
22.-24. januar 2024 24. januar 2024
Videregående arbejds-
og træningsfysiologi
(valgfag)

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 18. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 21. december 2023 kl. 9:00
18. januar 2024
Analyser og formidling af
kontroversielle emner i sport


Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 18. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 15. januar 2024 kl. 9:00
1. februar 2024
Projektledelse og sundhed

Deltag i IT-infomøde:
Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab
Bachelorprojekt

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 1. november 2023 kl. 9:00
Aflevering: 2. januar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 25.-26. januar 2024
26. januar 2024

Re-eksamensplan bachelor vinter 23/24

Senest opdateret 14. september 2023 

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

Anatomi og biomekanik 9. februar 2024 kl. 9:00 - 14:00 28. februar 2024
Idrætspædagogik Udlevering: 8. februar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 11. februar 2024 kl. 9:00
29.februar 2024
Boldspil Praktisk + mundtlig: 17. februar 2024  17. februar 2024 
Kropsbasis Afventer Afventer
Arbejds- og træningsfysiologi Udlevering: 19. februar 2024 kl. 9:00
Aflevering 2. marts 2024 kl. 9:00
4. marts 2024
Videnskabsteori Udlevering: 26. januar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 28. januar 2024 kl. 9:00
19. februar 2024
Friluftsliv 30. november 2023 30. november 2023
Idrætspolitik, sundhedsbegreber
og samfund
5. februar 2024 5. februar 2024
Eksperimentel biomekanik (valgfag) 22. januar 2024 kl. 9:00-13:00 6. februar 2024
Frivillighed og idræt (valgfag) Aflevering: 1. februar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 9. februar 2024
9. februar 2024
Præstationsoptimering,
talentudvikling
og coaching
(valgfag)
7. februar 2024 7. februar 2024
Videregående arbejds-
og træningsfysiologi
(valgfag)
Udlevering: 26. januar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 29. januar 2024 kl. 9:00
19. februar 2024
Analyser og formidling af
kontroversielle emner i sport
Udlevering: 12. februar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 11. marts 2024 kl. 9:00
25. marts 2024
Projektledelse og sundhed Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab
Bachelorprojekt Aflevering: 29. februar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 15. marts 2024
15. marts 2024

Eksamensplan kandidat vinter 23/24

Senest opdateret 14. september 2023

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

Kropskultur

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 11. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 16. december 2023 kl. 9:00
6. januar 2024
Krop, medicin og sundhed

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 19. december 2023 kl. 9:00
Aflevering: 22. december 2023 kl. 9:00
Mundtlig: 3.-5. januar 2024
5. januar 2024
Erhvervsrettet projektforløb
i Idræt (15+20 ECTS)


Deltag i IT-infomøde:
Aflevering: 5. januar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 16.-18. januar 2024
18. januar 2024
Numerisk biomekanik (valgfag)

Deltag i IT-infomøde:
2. januar 2024 kl. 9:00-13:00 23. januar 2024
Physiology of
strength training (valgfag)


Deltag i IT-infomøde:
26. januar 2024 kl. 9:00-13:00 16. februar 2024
Praktik som
gymnasielærer (valgfag)


Deltag i IT-infomøde:
21. december 2023 kl. 9:00 16. januar 2024
Selvvalgt projektopgave
(5+10 ECTS)


Deltag i IT-infomøde:
2. januar 2024 kl. 9:00 23. januar 2024
Sport and globalization (valgfag)

Deltag i IT-infomøde:
25. januar 2024 kl. 9:00 15. februar 2024
Træning og sundhed (valgfag)

Deltag i IT-infomøde:
Udlevering: 6.  januar 2024. Mundtlig: 9. januar 2024. 
Udlevering: 7.  januar 2024. Mundtlig: 10. januar 2024. 
Udlevering: 8.  januar 2024. Mundtlig: 11. januar 2024. 
11. januar 2024
Kandidatspeciale

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 2. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 22.-24. januar 2024

24. januar 2024
Stress; Mental sundhedsfremme
 

Deltag i IT-infomøde:

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab
Projektledelse og sundhed
 

Deltag i IT-infomøde:

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab
Videregående epidemiologi Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Praksisnær forskning:
hvad, hvorfor, hvordan
Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat

Re-eksamensplan kandidat vinter 23/24

Senest opdateret 14. september 2023

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

Kropskultur Udlevering: 26. februar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 2. marts 2024 kl. 9:00
12. marts 2024
Krop, medicin og sundhed Udlevering: 22. januar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 25. januat 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 6. februar 2024
6. februar 2024
Erhvervsrettet projektforløb
i Idræt (15+20 ECTS)
Aflevering: 2. februar 2024 kl. 9:00
Mundtlig: 9. februar 2024
9. februar 2024
Numerisk biomekanik (valgfag) 8. februar 2024 kl. 9:00-13:00 24. februar 2024
Physiology of
strength training (valgfag)
4. marts 2024 kl. 9:00-13:00 22. marts 2024
Praktik som
gymnasielærer (valgfag)
25. januar 2024 kl. 9:00 10. februar 2024
Selvvalgt projektopgave
(5+10 ECTS)
15. februar 2024 kl. 9:00 1. marts 2024
Sport and globalization (valgfag) 28. februar 2024 kl. 9:00 21. marts 2024
Træning og sundhed (valgfag) Udlevering: 23. januar 2024 kl 9:00
Mundtlig: 26. januar 2024 
26. januar 2024 

Stress; Mental sundhedsfremme

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab

Projektledelse og sundhed

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab
Videregående epidemiologi Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Praksisnær forskning:
hvad, hvorfor, hvordan
Se eksamensplaner for
Den sundhedsfaglige kandidat
Kandidatspeciale

Afventer

Afventer