Vintereksamensplaner 23/24

Sidste nyt om vintereksamen 2023/24 på Health

Senest 15. september 2023 kan du forvente at finde de foreløbige vintereksamensplaner 2023/24 her på siden. 

Der kan løbende komme ændringer til eksamensplanerne frem mod eksamen. 

Eksamensplan vinter 2023/24

Senest opdateret 13. september 2023:

  

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

1. semester

Introduktion til
sundhedsvidenskabelig
forskning


Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 20. december 2023 kl. 12:00

10. januar 2024

Epidemiologi og
biostatistik

 

Deltag i IT-infomøde:

9. januar 2024 kl. 9:00-14:00

24. januar 2024
Kvalitativ forskning
og metode

 

Deltag i IT-infomøde:

Udlevering: 2. januar 2024 kl. 9:00

Aflevering: 3. januar 2024 kl. 9:00

17. januar 2024
3. semester

Vurdering af
enkeltteknologier
- prioritering i
sundhedsvæsenet

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 21. december 2023 kl. 12:00

Mundtlig: 10.-11. januar 2024

11. januar 2024

Forebyggende og
rehabiliterende
interventioner

 

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 21. december 2023 kl. 12:00

Mundtlig: 8.-9. januar 2024

9. januar 2024

Sundhedsvidenskabelig
projektopgave

 

Deltag i IT-infomøde:

Aflevering: 21. december 2023 kl. 12:00

Mundtlig: 11.-12. januar 2024

12. januar 2024

Sygeplejefaglig ledelse
og klinisk ekspertise


Deltag i IT-infomøde:

Udlevering: uge 35
Aflevering: afventer

5. januar 2024

Almen sygdomslære Undervisningsdeltagelse
Evalueringsteorier-
og metoder
Undervisningsdeltagelse
Fænomenologi og
hermeneutik som
filosofi og metode
Undervisningsdeltagelse
Patientsikkerhed Undervisningsdeltagelse
Praksisnær forskning:
hvad, hvorfor, hvordan
Undervisningsdeltagelse
Pædagogik og didaktik Undervisningsdeltagelse
Spørgeskema som
redskab og metode
Undervisningsdeltagelse
Videregående epidemiologi Undervisningsdeltagelse
Videregående statistisk
analyse af
time-to-event data
Undervisningsdeltagelse

Stress; Mental
sundhedsfremme


Deltag i IT-infomøde:

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab

Projektledelse
og sundhed


Deltag i IT-infomøde:

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab

Re-eksamensplan vinter 2023/24

Senest opdateret 13. september 2023:

  

Kursus

Eksamensdato og tidspunkt                     

Bedømmelsesfrist

1. semester

Introduktion til
sundhedsvidenskabelig
forskning

Aflevering: 18. januar 2024 kl. 12:00

25. januar 2024

Epidemiologi og
biostatistik

22. februar 2024 kl. 9:00-14:00

5. marts 2024
Kvalitativ forskning
og metode

Udlevering: 19. februar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 20. februar 2024 kl. 9:00

5. marts 2024
3. semester

Vurdering af
enkeltteknologier
- prioritering i
sundhedsvæsenet
*

Udlevering: 15. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 18. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 26.  januar 2024

26. januar 2024

Forebyggende og
rehabiliterende
interventioner

Udlevering (hvis opgave afleveret d. 21. december): 15. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 22. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 26. januar 2024

26. januar 2024
Sundhedsvidenskabelig
projektopgave
Udlevering (hvis opgave afleveret d. 21. december): 15. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 22. januar 2024 kl. 12:00
Mundtlig: 26. januar 2024
26. januar 2024

Sygeplejefaglig ledelse
og klinisk ekspertise

Udlevering: 22. januar 2024 kl. 9:00
Aflevering: 29. januar 2024 kl. 9:00

5. februar 2024

Almen sygdomslære 26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024
Evalueringsteorier-
og metoder
26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024
Fænomenologi og
hermeneutik som
filosofi og metode
26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024
Patientsikkerhed 26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024
Praksisnær forskning:
hvad, hvorfor, hvordan
Udlevering: 22. januar 2024 kl. 12:00
Aflevering: 29. januar 2024 kl. 12:00
5. februar 2024
Pædagogik og didaktik 26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024
Spørgeskema som
redskab og metode
26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024
Videregående epidemiologi 26. januar 2024 kl. 12:00 5. februar 2024

Stress; Mental
sundhedsfremme 


Deltag i IT-infomøde:

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab

Projektledelse
og sundhed


Deltag i IT-infomøde:

Se eksamensplaner for
Folkesundhedsvidenskab


*Hvis fri hj.opg. ikke er afleveret den 21.12.23 skal den stud. gå til reeksamen i den næstkommende ordinære eksamenstermin og aflægger reeksamen i den ordinære prøveform