Katalog over bachelorprojekter (Forventes snart udfaset)

Panelet i venstre side af skærmbilledet giver adgang til et katalog over projektmuligheder. Kataloget er delt op i emnerne: Eksperimentelle projekter, Teoretiske projekter, Astronomiprojekter samt Projekter på Videnskabshistorie. Alle projekter forudsætter, at to års studier er fuldført, og er fagområdet angivet som fx atomfysik, må det forventes, at det tilsvarende 3.-årskursus Atom- og Molekylfysik (tidl. Af.7) også er gennemført. Finder man noget, man kunne have lyst til at gå i gang med, kontakter man den angivne vejleder direkte. Det er tanken, at kataloget skal være dynamisk, hvilket betyder, at kataloget løbende udvides efterhånden som gode ideer indløber. Så det kan altså være en fordel at checke internetsiden mere end én gang!

Det skal understreges, at projektmulighederne på ingen måde er begrænset til dette katalog. Har man selv en ide til et projekt kan den realiseres, hvis man kan finde en lærer på instituttet, som vil medvirke som vejleder.