Matchmaking/find-et-projekt dag 2015

Fredag den 25. september afholdte vi et matchmaking arrangement for studerende og VIP.

Der var mange forskningsgrupper repræsenteret med en poster, og der var mulighed for at gå rundt og kigge og stille spørgsmål til dem. Det gav de fremmødte en mulighed for at få indsigt i, hvad de forskellige forskningsgrupper ved IFA laver, og de kunne evt. finde en vejleder til deres bachelor- eller kandidatprojekt.

Du kan se de fleste posters herunder.

Eksperimentel astro- og overfladefysik

Grafén i Surface Dynamics Laboratory

Spin dynamics in a two-dimensional quantum gas

Eksperimentel kernefysik

Few-Body Physics

Interaction of Laser Cooled Trapped Ions with Optical Cavity Fields

Materials and light, the semiconductor group

Femtosekund laserfysik

Experimental Quantum Biophysics Group

 

X-ring group

Neurophysics

(Ultra-)relativistic particles

Optomechanics

Cooling and manipulating trapped molecular ions

Quasiparticle Properties of a Mobile Impurity in a BEC

Investigating tunable KRb gases and Bose-Einstein condensates

 

 Partikelterapi