Matchmaking/find-et-projekt-dag 2017

Fredag den 22. september kl. 14-17 afholdte vi et matchmaking arrangement i Fysisk Kantine.

Der var mange forskningsgrupper repræsenteret med en poster, og man kunne gå rundt og kigge og stille spørgsmål til dem. Der var her mulighed for at få indsigt i, hvad de forskellige grupper ved IFA laver, og man kunne evt. finde en vejleder til sit bachelor- eller kandidatprojekt.

Arrangementet rettede sig primært mod 2., 3., og 4. års studerende, men alle var velkomne.

I folderen her ses en oversigt over de deltagende forskere og lidt information om deres forskningsområder.