Mentorordning på Institut for Fysik og Astronomi

Mentorordningen

Mentorer er fysik- eller astronomistuderende som i teams på 2 personer er ansat 5 timer/md. til at hjælpe førsteårsstuderende godt i gang på studiet.

Mentorer skal bl.a. arbejde med følgende:

 • afvikle mentortimer med dine mentees
 • informere nye studerende om vejledningstilbud og støtteordninger på AU
 • deltage i aktørmøder med andre ansatte og studerende fra Instituttet (tutorer, uddannelsesudvalg, undervisere)
 • følge og understøtte de nye studerendes faglige og sociale integration
 • facilitere dialog og refleksion om studiet og studievaner på øvelsesholdene 
 • hjælpe de nye studerende til at navigere på studiet
 • perspektivere uddannelsen for de nye studerende f.eks. ved at tematisere støttefag og førsteårskurser ind i uddannelsens samlede ramme

Man kan som mentor godt være instruktor eller tutor, men ikke for de samme studerende.

Mentorrollen

Det er vigtigt for jobbet som mentor, at man har gode kommunikationsegenskaber, dvs. at man er i stand til at fortælle om studiets udfordringer, de uskrevne regler etc. og at man er i stand til at lytte og derudfra skabe sig et indtryk af, om studiet forløber nogenlunde planmæssigt for den pågældende førsteårsstuderende.

Den grundlæggende tanke bag mentorordningen er, at ældre studerende (mentorer) indgår i en mentor- og sparringsrelation med de nye studerende på 1. år, og supplerer tutorernes, instruktorernes og studievejledningens indsats med at sikre et godt studiemiljø og en god studiestart.

Uddannelse

Alle mentorer gennemgår et uddannelsesforløb, der er særligt udviklet til projektet. Uddannelsen bygger på gode erfaringer fra lignende ordninger, og vi arbejder tæt sammen med vejledningsenheden på Nat-Tech.

Der fokuseres bl.a på:

 • facilitering/samtaleteknik
 • studieteknik
 • samarbejde på tværs af mentorgruppen

Uddannelsen af mentorerne foregår to dage i slutningen af august:

 • 24. august kl. 09.00-12.00 (1. kursusgang)
 • 25. august kl. 14.00-17.00 (2. kursusgang)

På første uddannelsesdag udarbejdes samtidig en plan for det kommende mentorforløb sammen med mentorkoordinator samt studievejledningen på Nat-Tech.

Ved projektets afslutning modtager hver mentor et certifikat om gennemført mentoruddannelse og mentorrollen.