Projekter indenfor Dyb Jord Systemer

Projektkataloget er en samling af forslag til studenterprojekter. Skal du snart i gang med dit bachelorprojekt, et projektarbejde eller specialet, kan du finde inspiration i projektforslagene nedenfor.

Du kan læse mere om dette forskningsområde på Institut for Geosciences hjemmeside. Her kan du, under de enkelte forskningsgrupper, også finde kontaktoplysninger på de forskere som arbejder indenfor dette forskningsområde, hvis du selv har en idé til et forskningsprojekt eller interesserer dig for et bestemt emne.

Dyb Jord/Mineralogi/Petrologi/Geokemi/Geofysik/Modellering/Struktur

Petrology Large Igneous Province

Several possible projects on volcanic rocks or layered intrusions

Level: BSc and MSc

Vejleder

Christian Tegner

Characterization of mantle source and melting conditions along the North Atlantic spreading ridge south of Iceland and implications for mantle dynamics.

Level: BSc and MSc

Vejleder

Charles Lesher and Eric Brown

Exoplanet lava worlds and the early Earth

Level: MSc

Vejleder

Charles Lesher and Eric Brown

Fe isotopes in hot spots and possible links to the Earth’s core.

Level: MSc

Vejleder

Charles Lesher

Mantle xenoliths from west Greenland kimberlites as probes of continental lithosphere formation and evolution.

Level: MSc

Vejleder

Charles Lesher

Time scales and geochemical consequences for magma mixing and mingling in sub-volcanic systems

Case study of the Kialineq complex, east Greenland.

Level: BSc and MSc

Vejleder

Charles Lesher

Temperaturfelt

Det varisiske fordyb i Danmark med udgangspunkt i brønden Terne-1 i Kattegat. Data: temperaturer, vitrinit reflektans. 

Niveau: BSc/MSc

Kvantificering af dybe termiske processer (fx intrusioner, delaminering, plume ankomst) i den vest-grønlandske magmatiske provins. Data: temperaturer, vitrinit reflektans, fissionsspor i apatit. 

Niveau: MSc

Begravelse og ekshumation af Jurassiske sedimenter ved den Norske vestkyst. Invers modellering af temperaturhistorier og vitrinitreflektans. 

Niveau: Bsc/MSc

Modellering af fissionsspor i apatit. Data fra det baltiske skjold. Programmering i C og Matlab.

Niveau: MSc

Hydrogeofysik

Probabilistic thin-sheet modeling

Implement a probabilistic inversion algorithm for identifying the probability of subsurface mineralisation from time‐domain airborne electromagnetic data. 

Geological hypothesis testing from airborne EM data

Test a new probabilistic inversion algorithm that allows comparing and ranking of different geological hypotheses. Which geological scenario is the most probable one? 

Refleksionsseismik

Strukturgeologisk udvikling af området omkring det geotermiske værk i Sønderborg.

Niveau: BSc

Kortlægning af kvartære dale i sydlig norsk Central Grav vha 3D seismik.

Niveau: BSc og MSc

Sedimentologi og stratigrafi

Burial and thermal maturity of Lower and Middle Jurassic mudrocks from Morocco

Rock-Eval and organic matter petrographic analyses. 

Level: B.Sc and M.Sc

Study of organic matter evolution in the Lower Jurassic mudrock in SE France

Rock-Eval and organic matter petrographic analyses. 

Level: B.Sc and M.Sc

Geostatistical simulation of sedimentary processes

Test to what degree geostatistical models can be used to represent sedimentary processes. Use the geostatistical model with inversion of geophysical data to obtain earth models consistent with sedimentological processes (Matlab/Python) 

Level: M.Sc