Valgfag - bachelor

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november  
 • Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Generelt om valgfag

Du skal tage valgfag svarende til 30 ECTS point. For 20 af de 30 ECTS gælder, at der skal vælges mellem:

 1. Arbejdsret (10 ECTS) og Klima-, energi- og miljøret (10 ECTS)
 2. Skatteret II (10 ECTS) og Momsret (10 ECTS)
 3. Udlandsophold

Øvrige valgfag 10 ECTS vælges inden for det erhvervsøkonomiske-/erhvervsjuridiske fagområde eller inden for tilgrænsende fagområder (herunder fag på Summer University). Du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag på din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og merit.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU kursuskatalog

Bemærk: Det er en forudsætning for optagelse på profilen Corporate Finance, at valgfaget Investments and Corporate Finance på HA(jur.) 5. semester er bestået. 
For at følge Investments and Corporate Finance forventes du som studerende at gøre en ihærdig indsats. Faget er målrettet HA studerende, og undervisningen tilrettelægges derfor efter de HA studerendes niveau.
Som HA(jur.) studerende må du derfor forvente, at skulle læse og forberede dig i større omfang end en HA studerende.

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Optagelse på cand.merc. eller cand.merc.aud.

For HA(jur.)-studerende der ønsker optagelse på cand.merc. eller cand.merc.aud. på Aarhus Universitet, er der særlige krav til sammensætningen af valgfag. For at du som HA(jur.)-studerende kan optages på cand.merc. eller cand.merc.aud., er det et krav, at du som en del af din valgfagsblok på 5. semester vælger erhvervsøkonomiske fag svarende til 10 ECTS.

Som erhvervsøkonomisk fag kan der vælges mellem de fag, der er på denne liste.

Forudsætningsfag cand.merc.jur

Hvis du har søgt optagelse på cand.merc.jur. skal du allerede nu vælge dine forudsætningsfag.

Tilmelding skal ske via din selvbetjening i perioden 1.-5. maj.

Du kan vælge mellem disse tre profiler

·       Corporate Finance

·       Internationalisation of the Firm

·       Organisational Theory

Hvis du ønsker profil Corporate Finance skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       Corporate Finance

Hvis du ønsker profil Internationalisation of the Firm skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       The Emergence of Global Enterprises

Hvis du ønsker profil Organisational Theory skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       Organisational Theory

Du kan læse mere om fagene i kursuskataloget

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i skemaerne.

Fagklynger:

Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Valgfag fra forskellige fagklynger:

Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

 • undervisningssammenfald i Timetable.au.dk 
 • eksamenssammenfald i eksamensplanen 

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i Timetable.au.dk.

Efter tilmeldingsfristen kan der desværre forekomme løbende ændringer i skema der forårsager undervisnings-og/eller eksamensoverlap.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende.

Fagklynger i efterårssemesteret 2023

Valgfagspakke 1

Fagets UVA-kode

Fagets titel

ECTS

420161U003

Arbejdsret

10

420161U004

Klima-, energi- og miljøret

10

Valgfagspakke 2

Fagets UVA-kode

Fagets titel

ECTS

420161U007

Skatteret II

10

420221U002

Momsret

10

Ovenstående to valgfagspakker kan kombineres med nedenstående fag uden at få overlap:

Valgfagsklynge 

Fagets UVA-kode

Fagets titel

ECTS

460161U010

Entrepreneurship and Business Planning 

10

460161U002

Forhandlingsteknik

 5

460181U005

Investments and Corporate Finance

10

460161U019

Ledelses- og organisationskommunikation

10

460161U048

Privatøkonomi

5

460221U009

Regnskabsanalyse og værdiansættelse

10

420161U008

Told- og afgiftsret

10

420211U003 Immaterialret 10

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
 4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
 5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
 6. Fordelingen af valgfag er endelig den 20. november 2023. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 20. november 2023. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 21.– 23. november. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig og du skal herefter igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Hvis du ikke har fået plads efter anden tilmeldingsrunde, kan du kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Afmelding af fag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       At være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Hvis du har behov for at blive afmeldt et fag pga. usædvanlige forhold såsom sygdom eller lignende, kan du søge en dispensation via mitstudie.au.dk

Særligt for de økonomiske og erhvervsøkonomiske valgfag

I helt særlige situationer kan studieadministrationen give tilladelse til skift af valgfag, hvis Studieleder vurderer, at du mangler de faglige forudsætninger for at gennemføre det fag, du er påbegyndt. I forbindelse med vurderingen kan Studieleder blandt andet inddrage, hvilke fag du tidligere har gennemført.

For at søge om at skifte valgfag skal du:

 • Opsøge din studieleder for at få en faglig vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre det påbegyndte fag.
 • Ansøge via mitstudie.au.dk. Du skal benytte blanketten ’Dispensation’ og vedhæfte vurderingen fra Studieleder. Oplys i prioriteret rækkefølge, hvilke fag du ønsker at skifte til.

Frist for ansøgning: 12. september / 12. februar i det semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. 

Valgfagsskiftet er betinget af, at der er plads på et af de fag, du ønsker at skifte til i det samme semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. Du kan med andre ord ikke afmeldes fag til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.