Valgfag - kandidat

Tilmeldingsperiode for valgfag

Forårsfag: Tilmeld dig 1.-5. november 
Efterårsfag: Tilmeld dig 1.-5. maj

Generelt om valgfag

I løbet af din kandidatuddannelse har du mulighed for at tage valgfag svarende 30 ECTS-point. For cand.merc.(jur.).-studiet gælder, at valgfag er placeret på 3. semester, hvis du følger det normerede studieforløb.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag på din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og efterfølgende merit. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Mindst 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS skal vælges inden for det juridiske fagområde og mindst 10 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. De resterende 10 ECTS kan anvendes frit til valgfag. Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at du har forudsætningerne for at følge de valgfag, du vælger.

Hvis du vælger et projektorienteret forløb, kan de resterende 10 ECTS placeres enten inden for det juridiske eller inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Hvis vejleder er tilknyttet Juridisk Institut placeres de resterende 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, mens de placeres inden for det juridiske fagområde, hvis vejleder er tilknyttet Institut for Økonomi eller Institut for Virksomhedsledelse. 

Vær opmærksom på, at hvis du vælger valgfag indenfor Erhvervsøkonomi enten på AU Summer University eller i løbet af 1. eller 2. semester, så kan du ikke komme på udveksling på dit 3. semester. Hvis du ønsker at komme på udveksling på dit 3. semester, så skal du have dine 20 ECTS valgfag indenfor Erhvervsøkonomi frie til at overføre fag fra dit udvekslingsophold.

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Det er desuden muligt at følge fag på jurastudiet, uden at der skal søges merit. Du kan finde oversigten over alle godkendte juridiske fag for cand.merc.(jur.)-studerende på din Studieselvbetjening, når du kigger under 'Undervisning' - 'Tilmeld'. 

 

Forudsætningsfag og specialiseringsfag

På kandidatuddannelsens første to semestre er der en række obligatoriske erhvervsjuridiske fag og tre økonomiske profiler, du skal vælge imellem.

Du skal vælge én af følgende erhvervsøkonomiske profiler:

Corporate Finance

Internationalisation of the Firm

Organisational Theory

Du kan læse mere om profilerne på kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-erhvervsret/ under Uddannelsens opbygning.

Forudsætningsfag

På 1. semester skal du vælge forudsætningsfag. Tilmelding skal ske via din selvbetjening i perioden 1.-5. maj.

Hvis du ønsker profilen Corporate Finance skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       Corporate Finance

Hvis du ønsker profilen Internationalisation of the Firm skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       The Emergence of Global Enterprises

Hvis du ønsker profilen Organisational Theory skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       Organisational Theory

Du kan læse mere om fagene i kursuskataloget

Specialiseringsfag

På 2. semester skal du vælge specialiseringsfag ud fra den profil du har valgt. Tilmeldingen foregår i perioden 1.-5. november

Hvis du har valgt profilen Corporate Finance skal du følge faget

 • Corporate Valuation (10 ECTS)

Hvis du har valgt profilen Internationalisation of the Firm skal du vælge mellem disse fag

 • Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)
 • Organising and Managing the Multinational Corporation (10 ECTS)

Hvis du valgt profilen Organisational Theory skal du vælge mellem disse fag

 • Human Resource Management and Development (10 ECTS)
 • Organisational Change and Leadership (10 ECTS)

Du kan læse mere om fagene i kursuskataloget

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de valgfag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke valgfag du ønsker at blive tilmeldt. Tilmelding til valgfag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de valgfag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig valgfag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her finder du en tilmeldingsblanket med en liste over mulige valgfag.
 4. Du skal kun tilmelde dig de valgfag/ECTS, som du ønsker at tage i det kommende semester (og du har plads til i dit studieprogram). Hvis du f.eks. mangler 10 ECTS, så kan du kun tilmelde dig valgfag svarende til 10 ECTS. Du skal ikke tilmelde dig valgfag, hvis du skal på udveksling. Hvis du ønsker at følge valgfag samtidig med et projektorienteret forløb, Summer University eller gæstefag på anden uddannelsesinstitution kan du tilmelde dig det ønskede antal valgfag/ECTS.
 5. Du skal angive ”1” ved hvert valgfag, du ønsker at blive tilmeldt.
 6. Fordelingen af valgfag er endelig den 22. maj 2024. Du tjekker dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Der kan ske ændringer i tildeling af valgfagene helt frem til den 22. maj 2024. Hvis du f.eks. i første omgang har tilmeldt dig tre valgfag, og du nu kun kan se to valgfag i tilmeldingsoversigten, skyldes det, at du ikke har fået en plads på alle ønskede valgfag i første tilmeldingsrunde. Du kan tilmelde dig et tredje valgfag i den anden tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 23.– 26. maj. Her kan du tilmelde dig valgfag med ledige pladser. Når fordelingen af valgfag er endelig, skal du herefter igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Hvis du ikke har fået plads efter anden tilmeldingsrunde, kan du kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Valgfagsklynge i efterårssemesteret 2023

Valgfagsklynge 1

Fagets UVA-kode

Fagets titel

Institut

ECTS

420192U002

Transfer Pricing

Juridisk Institut

10

420152U016   

Moms- og afgiftsre

Juridisk Institut

10

420152U013   

Generationsskifte

Juridisk Institut

10

420162U002

Masterclass i juridisk analyse

Juridisk Institut

10

420162U003

Responsumskrivning

Juridisk Institut

 5

421152U044   

Virksomhedsoverdragelse

Juridisk Institut

10

421152U043

Kollektiv arbejdsret  

Juridisk Institut

10

460222U003

CSR and Sustainable Business

Institut for Virksomhedsledelse

10

Valgfagsklynge 2

Fagets UVA-kode Fagets titel Institut ECTS
420192U002    Transfer Pricing Juridisk Institut 10
420152U016 Moms- og afgiftsret Juridisk Institut 10
420152U013    Generationsskifte Juridisk Institut 10
420162U002    Masterclass i juridisk analyse Juridisk Institut 10
420162U003 Responsumskrivning Juridisk Institut   5
421202U007   IT-kontraksret Juridisk Institut 10
421152U028 Overdragelse af fast ejendom (Erhverv) Juridisk Institut 10
460172U010    Digital Business Development Institut for Økonomi

10

Augustseminarer ved Juridisk Institut

Juridisk Institut udbyder et antal augustfag, som afholdes som almindelige kursusfag. Kurserne afvikles typisk fra slutningen af juli til slutningen af august, og eksamen vil være afsluttet inden semesterstart.

Tilmelding til augustfag

Tilmelding foregår via mitstudie.au.dk > STADS i samme perioder som tilmelding til almindelig undervisning. Du kan finde information om tilmeldingsperioder og vejledning om tilmelding til fag under 'Undervisningstilmelding'.  Den primære tilmelding til augustfag foregår i tilmeldingsperioden i efterårssemesteret. Det er ligeledes muligt at tilmelde sig augustfag i tilmeldingsperioden i forårssemesteret, hvis der fortsat er ledige pladser. Tilmelding er bindende. 

De fulde seminarbeskrivelser kan findes i kursuskataloget.

Reeksamen forventes afholdt i oktober

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       At være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Hvis du har behov for at blive afmeldt et fag pga. usædvanlige forhold såsom sygdom eller lignende, kan du søge en dispensation via mitstudie.au.dk

Særligt for de økonomiske og erhvervsøkonomiske valgfag

I helt særlige situationer kan studieadministrationen give tilladelse til skift af valgfag, hvis Studieleder vurderer, at du mangler de faglige forudsætninger for at gennemføre det fag, du er påbegyndt. I forbindelse med vurderingen kan Studieleder blandt andet inddrage, hvilke fag du tidligere har gennemført.

For at søge om at skifte valgfag skal du:

 • Opsøge din studieleder for at få en faglig vurdering af dine forudsætninger for at gennemføre det påbegyndte fag.
 • Ansøge via mitstudie.au.dk. Du skal benytte blanketten ’Dispensation’ og vedhæfte vurderingen fra Studieleder. Oplys i prioriteret rækkefølge, hvilke fag du ønsker at skifte til.

Frist for ansøgning: 12. september / 12. februar i det semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. 

Valgfagsskiftet er betinget af, at der er plads på et af de fag, du ønsker at skifte til i det samme semester, som du er tilmeldt valgfaget, du gerne vil skifte fra. Du kan med andre ord ikke afmeldes fag til fordel for fag eller andre studierelevante aktiviteter, som foregår på et senere semester eller f.eks. i sommerperioden mellem to semestre.

Information til studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet eller har haft pause mellem din bachelor og kandidatuddannelse, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fag via selvbetjeningen i det første semester, hvor du er indskrevet.

Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag på uddannelsens 1. semester, men du skal selv vælge mellem tre erhvervsøkonomiske profiler og dermed et eller flere erhvervsøkonomiske forudsætningsfag, alt efter hvilken profil du vælger. Du kan læse mere om profilerne på https://kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-erhvervsret/ under Uddannelsens opbygning. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk senest den 18. august og angive, hvilke forudsætningsfag du gerne vil tilmeldes. Der kan være deltagerbegrænsning ved forudsætningsfagene. Hvis der tilmelder sig flere studerende, end der er pladser til, vil fordelingen af pladser ske ved lodtrækning.

Du kan læse mere om de enkelte forudsætningsfag i kursuskataloget.