Valgfag - kandidat

Tilmeldingsperiode

 • Forårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. december  
 • Efterårsfag tilmeldingsperiode: 1.-5. maj

Generelt om valgfag

I løbet af din kandidatuddannelse har du mulighed for at tage valgfag svarende 30 ECTS-point. For cand.merc.(jur.).-studiet gælder, at valgfag er placeret på 3. semester, hvis du følger det normerede studieforløb.

Du kan vælge fag fra udbuddet af valgfag til studerende på din studieordning (herunder fag på Summer University), men du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag på din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og efterfølgende merit. Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Mindst 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS skal vælges inden for det juridiske fagområde og mindst 10 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. De resterende 10 ECTS kan anvendes frit til valgfag. Vær opmærksom på, at du selv har ansvaret for, at du har forudsætningerne for at følge de valgfag, du vælger.

Hvis du vælger et projektorienteret forløb, kan de resterende 10 ECTS placeres enten inden for det juridiske eller inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Hvis vejleder er tilknyttet Juridisk Institut placeres de resterende 10 af valgfagsblokkens 30 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, mens de placeres inden for det juridiske fagområde, hvis vejleder er tilknyttet Institut for Økonomi eller Institut for Virksomhedsledelse. 

Vær opmærksom på, at hvis du vælger valgfag indenfor Erhvervsøkonomi enten på AU Summer University eller i løbet af 1. eller 2. semester, så kan du ikke komme på udveksling på dit 3. semester. Hvis du ønsker at komme på udveksling på dit 3. semester, så skal du have dine 20 ECTS valgfag indenfor Erhvervsøkonomi frie til at overføre fag fra dit udvekslingsophold.

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Det er desuden muligt at følge fag på jurastudiet, uden at der skal søges merit. Du kan finde oversigten over alle godkendte juridiske fag for cand.merc.(jur.)-studerende på din Studieselvbetjening, når du kigger under 'Undervisning' - 'Tilmeld'. 

 

Forudsætningsfag og specialiseringsfag

På kandidatuddannelsens første to semestre er der en række obligatoriske erhvervsjuridiske fag og tre økonomiske profiler, du skal vælge imellem.

Du skal vælge én af følgende erhvervsøkonomiske profiler:

Corporate Finance

Internationalisation of the Firm

Organisational Theory

Du kan læse mere om profilerne på kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-erhvervsret/ under Uddannelsens opbygning.

Forudsætningsfag

På 1. semester skal du vælge forudsætningsfag. Tilmelding skal ske via din selvbetjening i perioden 1.-5. maj.

Hvis du ønsker profilen Corporate Finance skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       Corporate Finance

Hvis du ønsker profilen Internationalisation of the Firm skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       The Emergence of Global Enterprises

Hvis du ønsker profilen Organisational Theory skal du vælge dette forudsætningsfag:

·       Organisational Theory

Du kan læse mere om fagene i kursuskataloget

Specialiseringsfag

På 2. semester skal du vælge specialiseringsfag ud fra den profil du har valgt. Tilmeldingen foregår i perioden 1.-5. december

Hvis du har valgt profilen Corporate Finance skal du vælge mellem disse fag

 • International Financial Accounting (5 ECTS) og Financial Accounting and Decision Making (5 ECTS)
 • Corporate Valuation (10 ECTS)

Hvis du har valgt profilen Internationalisation of the Firm skal du vælge mellem disse fag

 • Business-to-Business Purchasing Management (10 ECTS)
 • Organising and Managing the Multinational Corporation (10 ECTS)

Hvis du valgt profilen Organisational Theory skal du vælge mellem disse fag

 • Human Resource Management and Development (10 ECTS)
 • Organisational Change and Leadership (10 ECTS)

Du kan læse mere om fagene i kursuskataloget

Trin for trin guide til tilmelding

 1. Find de fag, der udbydes på din uddannelse, i AU kursuskatalog. Du kan afgrænse din søgning ved at vælge din ’Uddannelse’ og ’Periode’.
 2. Du skal nu vælge, hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt. Se afsnit 'Oversigt over valgfag'. Tilmelding til fag er bindende. Det betyder, at du efter tilmeldingsfristens udløb ikke kan afmelde dig eller ændre i de fag, som du har tilmeldt dig, medmindre du søger og får en dispensation fra studienævnet.
 3. Log på mitstudie.au.dk – find direkte link til studieselvbetjening (STADS) – tilmeld dig fag. Gå til ’Undervisning’ -> ’Tilmeld’. Her vil du finde en tilmeldingsblanket med en liste over dine mulige fag.
 4. Du skal angive ”1” ved hvert fag, du ønsker at blive tilmeldt.
 5. Du skal kun tilmelde dig det antal fag, du ønsker at følge. Hvis du har tilmeldt dig fag på Summer University, gæstefag på en anden uddannelsesinstitution eller skal på udveksling, skal du kun tilmelde dig det antal fag, du skal følge i foråret 2022 på din egen uddannelse. Vælger du for mange fag, bliver du automatisk afmeldt de fag, der ikke er plads til i dit studieprogram. Afmeldingen er vilkårlig, og der vil ikke blive taget hensyn til, hvilke fag det drejer sig om. 
 6. Efter den 14. december skal du tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjeningen STADS under ‘Undervisning –> ’Vis til- og afmeldinger’. Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det fordi, du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.
 7. Anden tilmeldingsrunde afvikles den 15. - 16. december. Her kan du tilmelde dig fag med ledige pladser. Herefter skal du igen tjekke dine tilmeldinger i studieselvbetjening STADS. Du kan se dine tildelte fag efer den 20. december. Hvis du ikke har fået plads efter 2. tilmeldingsrunde, så har du mulighed for at kontakte din studieadministrator på e-mail: kandidat.bss@au.dkbachelor.bss@au.dk

Oversigt over valgfag

Inden du vælger fag, skal du orientere dig om sammenfald af timer og eksamener på fagene. Det kan du gøre enten ved hjælp af fagklynger eller ved selv at tjekke for undervisnings- og eksamenssammenfald i skemaerne.

Fagklynger:

Time- og eksamensplanerne er planlagt, så der ikke er sammenfald af timer og/eller eksamener inden for fagklyngen, mens der kan forekomme sammenfald af timer og/eller eksamener mellem fag fra forskellige fagklynger.

Du kan frit vælge fag i den fagklynge, som passer bedst ind i dit studieprogram.

Valgfag fra forskellige fagklynger:

Såfremt du ønsker at vælge fag fra forskellige fagklynger, skal du være meget opmærksom på, at du risikerer, at der kan være undervisnings-/eksamenssammenfald. Inden du tilmelder dig fag fra forskellige fagklynger, er det derfor vigtigt, at du tjekker:

·       undervisningssammenfald i Timetable.au.dk – det kan du tjekke fra den 23. april

·       eksamenssammenfald i eksamensplanen – det kan du tjekke fra den 29. april

Hvis du sammen med dit valgfag skal have et obligatorisk fag, skal du også huske at tjekke, om der er overlap mellem det obligatoriske fag og valgfaget. Det kan du ligeledes gøre i Timetable.au.dk.

Du skal være særligt opmærksom på, at dit valg af fag er bindende, og at du har ansvaret for, at der ikke er undervisnings-/eksamenssammenfald ved valg af fag uden for fagklynger.

Valgfagsklynge i efterårssemesteret 2021

Fagets UVA-kode

Fagets titel

Institut

ECTS

420192U002

Transfer Pricing

Juridisk Institut

10

420152U016

Moms- og afgiftsret

Juridisk Institut

10

420152U013

Generationsskifte

Juridisk Institut

10

420162U004

Arbejdsret

Juridisk Institut

10

420162U002

Masterclass i juridisk analyse

Juridisk Institut

10

420162U003

Responsumskrivning

Juridisk Institut

 5

421152U044

Virksomhedsoverdragelse

Juridisk Institut

10

460172U010

Digital Business Development

Institut for Økonomi

10

460182U049

CSR and Sustainability Management

Institut for Virksomhedsledelse

10

460162U021

Process Consultation and Change Processes

Institut for Virksomhedsledelse

10

460202U029

Organisational Crisis Management

Institut for Virksomhedsledelse

10

Pladsfordeling

Overstiger antal tilmeldinger til et fag det antal pladser, der er på faget, vil pladserne på faget fordeles ved lodtrækning. 

Får du ikke plads på et eller flere fag, skal du tilmelde dig i anden tilmeldingsrunde.

Hvis du eksempelvis i første omgang har tilmeldt dig tre fag, og du nu kun kan se to fag i din tilmeldingsoversigt, er det, fordi du ikke har fået en plads på alle ønskede fag i første tilmeldingsrunde. Det betyder, at du får mulighed for at tilmelde dig et tredje fag i en ny tilmeldingsrunde.

Afmelding af valgfag

Alle studerende, der er blevet tilmeldt deres ønskede fag, er bundet af deres valg. Det vil sige, at efter tilmeldingsfristens udløb kan tilmeldte valgfag ikke afmeldes eller udskiftes, og valgfaget udgør en bindende del af dit studieprogram.  

Når du er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen, hvis det pågældende semester i stedet skal bruges til: 

·       Projektorienteret forløb (praktik)

·       Udvekslingsophold

·       Ar være gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner

Dispensation til afmelding 

Hvis ingen af de tre ovennævnte afmeldingsårsager gør sig gældende for dig, kan studienævnet give tilladelse til at afmelde eller udskifte valgfag, såfremt der foreligger usædvanlige forhold, der konkret vurderes at have indflydelse på din mulighed for at gennemføre faget. Du søger om dispensation via mitstudie.au.dk.

Information til studerende som ikke har taget bacheloruddannelsen ved AU

Hvis du har taget din bacheloruddannelse på et andet universitet eller har haft pause mellem din bachelor og kandidatuddannelse, har du ikke mulighed for at tilmelde dig fag via selvbetjeningen i det første semester, hvor du er indskrevet.

Du bliver automatisk tilmeldt de obligatoriske fag på uddannelsens 1. semester, men du skal selv vælge mellem tre erhvervsøkonomiske profiler og dermed et eller flere erhvervsøkonomiske forudsætningsfag, alt efter hvilken profil du vælger. Du kan læse mere om profilerne på https://kandidat.au.dk/erhvervsoekonomi-erhvervsret/ under Uddannelsens opbygning. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk senest den 8. august og angive, hvilke forudsætningsfag du gerne vil tilmeldes. Der kan være deltagerbegrænsning ved forudsætningsfagene. Hvis der tilmelder sig flere studerende, end der er pladser til, vil fordelingen af pladser ske ved lodtrækning.

Du kan læse mere om de enkelte forudsætningsfag i kursuskataloget.