Valgfag - bachelor

Generelt om valgfag

Du skal tage valgfag svarende til 30 ECTS point. For 20 af de 30 ECTS gælder, at der skal vælges mellem:

  1. Arbejdsret (10 ECTS) og Klima-, energi- og miljøret (10 ECTS)
  2. Skatteret II (10 ECTS) og Moms- og afgiftsret (10 ECTS)
  3. Udlandsophold

Øvrige valgfag 10 ECTS vælges inden for det erhvervsøkonomiske-/erhvervsjuridiske fagområde eller inden for tilgrænsende fagområder (herunder fag på Summer University). Du kan også vælge fag fra andre uddannelser på AU, fra andre danske universiteter eller fra udenlandske universiteter. Hvis du vil vælge fag uden for udbuddet af valgfag på din studieordning, skal du søge om forhåndsgodkendelse og merit.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU kursuskatalog

Bemærk: Fra optag 2021 er det en forudsætning for optagelse på profilen Corporate Finance, at valgfaget Investments and Corporate Finance på HA(jur.) 5. semester er bestået.

Bemærk: Tilmelding til faget Privatøkonomi vil afskære dig fra at vælge den erhvervsøkonomiske specialisering med Privatøkonomi på cand.merc.(jur.).

Forhåndsgodkendelse og merit
Du kan i det følgende link finde oplysninger om at søge om merit og forhåndsgodkendelse af fag fra andre universiteter.

Optagelse på cand.merc. eller cand.merc.aud.
For HA(jur.)-studerende der ønsker optagelse på cand.merc. eller cand.merc.aud. på Aarhus Universitet, er der særlige krav til sammensætningen af valgfag. For at du som HA(jur.)-studerende kan optages på cand.merc. eller cand.merc.aud., skal du på dit 5. semester vælge én af de to juridiske profiler, dvs. den almene profil (20 ECTS) eller profilen i Skat (20 ECTS). Derudover er det et krav, at du som en del af din valgfagsblok på 5. semester vælger erhvervsøkonomiske fag svarende til 10 ECTS.

Som erhvervsøkonomisk fag kan bl.a. vælges mellem de fag på denne liste.

Tilmeldingsperioder

Valgfag i efterårssemestret: Du kan tilmelde dig til valgfag fra den 1.- 5. maj for fag på efterårssemestret.

Har du ikke fået dine ønskede fag pga. f.eks. aflysning af fag eller deltagerbegrænsning på et fag, eller har du ikke tilmeldt dig tilstrækkeligt med fag, kan du tilmelde dig fag i anden tilmeldingsrunde i perioden 13.- 14. maj.

Du kan læse om de forskellige valgfag i AU Kursuskatalog.

Valgfag i forårssemesteret:
Der vil også blive udbudt et begrænset antal valgfag på forårssemesteret. Tilmeldingen til disse fag vil være åben 1.-5. november

AU Summer University
Du har også mulighed for at tage fag ved Summer University. Se mere her.

Tilmelding/afmelding
Tilmelding til valgfag sker elektronisk ved at logge ind på mit.au.dk, hvorefter du klikker på ”Studieselvbetjening (STADS)”.

HUSK: Du selv skal tjekke, at din tilmelding/afmelding er godkendt. Du kan kontrollere din tilmelding senest 1 uge efter, at din online tilmelding er registreret.

Alle studerende der er blevet tilmeldt deres ønskede fag ved denne dato, er bundet af deres valg, dog under hensyntagen til den enkelte studerendes studieordning. Når studerende er tilmeldt et fag, kan dette derfor kun frameldes igen i forbindelse med:

  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner
  • Evt. timesammenfald (kan rent undtagelsesvist forekomme)

I tilfælde af for få tilmeldte til enkelte valgfag, kan disse blive aflyst efter fristen, og du vil få mulighed for at tilmelde dig andre fag. De studerende, der bliver ramt af aflyste fag, vil blive kontaktet af Aarhus BSS Student Services.

Hvis du har problemer med tilmelding, kontakter du studieadministratoren for bachelorer, som du finder under kontaktoplysninger for Aarhus BSS Student Services.