Bogskabe

Procedure i forbindelse med erhvervelse af bogskabe i Medicinerhuset/Victor Albeck Bygningen

Som studerende kan du skrive dig op til et bogskab i Medicinerhuset og Victor Albeck Bygningen (VAB). Det koster 300 kroner i leje (dvs. et depositum, som du får igen efter endt leje).

Opskrivning på venteliste:

Opskrivning til bogskab sker ved at sende en mail til Medicinerrådets sekretær på mrkontor.studadm@au.dk.

Husk at oplyse:

  • Fulde navn
  • Om du vil skrive dig op til et skab i enten VAB eller Medicinerhuset.

Obs: Din mail skal afsendes fra din studiemail.

Ved opskrivning på ventelisten giver du samtidig tilladelse til, at MR's sekretær opbevarer din studiemail på ventelisten. Du får ikke nødvendigvis et bogskab tildelt i samme semester. Du skal derfor årligt bekræfte din plads på ventelisten. 

Tildeling af bogskab:

Når du tildeles et bogskab, får du tilsendt en mail med link til Aarhus Universitets webshop. Det er herigennem, at du skal indbetale et depositum på 300 kr. for leje af bogskabet. Du modtager en udførlig guide på mail.

Efter indbetaling af depositum, kan du afhente din nøgle hos Medicinerrådet på deres kontor på Niels Jensens Vej 2, 1. sal. (Bygning 1190).

Opsigelse af bogskab:

Du kan til enhver tid opsige dit bogskab. Dette gøres via mail til MR's sekretær på mrkontor.studadm@au.dk.

Når du har udfyldt en opsigelsesblanket og afleveret din nøgle, refunderes dit depositum. Depositum refunderes via AU's økonomisystem og kan ikke udbetales kontant.

Husk at tømme og rengøre dit bogskab inden aflevering af nøgle!

Fornyelse af bogskab:

Du skal løbende 'forny' din leje af bogskabet. Dette skal ske en gang per semester.

Fornyelsen af bogskabe er et redskab til at sikre, at alle bogskabe benyttes af studerende og ikke er udlånt uden at være i brug.

Man fornyer sit bogskab ved at skrive en mail til mrkontor.studadm@au.dk med fulde navn, bogskabsnummer og bygning (MH/VAB).

Det understreges, at ingen bogskabe opklippes med mindre de ikke er blevet fornyet i en længere periode. Desuden klippes ingen skabe op uden forsøg på kontakt til den angivede lejer. 

Brug af bogskabet:

Intern overdragelse, stærk misvedligeholdelse eller negligering af deadlines for fornyelser kan medføre et frafald af depositummet.

Ved mistede nøgler kontaktes MR's sekretær på mrkontor.studadm@au.dk