Om MR

Medicinerrådet – i daglig tale MR - er de medicinstuderendes studenterpolitiske organisation. MRs formål er at varetage de medicinstuderendes interesser. Vores synspunkter og idéer har gennem en fælles organisation bedre mulighed for at blive hørt og ført ud i livet.

MR repræsenterer de studerende i universitetets styrende organer og er medlem af Studenterrådet, sammenslutningen af alle fagråd på universitetet. I de styrende organer er det en styrke, at vi fremstår enige og repræsenterer en bred studenterholdning.

MR-arbejdet er frivilligt. Har du mod på at lægge et stykke arbejde i at gøre de studerendes forhold bedre (alt fra nye kaffemaskiner til ændret studieordning), er du velkommen i MR.

Hvem sidder i MR?

MR består af op til 30 medicinstuderende, der holder møde hver måned i semestermånederne. Der afholdes valg hvert år i september/oktober måned samt i februar/marts. Medicinerrødderne kommer fra alle årgange på studiet og tæller såvel de "grønne", som lige er startet og gerne vil vide mere, som "garvede rotter", der har været med i mange år.

Hvordan bruger man MR?

Det er ofte de samme spørgsmål og problemer, der opstår blandt de studerende semester efter semester, f.eks. omkring undervisningens kvalitet. MR er det forum, hvor kritikken tages op og viderebringes i undervisningsudvalg, studienævn mv. Tit har problemerne været oppe før, og her kan de fælles erfaringer udmøntes i konkrete resultater, f.eks. ændret undervisning eller bedre forhold på andre områder.

MR kan generelt bruges til råd og vejledning.

Får du en god idé til et kulturelt arrangement, et foredrag eller lignende, har MR den nødvendige viden og økonomi.

MR har siden det blev oprettet i 1933 arbejdet for at bevare og forbedre de muligheder, vi har som studerende. Det har bl.a. betydet, at vi i dag som de eneste i Danmark har vores eget hus, Medicinerhuset. MR arbejder fortsat for at styrke vore fælles forhold; dette arbejde får mening, når flest mulige medicinstuderende bakker op om deres faglige organisation