Eksamenstilmelding og -afmelding

Tilmelding til eksamen

Tilmelding til 1. eksamensforsøg

Du bliver altid automatisk tilmeldt det 1. eksamensforsøg i et kursus, når du tilmelder dig undervisningen.


Tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg

Du skal selv tilmelde dig 2. og eventuelt 3. eksamensforsøg, hvis du ikke består eksamen første gang.  

Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen STADS 


Hvornår kan du tage dit 2. eller 3. eksamensforsøg?

Du kan tilmelde dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg i den ’re-eksamensperiode’, der ligger lige efter den eksamen, du ikke bestod. Du kan se i eksamensplanen på studieportalen, hvornår re-eksamen er. 

Du kan også tage dit 2. eller 3. eksamensforsøg i en senere eksamenstermin. Hvis du gør det, skal du tage dit 2. eller 3. eksamensforsøg i ’den ordinære eksamensperiode’. 

Du skal søge om dispensation, hvis du gerne vil lægge dit 2. eller 3. eksamensforsøg på andre tidspunkter end dem ovenfor.

Læs mere om hvordan du søger dispensation her.


Særligt for 3. eksamensforsøg på bacheloruddannelsen i medicin

På bacheloruddannelsen i medicin kan du tilmelde dig dit 3. eksamensforsøg i re-eksamensperioden uden at have deltaget i den ordinære prøve i samme eksamenstermin.
 

Oversigt over frister for tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg

Hvornår lå den eksamen, du ikke bestod?  Hvornår kan du tage dit 2. eller 3. eksamensforsøg? Hvornår skal du tilmelde dig 2. eller 3. eksamensforsøg? 
I den ordinære eksamensperiode

1. I re-eksamensperioden i samme eksamenstermin som den eksamen, du ikke bestod

2. I en senere eksamenstermin i den ordinære eksamensperiode 

1. Senest to dage efter fristen for offentliggørelse af karakterer fra den ordinære eksamen. 

2. 15.-30. september for efterårssemesteret
15.-28. februar for forårssemesteret

I re-eksamensperioden

I den næste eller en senere eksamenstermin i den ordinære eksamensperiode

15.-30. september for efterårssemesteret
15.-28. februar for forårssemesteret

Afmelding af eksamen

Dit første eksamensforsøg

Er du først tilmeldt undervisningen i fag, kan du ikke blive afmeldt dit første eksamensforsøg.

Det betyder, at du ikke længere kan framelde dig dit første eksamensforsøg, når perioden for tilmelding til undervisning er slut. 

Perioden for tilmelding til undervisning ligger fra:

 • 1.-5. maj (for eksamener i efterårssemesteret)
 • 1.-5. nov. (for eksamener i forårssemesteret). 

Hvis der er nogle særlige omstændigheder, som gør, at du ikke kan gå til eksamen, kan du søge om dispensation. 

Du kan søge en dispensation til enten:  

 1. at blive afmeldt eksamen hvis den ikke har fundet sted endnu 
 2. at få annulleret dit eksamensforsøg, hvis eksamen har fundet sted, og du ikke deltog.  
   

Sådan afmelder du dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg

Du kan afmelde dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg frem til 7 dage inden første eksamensdag. Eksempel: Hvis du har en eksamen d. 23. juni, skal du framelde dig senest d. 16. juni. 

Du afmelder dig 2. eller 3. eksamensforsøg via selvbetjeningssystem STADS. 

I STADS skal du:

 • gå ind under menupunktet ”Eksamen”
 • klikke på ”Vis til- og afmeldinger” 
 • udfyld afmeldingsblanketten.

Hvis du har problemer med at blive afmeldt, så kontakt Health Studieservice.

Hvis du ikke har afmeldt dig dit 2. eller 3. eksamensforsøg senest 7 dage før eksamen, kan du søge en dispensation. 

Tilmeldingsfrister


2. og 3. eksamensforsøg

Tilmelding i re-eksamensperioden 

 • Senest to dage efter fristen for offentliggørelse af karakterer fra den ordinære eksamen. 

Tilmelding i en senere eksamenstermin: 

 • 15. - 28. februar
 • 15. - 30. september