Guides til eksamen

WISEflow - AU's kommende fælles digitale eksamenssystem (soft-launch)

OBS: AU skifter eksamenssystem fra Digital Eksamen til WISEflow til sommer 2024.

Allerede ved vintereksamen 2023/2024 holder AU en "soft-launch-fase", hvor studerende ved udvalgte eksamener skal bruge WISEflow, når de går til eksamen.

På Health har vi 13 eksamener med i soft launch, og hvis din eksamen er med i soft-launch, har du allerede fået information om det i din AU-mail.

Du kan læse mere om soft launch og finde hjælp og vejledninger til WISEflow her


Eksamens-guides

Skal du ikke til en eksamen, der er omfattet af soft-launch, kan du bruge de forskellige eksamensguides her på siden.

Alle eksamensguides bliver opdateret frem mod sommereksamen 2024, hvor alle eksamener foregår i WISEflow. 

Fire forskellige eksamensformer

På din uddannelse har vi fire forskellige eksamensformer: 

  • Skriftlig eksamen som hjemmeopgave
  • Skriftlig eksamen på universitetet (stedprøve)
  • Mundtlig/praktisk eksamen på universitetet
  • Aktiv deltagelse i kurset


Nogle gange er flere eksamensformer koblet sammen til én samlet eksamen i et kursus. I kursuskataloget kan du se, hvilken eksamensform dit kursus har.  

Find dit kursus og den gældende eksamensform i kursuskataloget.


Guides til de forskellige eksamensformer finder du herunder.

Om hjælpemidler til eksamen

Du kan se hvilke hjælpemidler, der er tilladt til din eksamen på kursets side i kursuskataloget. 

Der findes i studieordningen to kategorier af hjælpemidler:  

Alle Alt, herunder adgang til internet osv. Men naturligvis må du ikke kommunikere med andre under din eksamen.
Anviste Du må kun bruge de hjælpemidler, som er listet på kursets side i kursuskataloget.

Du skal selv medbringe de af de tilladte hjælpemidler, som du vil bruge til eksamen. Du må ikke låne hjælpemidler af andre under din eksamen.

Det er hovedsagligt ved de skriftlige stedprøver på universitetet, at der er begrænsning på, hvad du må bruge af hjælpemidler. 

Du kan læse detaljerede regler for hjælpemidler til skriftlige prøver på universitetet ("stedprøver") her