Førsteårsprøven

Hvad er førsteårsprøven?

Førsteårsprøven er ikke én prøve, men består af flere eksamener, som du skal bestå senest ved udgangen af dit første studieår, dvs. inden 1. september.

Hvilke eksamener består førsteårsprøven af?

Førsteårsprøven på Jura består af 30 ECTS ud af de i alt 60 ECTS, der er placeret på dit 1. og 2. semester. Dvs. at du inden for dit første studieår skal have bestået mindst 30 ECTS af følgende fag:

1. semester

  • Familie- og arveret (15 ECTS)
  • Statsforfatningsret (15 ECTS)

2. semester

  • Dele af formueret (25 ECTS)
  • Juridisk teori, metode og vidensskab (5 ECTS)

Tilmelding til førsteårsprøven

Du bliver automatisk tilmeldt 1. eksamensforsøg i eksamenerne i din førsteårsprøve.

Du skal selv tilmelde dig 2. og 3. eksamensforsøg.

Se, hvornår du kan gå til eksamen i de fag, der indgår i din førsteårsprøve:

For fagene på dit 1. semester kan du nå 3 eksamensforsøg inden for dit første studieår:

Eksamens-forsøg

Eksamenstidspunkt

Tilmeldingsfrist Sådan tilmelder du dig
1. December/ januar Du er automatisk tilmeldt Du er automatisk tilmeldt
2. Februar Februar* Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk -> STADS 
3. August Juli* Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk -> STADS 

For fagene på dit 2. semester kan du nå 2 eksamensforsøg inden for dit første studieår:

Eksamens-forsøg

Eksamenstidspunkt

Tilmeldingsfrist Sådan tilmelder du dig
1. Maj/ juni Du er automatisk tilmeldt Du er automatisk tilmeldt
2. August Juli* Du tilmelder dig via mitstudie.au.dk -> STADS 

*Se de specifikke tilmeldingsfrister under ’Eksamenstilmelding og -afmelding'.

Kan jeg afmelde mig førsteårsprøven?

Du kan ikke afmelde dig undervisning og eksamen i de fag, der indgår i din førsteårsprøve medmindre du allerede har bestået 30 ECTS.

Hvad sker der, hvis du ikke består førsteårsprøven inden for dit første studieår?

Hvis du ikke består førsteårsprøven inden for dit første studieår, vil du blive udmeldt fra universitetet, medmindre du søger og får dispensation til udsætte dine eksamener.

Hvis du bliver udmeldt, fordi du ikke bestod førsteårsprøven, og på et senere tidspunkt vil søge ind på samme uddannelse igen.

Hvis du er blevet udmeldt af universitetet og ønsker at søge ind på samme uddannelse igen, skal Aarhus Universitet vurdere, om du har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Kontakt

Kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål om førsteårsprøven eller har brug for vejledning om, hvordan du søger dispensation.