Eksamenstilmelding og afmelding

Du bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i alle fag, som du har været undervisningstilmeldt i.

Det er vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på selvbetjeningen, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte.

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt reeksamen.

Hvis du overvejer at deltage i en reeksamen på et senere tidspunkt i dit studieforløb, skal du være opmærksom på din maksimale studietid og dit studieaktivitetskrav.

Det er altid en god idé at kontakte studievejledningen i forbindelse med ændringer i dit studieprogram.

Der er forskellige frister for tilmelding til reeksamen. Du kan læse mere nedenfor.

Framelding af eksamen

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen. Hvis eksamen løber over flere dage, regnes fristen fra 1. eksamensdag. Hvis en mundlig eksamen afholdes forskellige datoer, regnes afmeldingsfristen fra den 1. eksamensdato.

Bemærk at en framelding af din eksamen ikke er det samme som at få slettet kursusfaget fra dit studieprogram. Se mere om dette på siden om undervisningstilmelding for kandidatfag.

I forbindelse med vintereksamensterminen kan afmelding af reeksamen ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen i vinterterminen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene om fremdrift i studiet (f.eks. SUs aktivitetskrav og maksimale studietider).

Der henvises i øvrigt til AU's regelsamling vedr. eksamen.

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

NB: Har du afmeldt dig eksamen, kan du ikke gå til reeksamen i samme termin. Du får først mulighed for at gå til eksamen igen til næste ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på at nogle eksamener udbydes kun én gang om året, og det kan derfor medføre forsinkelse i dit studieforløb at udsætte eksamen.

Sådan tilmelder du dig reeksamen i samme semester

  • Log ind på mitstudie.au.dk
  • Gå til 'Genveje til selvbetjening'
  • Klik på 'STADS'
  • Gå til 'Eksamen'
  • Vælg 'Tilmeld' og udfyld tilmeldingsblanketten

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Sådan tilmelder du dig reeksamen i et senere semester

Du kan ikke selv tilmelde dig reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester via Studieselvbetjeningen(STADS). Du bedes i stedet tilmelde dig ved at sende en e-mail til BSS Studier:

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): 6. februar
  • Sommerreeksamen (august): 7. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat på enten Studietidslinjen eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

I forbindelse med vintereksamensterminen kan afmelding af reeksamen ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen i vinterterminen.

Frister for tilmelding til reeksamen i et senere semester

  • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 24. september
  • Forår/Sommerfag og -eksamen (marts-juni): 21. marts

Kontakt

Har du spørgsmål om din eksamenstilmelding, så skriv til: