Aarhus BSS Student Services

Åbningstider i juli 2024

I juli måned kan du træffe os i Tåsingegade.

Vi holder sommerferielukket i uge 29 (15.-19. juli), men du kan få fat på os resten af juli måned mellem kl. 9-11 på alle hverdage.

Emails besvares mellem kl. 9-13.

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation i tabellen herunder.

Disse dage holder vi lukket

Vi har lukket på alle helligdage (inkl. 5. juni), i uge 13 (Påsken) og uge 29, samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontakt E-mail Tlf.
Studienævnsbetjening Mads Ulrik Pedersen mup@au.dk  20276333
Dispensationer, merit og forhåndsmerit

Cecilie Ulfkjær

Ditte Bak

Mikkel Østergaard Johansen

cecilieu@au.dk

ditte.bak@au.dk

mijo@au.dk 

93521478

93521623

93522489

Eksamensklager Cecilie Ulfkjær cecilieu@au.dk 

93521478 

Studievejledning Studenterstudievejlederne vejled@jura.au.dk  93522718

Studie- og trivselsvejledning 

Dennis Haarup Karlsen

dennisk@au.dk

93508250

Studieadministration (bachelor) Bente Østergaard Hansen bachelor.bss@au.dk 

93521592 

Studieadministration (kandidat) Tina Aronro kandidat.bss@au.dk 93522335