Aarhus BSS Student Services

Hvad kan Aarhus BSS Student Services hjælpe med?

Kontakt Aarhus BSS Student Services hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

Du kan bl.a. få hjælp til:

 • Karakterudskrifter
 • Verificering af uddannelse
 • Indskrivningsbekræftelse
 • Fag- og eksamenstilmeldinger
 • Aflevering af dispensationsansøgninger og eksamensklager
 • Brug af studieportalerne og Stads selvbetjening
 • Hvor du skal henvende dig med spørgsmål til studieadministrationen på Aarhus BSS

Har du derimod brug for vejledning om dit studieprogram eller din trivsel på studiet, skal du kontakte studievejlederne for din uddannelse. Du kan finde kontaktinformation under > Studievejledning.

Disse dage holder vi lukket

Vi har lukket på alle helligdage (inkl. 5. juni), i uge 14 (Påsken) og uge 29, samt den 23. december - 1. januar (begge dage inklusive).

Hjælp til digital selvbetjening

Log ind på mitstudie.au.dk for at komme til Studieselvbetjeningen (STADS), hvor du selv kan: 

 • Printe karakterudskrifter
 • Printe indskrivningsbekræftelse
 • Se dine karakterer
 • Se dine undervisnings- og eksamenstilmeldinger
 • Se din maksimale studietid

Studieadministrationen Aarhus BSS Studier

Ansvarsområde Kontakt E-mail Tlf.
Studienævnsbetjening Mads Ulrik Pedersen mup@au.dk  20276333
Dispensationer, merit og forhåndsmerit

Cecilie Rohde Mikkelsen

Sandra Hvilsted Pedersen

crmi@au.dk

shp@au.dk

93522447

93522410

Eksamensklager Cecilie Ulfkjær cecilieu@au.dk 

93521478 

Studievejledning Studenterstudievejlederne vejled@jura.au.dk  93522718

Studie- og trivselsvejledning 

Marie Louise Bro Pold

mpold@au.dk

23119526 

Studieadministration (bachelor) Bente Østergaard Hansen bachelor.bss@au.dk 

93521592 

Studieadministration (kandidat) Tina Aronro kandidat.bss@au.dk 93522335