Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen

For at du kan blive optaget på en kandidatuddannelse, skal du have afsluttet en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Hvis du ikke har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse, har du dog mulighed for at søge om en dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse samtidig med, at du er indskrevet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

  • Du kan kun søge om midlertidig indskrivning, hvis du tager din bacheloruddannelse i jura ved Aarhus Universitet og du har søgt om optagelse på kandidatuddannelsen indenfor fristerne. 

For at du kan få dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse, er det en forudsætning, at studielederen skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag på kandidatuddannelsen. 

Du kan højest blive tilmeldt fag og prøver i op til 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen. Du kan ikke optages på kandidatuddannelsen, før bacheloruddannelsen er gennemført og bestået.
Det betyder også, at du ikke er berettiget til at modtage SU-klip for kandidatuddannelsen, før du har bestået din bacheloruddannelse. Selvom du bliver midlertidig optaget på kandidatuddannelsen, har du altså kun din bachelorramme på 36+12 SU-klip til rådighed, mens du færdiggør din bacheloruddannelse.

Hvis du får en midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen, vil denne typisk være gældende for et enkelt semester. Hvis du skal forlænge denne indskrivningsperiode, skal du søge om midlertidig indskrivning igen.