Erhvervsprojekt

Her finder du information om, hvordan og hvornår du kan lave et erhvervsprojekt - et projektarbejde i samarbejde med en virksomhed.  

Du kan læse om erhvervsprojekter på din uddannelse i informationen herunder og under kurset i kursuskataloget

Inden du påbegynder projektet, skal du huske at lave en kontrakt for dit erhvervsprojekt i kontraktgeneratoren

Kontrakten godkendes af din hovedvejleder på AU og af din uddannelsesansvarlige eller den kursusansvarlige. Når kontrakten er godkendt, sendes automatisk en mail med en kopi til vejlederen i virksomheden. 

Er der behov for at indgå en fortrolighedsaftale (NDA) eller lignende, skal denne laves separat fra kontrakten i kontraktgeneratoren. Du kan finde info om fortrolighed i erhvervssamarbejder og AU's standard-fortrolighedsaftale her.  

Særligt for Kemi og Medicinalkemi

Erhvervsprojektkontrakten

Inden projektet påbegyndes skal du have lavet en erhvervsprojektkontrakt


Kontrakten udfyldes med de obligatoriske oplysninger:

  • den studerendes oplysninger
  • navn og email på din hovedvejleder på Institut for Kemi
  • oplysninger om virksomheden og projektvejlederen i virksomheden
  • projektets titel (angiv bare en arbejdstitel du selv beslutter, du kan altid ændre mening senere)
  • rammer for projektet (antal ECTS og afleveringsfrist. Afleveringsfrist aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden)
  • en projektbeskrivelse - brug denne skabelon

Link til Kontraktgenerator

Se en video om hvordan du udfylder en projektkontrakt