Erhvervsprojekt

Her finder du information om, hvordan og hvornår du kan lave et erhvervsprojekt - et projektarbejde i samarbejde med en virksomhed.  

Du kan læse om erhvervsprojekter på din uddannelse i informationen herunder og under kurset i kursuskataloget

Inden du påbegynder projektet, skal du huske at lave en kontrakt for dit erhvervsprojekt i kontraktgeneratoren

Kontrakten godkendes af din hovedvejleder på AU og af din uddannelsesansvarlige eller den kursusansvarlige. Når kontrakten er godkendt, sendes automatisk en mail med en kopi til vejlederen i virksomheden. 

Er der behov for at indgå en fortrolighedsaftale (NDA) eller lignende, skal denne laves separat fra kontrakten i kontraktgeneratoren. Du kan finde info om fortrolighed i erhvervssamarbejder og AU's standard-fortrolighedsaftale her.  

Særligt for Kemi og Medicinalkemi

Erhvervsprojektkontrakten

Inden projektet påbegyndes skal du have lavet en erhvervsprojektkontrakt


Kontrakten udfyldes med de obligatoriske oplysninger:

-       den studerendes oplysninger

-       navn og email på din hovedvejleder på Institut for Kemi

-       oplysninger om virksomheden og projektvejlederen i virksomheden

-       projektets titel (angiv bare en arbejdstitel du selv beslutter, du kan altid ændre mening senere)

-       rammer for projektet (antal ECTS og afleveringsfrist. Afleveringsfrist aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden)

-       en problemformulering på ca ½ side inkl. en kort redegørelse af hvem der står for vejledningen under de eventuelle forskellige dele af projektet

Link til Kontraktgenerator

Se en video om hvordan du udfylder en projektkontrakt