Bachelorprojekt

Generel information om bachelorprojekt

Her kan du finde information om dit bachelorprojekt, tilmelding, aflevering og reeksamen. 

Om bachelorprojektet

ECTS

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af din uddannelses studieordning, som du finder under 'Undervisning' > 'Studieordninger' i menuen.

Hvad forventes der fagligt af mig? 

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne.  

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet. 

Bedømmelse 

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet. 

Har du spørgsmål om dit bachelorprojekt? 

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din uddannelsesansvarlige, eller til din Studievejleder, som du finder i menuen til venstre. 

Tilmelding

Hvilket semester skal jeg skrive mit bachelorprojekt? 

Bachelorprojektet skal gennemføres i 5. eller 6. semester.  

Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres. Du finder tilmeldingsperioder og anden information om undervisningstilmelding under 'Undervisning' > 'Undervisningstilmelding' i menuen.

Hvordan tilmelder jeg mig? 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mitstudie.au.dk.  

Bachelorprojektkontrakt 

Hvis du skal udfylde en bachelorprojektkontrakt via Kontraktgeneratoren, vil det fremgå i kursusbeskrivelsen.

Frister og praktiske informationer

Du skal aflevere dit bachelorprojekt via WISEflow. 

Læs mere om WISEflow under 'Eksamen' > 'WISEflow' i menuen.

Hvornår skal jeg senest aflevere? 

Vintereksamen: d. 15. januar kl. 13.00 med bedømmelse senest d. 31. januar 
Sommereksamen: d. 15. juni kl. 13.00 med bedømmelse senest d. 30. juni 

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt til tiden. 
Vi anbefaler, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt.  
For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke. 

Hvornår kan jeg se min eksamen i WISEflow? 

Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Ellers skal du kontakte din Uddannelseskoordinator.
Du finder din uddannelseskoordinator under 'Kontakt og Studieservice' > 'Uddannelseskoordinatorer' i menuen.

Forside til bachelorprojekt 

Du er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet.

Forsiden skal indeholde titel, vejleders navn og dato for aflevering.

Du må kun skrive navn og studienummer på forsiden, hvis dit bachelorprojekt ikke er anonymiseret.

Alle bachelorprojekter, hvor eksamen kun består af en hjemmeopgave, er anonymiserede. Bachelorprojekter med mundtligt forsvar er ikke anonymiserede.

Du kan læse mere om anonymisering under 'Eksamen' > 'Værd at vide om eksamen' i menuen til venstre.

Titel 

Dit bachelorprojekt skal have en engelsk titel, også selvom det i forvejen har en dansk titel. 
Når du afleverer i WISEflow, så vær opmærksom på, at den titel du angiver (DK og GB), er den titel, der kommer på dit eksamensbevis. 

Afleveringsformat

Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt. 

Din aflevering i WISEflow er den juridisk gældende aflevering 

Den version af bachelorprojektet, der er afleveret i WISEflow, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet. 
I tilfælde af en klagesag, vil det ligeledes være den afleverede version i WISEflow, der er gældende. Læs mere om klager under 'Eksamen' > 'Eksamensklager' i menuen.

Skal jeg også aflevere et fysisk eksemplar? 

Du og din vejledere aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, bruger du et eksamensforsøg, og du skal selv tilmelde dig reeksamen. 

Tilmelding til reeksamen

Foregår i tilmeldingsperioden via mitstudie.au.dk
Du finder tilmeldingsperioden under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen' i menuen.

Kan jeg få vejledning inden jeg går til reeksamen? 

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning. 

Afleveringsfrist i WISEflow

Vinterreeksamen: senest d. 15. marts med bedømmelse senest d. 31. marts 
Sommer reeksamen: senest d. 15. august med bedømmelse senest d. 31. august 

Særligt for Kemi og Medicinalkemi

Informationsmøder

Der afholdes hvert år i september informationsmøder for alle 2. og 3. års kemi- og medicinalkemistuderende. Det er studievejlederen som holder oplæg om opbygningen af uddannelserne (specialiseringerne), sikkerhedskursus, sidefag, udlandsophold, bachelorkontrakter og valg/ønske af bachelorvejleder, samt anden vigtig information.

Bachelororienteringsmøde E23 for 2. årsstuderende

Bachelororienteringsmøde E23 for 3. årsstuderende

Derudover afholdes der hvert forår et kandidatorienteringsmøde:
Kandidatorienteringsmøde februar 2024

Oplæg om udlandsophold, september 2022

Posterdag: Student & Research Group Matchmaking Event

Hvert år i september planlægges en posterdag, hvor de forskellige forskningsgrupper præsenterer deres forskning for studerende. Dette arrangement foregår sideløbende både på Institut for Kemi, iNANO, Institut for Fysik og Astronomi samt Institut for Geoscience.

Alle interesserede studerende er velkomne til at gå rundt og kigge og snakke med forskerne fra alle grupperne. Her kan man som studerende blive klogere på, hvor man kunne tænke sig at lave projekt (både bachelorprojekt, kemisk projekt og specialeprojekt).

Hvert år forud for dagen laves et lille website med nogle stikord om hver forskningsgruppe, og hvori det også angives på hvilken lokation man kan finde gruppens poster på posterdagen, så de studerende kan planlægge hvilke grupper, de vil snakke med.

Websitet finder I her: studerende.au.dk/natmatchmaking/

Ønskeskema til bachelorvejleder

Link til ønskeskema til bachelorvejleder for foråret 2024: https://webforms.au.dk?form=2410

Fristen for indsendelse er onsdag d. 11/10 2023

Skal du lave bachelorprojekt om efteråret skal du selv kontakte vejledere for at lave en aftale, da vi ikke har en fordelingsrunde til dette.

Bachelorprojektkontrakt

Bachelorprojekt om foråret: senest d. 01.03 skal der være indgået en bachelorprojektkontrakt

Bachelorprojekt om efteråret: senest d. 01.10 skal der være indgået en bachelorprojektkontrakt

Kontrakten udfyldes med de obligatoriske oplysninger: 

  • den studerendes oplysninger 

  • navn og email på vejleder(e) 

  • oplysninger om virksomheden (hvis projektet er et samarbejde med en virksomhed) 

  • projektets titel (angiv bare en arbejdstitel du selv beslutter. Den endelige titel angives når projektet afleveres i DE) 

  • rammer for projektet (ECTS=10 og afleveringsdato er hhv. 15. juni og 15. januar kl 13.00) 

  • projektbeskrivelse - brug denne skabelon

Link til Kontraktgenerator

Se en video om hvordan du udfylder en bachelorprojektkontrakt

OBS: i videoen siges, at man ikke behøver at uploade en projektbeskrivelse - det er ikke korrekt. Man skal udfylde ovenstående skabelon og uploade den.

Gode råd

Roadmap for planlægning af bachelorprojekt

Rapportskrivning - tips fra Henrik Birkedal

Gode råd omkring bachelorprojektet fra Nina Lock, Jacob Becker-Christensen og Peter Hald