Kemisk projektarbejde og studenterkollokvium

Om Kemisk projektarbejde

En studerende kan maximalt have 20 ECTS projekt på kandidaten, inklusiv studieophold i udlandet, og maximalt 15 ECTS projekt, hvis der også laves studenterkollokvium (5 ECTS) 

Som udgangspunkt skal et Kemisk Projektarbejde (5,10,15,20 ECTS) afvikles i løbet af et semester, men 20 ECTS projekt kan også afvikles over 2 semestre.
I dette tilfælde skal det angives i studiekontrakten, hvor de 20 ECTS projekt lægges på det semester, hvor man skal til eksamen. Dvs. at der skal angives 20 ECTS øvrige kurser på det første semester, og så i alt 40 ECTS (20 ECTS projekt og 20 ECTS kurser) på det efterfølgende semester. Man skal først tilmelde sig 20 ECTS projekt i det semester, hvor man skal aflevere og til eksamen.

Der er ingen krav til antal sider for projektet. Dette aftales med vejleder.

Projektet afleveres i Digital Eksamen, https://eksamen.au.dk/

Projektkontrakt for Kemisk Projekt og Studenterkollokvium:

Om foråret skal der være indgået en projektkontrakt senest d. 01.03

Om efteråret skal der være indgået en projektkontrakt senest d. 01.10 

Kontrakten udfyldes med de obligatoriske oplysninger:

-       den studerendes oplysninger

-       navn og email på vejleder(e)

-       oplysninger om virksomheden (hvis projektet er et samarbejde med en virksomhed)

-       projektets titel (angiv bare en arbejdstitel du selv beslutter. Den endelige titel angives når projektet afleveres i DE)

-       rammer for projektet (antal ECTS og afleveringsfrist. Afleveringsfrist aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden)

-       en problemformulering på 3-5 linjer

Link til Kontraktgenerator

Se en video om hvordan du udfylder en projektkontrakt

Afleveringsfrist

Afleveringsfrist
aftales med vejleder og ligger i eksamensperioden med bedømmelsesfrist den sidste dag i eksamensperioden.
Tidspunkt for aflevering
dit projekt skal afleveres i Digital Eksamen senest kl, 13:00 den aftalte dag.