Særligt for Institut for Matematik

Valg af vejleder til specialet

Matematik, Statistik og Videnskabsstudier:
På Matematik, Statistik og Videnskabsstudier skal du selv tage kontakt til den ønskede vejleder. Din vejleder skal dog godkendes af den uddannelsesansvarlige.

Hvervet som hovedvejleder kan varetages af fastansat videnskabeligt personale (Lektor, Professor, Seniorforsker) såvel som Tenure Track Adjunkter og Adjunkter, der har bestået adjunktpædagogisk kursus.

Matematik-Økonomi:
På Matematik-Økonomi uddannelsen kan du vælge en vejleder fra Institut for Matematik (i særlige tilfælde også fra andre institutter på Faculty of Natural Sciences) eller fra Institut for Økonomi.

Hvervet som hovedvejleder kan varetages af fastansat videnskabeligt personale (Lektor, Professor, Seniorforsker) såvel som Tenure Track Adjunkter og Adjunkter, der har bestået adjunktpædagogisk kursus.

Hvis du ønsker en vejleder fra Institut for Matematik, skal du selv tage kontakt til den ønskede vejleder. Du skal også huske at få udfyldt en specialekontrakt fra NAT.

Hvis du ønsker en vejleder fra Institut for Økonomi, skal du være opmærksom på følgende:

 • Hvis du ønsker en vejleder fra Institut for Økonomi, skal du registrere dit vejlederønske og emne i en særlig registreringsblanket på studieportalen for økonomi. (Se under overskriften "Registrering af emne og vejleder").
 • Til foråret 2024 er blanketten til registrering af vejleder fra Institut for Økonomi åben fra den 1. oktober - 1. december, 2023.
 • Hvis du har spørgsmål til registreringen af vejleder på Institut for Økonomi, kan du sende en e-mail til: studadm@econ.au.dk
 • Du kan finde et vejlederkatalog fra Institut for Økonomi for 2023, her og for 2024 her
 • Som studerende på Matematik-Økonomi uddannelsen på Faculty of Natural Sciences (NAT) er det vores regler på NAT, som du skal følge.
 • Kursusbeskrivelsen for specialet i Matematik-Økonomi kan ses i kursuskataloget
 • OBS .. OBS .. Selvom du får tildelt en vejleder fra Institut for Økonomi, så skal du stadigvæk have udfyldt en specialekontrakt fra NAT.

Datavidenskab:
Som vejleder kan du vælge en fagrelevant undervisere på et af de fire institutter: Matematik, Datalogi, Økonomi eller Elektro- og Computerteknologi. Eventuelt i samarbejde med ekstern vejleder. Følgende skrift giver en oversigt over vejledere og deres interessefelt: Vejlederkatalog

Som studerende på datavidenskabsuddannelsen på Faculty of Natural Sciences (NAT) er det vores regler på NAT, som du skal følge.
Kursusbeskrivelsen for specialet i Datavidenskab kan ses i kursuskataloget.
Vær opmærksom på, at uanset hvilket institut din vejleder kommer fra, skal du udfylde en specialekontrakt fra NAT.

Brug for hjælp til at vælge vejleder?
Hvis du har brug for hjælp til at finde en vejleder, kan du kontakte den uddannelsesansvarlige:

Datavidenskab: Jens Ledet Jensen, e-mail: jlj@math.au.dk
Matematik: Anders Nedergaard Jensen, e-mail: jensen@math.au.dk
Matematik-Økonomi: Kent Andersen, e-mail: kent@math.au.dk
Statistik: Lars Nørvang Andersen, e-mail: larsa@math.au.dk
Videnskabsstudier: Samuel Schindler, e-mail: samuel.schindler@css.au.dk

Specialekontrakt: 
HUSK at du skal have udfyldt en specialekontrakt på NAT – uanset hvilket institut din vejleder kommer fra! Specialekontrakten skal nemlig godkendes af din vejleder og af den uddannelsesansvarlige.
Specialekontrakten skal udfyldes inden specialearbejdets start.

Du kan finde noget generel information om specialet på studieportalen

Forside til specialet

Følgende oplysninger bedes påført forsiden af specialet:

 • Dit navn og studie nr.
 • Navn på vejleder
 • At der er tale om et speciale
 • Dato for aflevering
 • Titel på engelsk (og evt. dansk)
 • Hvis specialet ikke må offentliggøres på vores Bibliotek, skal det oplyses på forsiden ”Not to be published”.

Sprog, resumé, sidetal

Sprog:
Specialerapporten skal som hovedregel udarbejdes på dansk eller engelsk.

Resumé:
Der skal i alle tilfælde indgå et resumé på engelsk i specialerapporten. (typisk er det ca. ½ - 1 side).

Sideantal:
Der er ingen specifikke krav til antallet af sider i specialerapporten.

Fortrolighed

Hvis specialet er omfattet af fortrolighed, skal du gøre følgende:

 • Det skal påføres på forsiden af specialet, at specialet er fortroligt.
 • Når du skal til at aflevere dit speciale inde i den digitale eksamen, vil du bl.a blive mødt af spørgsmålet "Indeholder besvarelsen fortroligt materiale". Svar "Ja" til denne, hvis specialet er fortroligt.
 • Du skal ikke aflevere en papirversion af dit speciale i Informationen på Matematik (til biblioteket).

Erhvervssamarbejde og fortrolighed
Hvis du bliver bedt om at udfylde en fortrolighedsaftale kan du finde oplysninger her.

Aflevering af specialet

For specialer med afleveringsfrist i januar måned 2018 og frem, vil afleveringen foregå elektronisk i den digitale eksamen.

Efter aftale kan vejleder og censor bede om ét papireksemplar udover den elektroniske aflevering.

OBS: Der skal afleveres ét papireksemplar af specialet senest en 1-2 uger efter afleveringsfristen. Papireksemplaret skal afleveres i Informationen på Matematik, Ny Munkegade 118, Bygn. 1530 eller sendes med posten. Dette eksemplar er en papirversion til biblioteket. Hvis specialet er fortroligt, skal det påføres på forsiden af specialet, og der skal ikke afleveres et papireksemplar i Informationen på Matematik. Du skal heller ikke aflevere en papirversion af dit speciale, hvis du har svaret Nej til udlån af specialet.

Afleveringsdato: Fremgår af din specialekontrakt.
Det skal bestræbes at afleveringsfristen fastsættes til d. 5. juni (forår) og d. 10. januar (efterår).
Tidspunkt for aflevering: Inden kl. 13:00.

Som studerende er det dit eget ansvar, at du får afleveret dit speciale rettigt.
Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit speciale.
Din eksamen vil være tilgængelig i den digitale eksamen senest en uge før afleveringsfristen.

Du skal som hovedregel aflevere dit speciale som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis dette er nødvendigt.

Du finder gode links her:

Login til den digitale eksamen
Vejledning til studerende
Vejledning til bedømmer (vejleder og censor)
 

Specialeforsvar (specialeeksamen)

Vejleder skal fastsætte en dato for specialeforsvaret i samråd med censor og den studerende.

Lene Bongaarts kan være behjælpelig med et lokale på Matematik, e-mail: lene@math.au.dk

Ønskes et lokale på Økonomi, kan du skrive til e-mail: studadm@econ.au.dk

Der skal afsættes ca. en time til specialeforsvaret.

Specialeforsvaret skal være afholdt senest den 30. juni (foråret) eller den 31. januar (efteråret).

Tidsnormer for specialeforsvaret (specialeeksamen):

Matematik-Økonomi:
Der skal afsættes ca. 15 minutter til oplæg af den studerende og ca. 45 minutter til spørgsmål /diskussion.

Ved gruppeeksaminer på Matematik-Økonomi (typisk ved 2 studerende):

 • Specialeforsvarerne skal enten afholdes enkeltvis (som ovenstående),
 • Eller de studerende kan afholde et fælles oplæg på ca. 30 minutter og derefter blive eksamineret enkeltvis i op til 45 minutter med spørgsmål/diskussion.

Datavidenskab, Matematik, Statistik og Videnskabsstudier:
Der skal afsættes ca. 30 minutter til oplæg af den studerende og ca. 30 minutter til spørgsmål /diskussion.

Generel information om gruppeeksaminer, se her
Gå under punktet "Gruppespecialer".

Information til vejleder

Denne information er specielt henvendt til vejlederen på specialet.

Vær venligst opmærksom på følgende:

 • Specialer er altid med ekstern censur.
 • Som vejleder skal du selv finde en ekstern censor til specialet og tage kontakt til vedkommende.
  For vejledere fra Institut for Økonomi: Heidi Agerbo Christensen kan være behjælpelig med at finde en censor til specialet, e-mail: heap@econ.au.dk
 • Det er vigtigt, at censor fremgår af Matematiks censorkorps (for link: Henvendelse til Maiken Dazelle Nielsen). Der må ikke fraviges fra denne liste, da censor skal godkendes af censorformanden på Matematik.
 • Navn på censor skal oplyses til Maiken Dazelle Nielsen, maiken@au.dk (gerne tidligt i processen), som tager kontakt til censorformanden for godkendelse.
 • Som vejleder skal du selv aftale en dato for specialeforsvaret med censor (og den studerende).
  Bedømmelsesfristen er enten den 31. januar (efterår) eller den 30. juni (forår), så specialeforsvaret skal være afholdt senest denne dato. OBS: For "skæve" specialer kan der være en anden bedømmelsesfrist (bedømmelsesfristen fremgår af specialekontrakten).
 • censorportalen Nat-Tech finder du mange gode oplysninger til censor.
  Bl.a. tidsnormer for censorhonorar, hotelaftaler etc.