Tilmelding

Administrativ tilmelding
Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, er du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Der er dog én undtagelse: Læser du Erhvervsøkonomi med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester.

Registrering af emne
Du skal også udfylde en online registreringsformular, som der linkes til på denne side, når formularen åbnes. Du modtager en kvittering på e-mail, når tilmeldingen er indsendt korrekt. HUSK at du skal anvende din AU mail!

Bemærk: Når emnet er registreret, er det som udgangspunkt ikke muligt at skifte linjebetegnelse. Dispensationsansøgninger vedrørende skift af linjebetegnelse skal således være modtaget inden sidste frist for indsendelse af registreringsformularen.

Sidste frist for at udfylde registreringsformularen er kl. 12.00 henholdsvis den 1. december og den 1. juni.

Har du spørgsmål til registreringen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.  

Særligt for Økonomi (cand. oecon.)
Bemærk at mindst én skriftlig opgave på kandidatuddannelsen skal afleveres som en individuel opgave.
Speciale og projektfag regnes i denne forbindelse som skriftlige opgaver.
Se mere under punkt 3.5 i din studieordning.

Særligt for Public Policy-studerende på studieordningen 2019 & 2020
I forbindelse med dit speciale skal du vælge, udover en hovedvejleder fra Institut fra Økonomi, en medvejleder på Institut fra Statskundskab. Du skal sende dit ønske om medvejleder på en email til Institut for Økonomi (studadm@econ.au.dk) samme dag, som du indsender nedenstående registreringsformular

Valg af emne
På AU Library kan du søge efter offentligt tilgængelige specialeafhandlinger. Klik ind på AU Library, hvor du kan søge på titel, forfatter, emne og specialevejleder.

Samtykke
Ved at bruge denne formular accepterer du, at Aarhus Universitet opbevarer og behandler de personoplysninger, du giver os, for at kunne tildele dig en specialevejleder. Dine personoplysninger opbevares indtil tildelingen af specialevejledere er afsluttet og slettes derefter. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Registrering af problemformulering og vejleder / Registration of problem statement and supervisor

Registreringsformular / Registration form
Vejleder / Supervisor
Studerende 1 / Student 1
Studerende 2 / Student 2
(ONLY ITKO) Studerende 3 / Student 3
(ONLY ITKO) Studerende 4 / Student 4
Gruppeoplysninger / Group information
Samtykke / Consent
-