Tilmelding

Administrativ tilmelding

Hvis du er kandidatstuderende og følger et normeret studieprogram, er du automatisk tilmeldt specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Du er dog selv ansvarlig for at tjekke, at din tilmelding er korrekt.

Tilmeldingen sker på dette tidspunkt, da det skal være muligt for dig at afvikle 3 eksamensforsøg i dit speciale inden for rammerne af din maksimale studietid.

Hvis din maksimale studietid forlænges eller forkortes, vil den automatiske tilmelding afhænge af din nye maksimale studietid.

Det er også muligt at skrive specialet på 3. semester af kandidatuddannelsen, hvis du ved udgangen af dit 2. semester af kandidaten står til at have bestået 60 ECTS svarende til 1. studieår.

Valg af emne

På AU Library kan du søge efter offentligt tilgængelige specialeafhandlinger. Klik ind på AU Library, hvor du kan søge på titel, forfatter, emne og specialevejleder.

Du kan også finde inspiration til dit valg af emne i vejledningskatalogerne, som du finder i menuen til højre. 

Registrering

Du skal udfylde en online registreringsblanket med emne og vejleder her på studieportalen.

Bemærk: Når emnet er registreret, er det som udgangspunkt ikke muligt at skifte linjebetegnelse. Dispensationsansøgninger vedrørende skift af linjebetegnelse skal således være modtaget inden sidste frist for indsendelse af registreringsformularen.

Hvis du vil skrive speciale i en gruppe, er det kun det ene gruppemedlem, der skal tilmelde sig og i blanketten og sørge for at angive det øvrige gruppemedlem.

Frist for udfyldelse af blanketten er henholdsvis den 1. december kl. 12.00 (for forår) og den 1. juni kl. 12.00 (for efterår).

Registreringsblanketten bliver tilgængelig her på siden (nedenfor) den 1. okt./1 maj.

Godkendelse af foreløbig titel og opgaveformulering

Din vejleder skal formelt godkende din foreløbige titel og opgaveformulering. Du bliver derfor umiddelbart inden din specialeskrivning går i gang bedt om at uploade dette i WISEflow, hvorefter den skal godkendes af vejleder. Se fristen i skemaet 'Oversigt over specialeforløb'.

Den foreløbige titel og opgaveformuleringen kan sagtens være den, som du indsendte på webformularen i forbindelse med ønske om/valg af vejleder og kan således også ændres løbende i specialeskrivningsprocessen i samarbejde med din vejleder.

Ønsker du at skrive speciale i en gruppe?

Hvis du ønsker at skrive speciale i en gruppe, skal du være opmærksom på, at du i løbet af din kandidatuddannelse skal aflevere mindst én større skriftlig opgave som en individuel skriftlig opgave. Både specialet og projektfag (P) regnes i denne forbindelse som større skriftlige opgaver. Du kan derfor kun skrive speciale som en del af en gruppe, hvis du har afleveret en individuel større skriftlig opgave i forbindelse med dit projektfag (P).

Du kan læse mere under punkt 3.6 din studieordning.

Særligt for Public Policy-studerende på studieordningen 2019 & 2020

I forbindelse med dit speciale skal du, udover en hovedvejleder fra Institut fra Økonomi, vælge en medvejleder på Institut fra Statskundskab. Du skal sende dit ønske om medvejleder på en email til Institut for Økonomi på studadm@econ.au.dk samme dag, som du indsender registreringsformularen med navnet på din ønskede hovedvejleder.