Værd at vide om eksamen

Mødetid ved mundtlig eksamen

Det er dit eget ansvar at være mødt frem, når det er din tur til at blive eksamineret. Eksamensrækkefølgen er ikke en tidsplan, så hvis en studerende udebliver, går man med det samme videre til den næste på listen. Hvis du vil være sikker på at blive eksamineret, skal du derfor møde op fra eksamenens start - du kan ikke vide, om alle før dig er mødt op til eksamen.

Ved mundtlige eksamener med forberedelse er mødetid for den første studerende en halv time før eksamens start.

OBS: Af diskretions- og sikkerhedsmæssige årsager oplyser studiekontoret ikke besøgende, hvor og hvornår der afholdes eksamen. Du bedes derfor selv orientere eventuelle venner/bekendte/familie om, hvornår og hvor du skal til eksamen.  

Hjælpemidler til eksamen inkl. regler for PC og mobiltelefon

Kursuskataloget kan du i den enkelte kursusbeskrivelse læse, hvilke hjælpemidler du må medbringe til eksamen.

Det er kun tilladt at bruge PC som hjælpemiddel, hvis det specifikt er oplyst i kursusbeskrivelsen.  

Anonymiserede eksamener

På anonymiserede eksamener skal bedømmerne (eksaminator/censor) ikke kende din identitet.

Du må derfor ikke angive navn, studienummer eller anden ID i din besvarelse eller som en del af filnavnet på din besvarelse.

Hvilke eksamener er anonymiserede?

Følgende eksamensformer er anonymiserede fra vintereksamen 2023 og fremefter:

 • Skriftlige eksamener (inklusiv papirbaserede eksamener)
 • Hjemmeopgaver uden mundtligt forsvar (inklusiv afsluttende eksamener så som bachelorprojekter uden forsvar)

Hvis dele af eksamen afleveres uden om WISEflow, kan eksamen ikke anonymiseres.

Du kan se om din eksamen er anonymiseret samme sted, som du uploader din besvarelse i WISEflow:

Brug af flow-løbenummer

Du får tildelt et flow-løbenummer i WISEflow for hver anonymiseret eksamen, du deltager i. Du vil derfor opleve, at nummeret skifter fra eksamen til eksamen.

Du kan se dit flow-løbenummer inde på flowet ved at trykke “Vis omslag”:

Det er ikke nødvendigt at skrive dit flow-løbenummer på din besvarelse, medmindre der er tale om en gruppeopgave.

Til papirbaserede skriftlige eksamener fortæller tilsynsvagterne dig, hvad dit flow-løbenummer er, når du møder op til eksamenen.

Anonymiserede gruppeopgaver

Ved anonymiserede gruppeopgaver skal det være tydeligt, hvilke(n) del(e) af opgaven, du er ansvarlig for. Du og dine medstuderende skal anføre jeres flow-løbenummer i det afsnit, I hver især har skrevet i stedet for navn eller studienummer.

Du kan først se dit flow-løbenummer, efter gruppen er dannet.

Feedback på anonymiserede eksamener

Du må gerne oplyse dit flow-løbenummer til din eksaminator, hvis du ønsker at få feedback på din opgave, efter du har fået din karakter.

Hvorfor anonymiseres eksamener?

Uddannelsesudvalget har besluttet at eksamener på AU skal anonymiseres, når der ikke er behov for, at bedømmer kender til eksaminandens identitet. Beslutningen er bl.a. taget på opfordring af studenterorganisationer på tværs af universitetet. 

Anonymisering skal sikre, at du kun bliver bedømt på baggrund af din faglige præstation. Når bedømmerne ikke kender dit navn, kan bedømmelsen ikke blive påvirket af bias om f.eks. køn og race.

Særlige vilkår til eksamen

Digitalisering af håndskrevet materiale

Hvis du ved skriftlige digitale eksamener har brug for at udarbejde håndskrevet materiale - som f.eks. tegninger, formler eller andet - skal materialet digitaliseres og tilknyttes opgavebesvarelsen. Du er selv ansvarlig for at digitalisere materialet og tilknytte dette opgavebesvarelsen.

Digitaliseringen skal foregå i eksamenstiden og i eksamenslokalet med godkendte digitaliseringsværktøjer.

Tilladte digitaliseringsværktøjer

Hvis du har brug for at udarbejde håndskrevet materiale, skal du vælge mellem følgende løsninger til digitaliseringen:

 • håndholdt webkamera
 • digitalkamera med tømt hukommelse
 • det indbyggede kamera i computeren (det er tilladt at løfte papiret)
 • en håndholdt scanner
 • tegne direkte på din computer ved at bruge mus, tegnepen eller tegneplade

Det er ikke tilladt at benytte mobiltelefon, tablet eller lignende til at digitalisere håndskrevet materiale ved eksamener på Campus. Se regler for kommunikation under skriftlig eksamen på siden 'Digital eksamen' i menuen.

Tilknytning af det digitaliserede materiale til din besvarelse

 • Indsæt det digitaliserede materiale direkte i din opgavebesvarelse, så besvarelsen kan afleveres som ét samlet PDF-dokument.
 • Digitaliser dit håndskrevne materiale løbende under eksamen.
 • Undgå så vidt muligt at tage billeder af en hel A4 side ad gangen. Tag i stedet billeder af halve sider eller specifikke udregninger.
 • Tjek, at alle siderne er med i din endelige PDF
 • Påbegynd samlingen af din PDF i god tid - det kan tage et stykke tid at få samlet alle billederne eller filerne til én PDF.

Du er selv ansvarlig for, at materialet efter digitaliseringen er af en kvalitet, hvor det er muligt at læse og bedømme det.

Vi anbefaler, at du i god tid inden eksamen afprøver digitaliseringsværktøjet og bliver fortrolig med det, så du er klar til at benytte det til eksamen.

Kommunikation under skriftlig eksamen er ikke tilladt

Når du er til skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på, at alle former for kommunikation ikke er tilladt. Kommunikation under eksamen betragtes som snyd.

Det er ikke tilladt at kommunikere gennem kommunikationsplatforme eller fildelingstjenester (eksempelvis OneDrive), og modtager du beskeder eller lignende under en skriftlig eksamen, må du under ingen omstændigheder besvare dem, og du skal straks informere eksamensvagterne om hændelsen. Hvis du ikke gør opmærksom på hændelsen kan dette betragtes som eksamenssnyd.

Snyd til eksamen kan have meget alvorlige konsekvenser for dig, og det forventes, at du kender reglerne. Se mere information om eksamenssnyd under 'Eksamen' > 'Eksamenssnyd' i menuen.

Eksamensresultater

Du finder dit eksamensresultat på mitstudie.au.dk, hvor du kan se det, så snart det er registreret.

Fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet kan du se på eksamensplanen.

Deltagelse i eksamen fra udlandet

Hvis du er tilmeldt en eksamen, der afholdes på Aarhus Universitet, mens du befinder dig i udlandet, har du følgende muligheder for at deltage i eksamen online.

Skriftlige eksamener

Du kan deltage i en skriftlig eksamen fra udlandet, hvis du søger og får dispensation.

Det er muligt i tilfælde af dokumenterede usædvanlige forhold, såsom semesteroverlap med et universitet i udlandet, dokumenteret sygdom eller juridiske årsager.

Du skal være opmærksom på, at du som studerende selv er ansvarlig for at finde en kontaktperson ved et udenlandsk universitet, der kan være tilsynsførende under din eksamen.

Sørg for at sende din ansøgning hurtigst muligt, da det kan tage flere uger at behandle din sag og koordinere din eksamen med det udenlandske universitet. Vi kontakter dig på din AU-mail, hvis vi har spørgsmål til din sag.

Du kan læse mere om, hvordan du søger dispensation her.

Kontakt faktiskforvaltning.nat-tech@au.dk hvis du har spørgsmål.

Mundtlige eksamener

Du skal kontakte din underviser, hvis du ønsker at deltage i en mundtlig eksamen online fra udlandet. De vil derefter vurdere, om det kan lade sig gøre, f.eks. om det er en fagligt forsvarlig løsning.

Studiekort som legitimation til skriftlige eksamener

Du skal altid medbringe dit studiekort som legitimation til skriftlige stedprøver. Det er for at eksamenstilsynet kan identificere dig som studerende ved AU.

Har du mistet dit studiekort?

Så kan du læse mere her om, hvordan du genbestiller et.

Til eksamenen skal du så i stedet medbringe noget andet offentlig udstedt billedlegitimation (pas eller kørekort) – medarbejderkort eller lignende godtages ikke.

WISEflow og Linux

I forbindelse med overgangen til AU’s nye eksamensplatform, WISEflow, skal du være opmærksom på, at det kan medføre ændringer for dig, der bruger Linux, Android, Windows 10S/11S Mode eller Chromebooks ved skriftlige tilsynsprøver.

Din computer skal kunne tilgå AU’s eksamenssystemer, herunder sikkerhedssystemerne Device Monitor og lockdown-browser i WISEflow.

Hvis ikke din computer kan det, kan du ikke gå til en digital skriftlig stedprøve. Muligheden for at komme under skærpet tilsyn findes ikke længere.

Du kan allerede nu tjekke om din computer kan køre begge sikkerhedssystemer.

Langt de fleste skriftlige eksamener på Nat-Tech foregår med Device Monitor. Kun enkelte foregår på nuværende tidspunkt i lockdown-browser. Din eksamen kan ses i WISEflow minimum 14 dage inden eksamenen, og her kan du se på flowet, hvilket sikkerhedssystem der er gældende for din eksamen.

Det er dit eget ansvar at sikre, at din computer kan tilgå WISEflow. Se mere i denne vejledning, hvis du bruger Linux.

Hvilke systemkrav er der til Device Monitor og lockdown-browser?

Du kan læse mere om systemkravene for begge dele på denne side.

Hvis din computer ikke kan køre Device Monitor eller lockdown-browser, skal du skifte til et styresystem, som kan – f.eks. Windows.

Vær opmærksom på:

 • Lockdown-browseren kan ikke bruges sammen med Linux, Android, Windows 10S/11S Mode eller Chromebooks
 • Device Monitoren kan godt bruges med Linux, hvis du bruger Ubuntu 18 LTS eller en nyere version

Hvordan tester jeg, om min computer kan køre Device Monitor og lockdown-browser inden min skriftlige eksamen?

Du kan downloade og teste begge dele samt se systemkrav i installationsguidesene inde i WISEflow.

Det gør du ved at trykke på dit navn øverst til højre > Ret profil > System. Du kan finde vejledninger til det på denne side.

Du kan også afprøve forskellige skriftlige eksamenstyper under dine ”Demoflows”, som du finder under dine eksamener på din forside.

Kontakt Nat-Tech IT-support, hvis du har spørgsmål til det tekniske.  

Kontakt

Spørgsmål skal sendes fra din AU-mail til
Studieservice.Nat-Tech@au.dk