Særligt for sidefagsstuderende

Vigtig info

Nedenstående informationer er for den gamle studieordning. Opdatering er undervejs. Foreløbige informationer kan findes på http://edtech.dk/sidefag.html

Sidefagsuddannelsen i matematik giver dig faglig kompetence til at undervise i matematik i gymnasiet. Normalt tager man sidefaget som en del af sin bachelor- og kandidatuddannelse i et andet gymnasiefag.

Sidefagsuddannelsen har et omfang på 120 ECTS, som fordeles på bachelor- og kandidatuddannelsen. Hvis dit hovedfag er et fag på Det Naturvidenskabelige Fakultet, reduceres sidefagsuddanelsens omfang; du godskrives for eksempel de støttekurser i matematik, som indgår i din hovedfagsuddannelse. De præcise regler finder du i studieordningen på fakultetets sider.

Kassogrammet nedenfor beskriver et muligt forløb for sidefagsuddannelsen. Det er rettet mod studerende med hovedfag uden for Det Naturvidenskabelige Fakultet eller med hovedfag idræt.

Alle andre får jo Calculus allerede i deres første studieår. Det betyder, at deres sidefagsstudium skal tilrettelægges anderledes; hvordan det skal ske, afhænger af hovedfaget og aftales bedst under vejledning.

I alle tilfælde anbefales, at du kontakter studievejlederen i matematik.

V 4      
V 3      
V 2   Matematiske modeller Dybdestof
V 1   Dybdestof
IV 4 Geometri Matematisk Modellering 2 Dybdestof
IV 3 Matematisk Modellering 1 Differentialligninger
IV 2 Algebra Introduktion til Matematisk Modellering Matematikkens historie
IV 1 Matematikkens videnskabsteori Introduktion til programmering
III 4 Lineær Algebra Matematisk Analyse 2 Matematikkens didaktik
III 3 Matematisk Analyse 1  
III 2 Calculus 2 Introduktion til Matematisk Analyse  
III 1 Calculus 1 Perspektiver i matematikken  

Bemærk, at kurset Matematiske modeller kun er på 5 ECTS, selvom det strækker sig over et helt semester. I øjeblikket (2010) ligger kurset i foråret, men flyttes i 2011 til efteråret. (I 2011 bliver kurset udbudt både i for- og efteråret.)

Kasserne med Dybdestof kan udfyldes som følger:

  • 1. kvarter: Målteori eller Fourieranalyse
  • 2. kvarter: Reel Analyse og Sandsynlighedsteori eller Vektoranalyse
  • 1. og 2. kvarter: Statistiske Modeller 1 eller Matematisk Programmering
  • 3. og 4. kvarter: Statistiske Modeller 2 eller Videregående Sandsynlighedsteori
  • 4. kvarter: Kompleks Funktionsteori

Du kan vælge mellem to kurser i Matematikkens historie. Hvis du tager kurset i 2. kvarter (som i kassogrammet), får du kurset Aspekter af matematikkens historie, men du kan også vælge kurset Cirklens historie, som kører i 3. kvarter.”