Ny studieordning på masteruddannelsen i klinisk sygepleje

Ny studieordning pr. 1. september 2023

D. 1. September 2023 træder en ny studieordning på masteruddannelsen i klinisk sygepleje i kraft.
 

Hvad er det nye? 

Modulerne på den nye studieordning har fået nye navne og kursusbeskrivelserne er opdaterede og justeret en smule.

Ændringerne er af mindre karakter, og du vil få samme uddannelse uanset hvilken studieordning, du er indskrevet på.


Hvad betyder det for dig? 

Hvis du til september 2023 mangler at følge undervisningen i et eller flere moduler:

  • Du bliver overflyttet til den nye studieordning
  • Du bliver overflyttet omkring d. 1. september 2023
  • Du får merit for de moduler, du har bestået fra den gamle studieordning
  • Du mister ikke ECTS, når vi overflytter dig. 


Hvis du til september 2023 har deltaget i undervisningen på alle modulerne, men mangler at bestå eksamen på et eller flere af modulerne: 

  • Du bliver på den gamle studieordning

I skemaet nedenfor kan du se, hvornår din sidste mulighed er for at deltage i eksamen, hvis du bliver på den gamle studieordning. 

Sidste gang du kan få undervisning og gå til eksamen på den gamle ordning

Semester Sidste undervisning Ordinær eksamen 2. eksamensforsøg 3. eksamensforsøg
1. semester (modul 1) Efterår 22 Vinter 22/23 Vinter 22/23 Vinter 23/24
2. semester (modul 2) Forår 23 Sommer 23 Sommer 23 Sommer 24
3. semester (modul 3) Efterår 22 Vinter 22/23 Vinter 22/23 Vinter 23/24
4. semester (modul 4) Forår 23 Sommer 23 Sommer 23 Sommer 24

Kontakt

Health Studieservice efter- og videreuddannelse: 

evu.health@au.dk
Telefon: 2083 7562