Tilmelding til undervisning og eksamen

Tilmelding til undervisning og eksamen

Er du indskrevet på hele uddannelsen, modtager du automatisk en faktura for det følgende semester. Når fakturaen er betalt bliver du automatisk tilmeldt undervisning og eksamen.

Er du indskrevet på et enkelt modul, er tilmeldingsfristen følgende:

  • Forårssemestre: 15. november
  • Efterårssemestre: 1. maj


Alle tilmeldinger bedes sendt til Efter- og Videreuddannelse mail evu.health@au.dk, hvorefter de bliver behandlet i forlængelse af ansøgningsfristen.

Er du tilmeldt hele uddannelsen, men ønsker at blive afmeldt et modul, kontakt venligst evu.health@au.dk , så snart du ved det.

Se desuden ”Praktiske oplysninger” for oplysning om deltagerbetaling.

Alle spørgsmål vedr. deltagerbetaling og tilmelding bedes sendt til evu.health@au.dk