Udlandsstipendiet

Udlandsstipendieordningen

Gennem udlandsstipendieordningen kan studerende med ret til dansk SU få tilskud til at betale studieafgift (tuition) i udlandet. Udlandsstipendiet er kun for studerende, som ikke rejser ud via en af AU's udvekslingsaftaler. På en udvekslingsaftale skal du nemlig aldrig betale studieafgift.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at udlandsstipendiet i de fleste tilfælde kun dækker en del af studieafgiften, og at du skal selv finansiere differencen enten ved egne midler eller via udlandsstudielånet, som du kan læse mere om nedenfor. Udlandsstipendiet og udlandsstudielånet kan ikke bruges til andre udgifter end studieafgiften.

Nedenfor kan du læse mere om de to typer ophold i udlandet, du kan søge udlandsstipendie til. De to typer udelukker ikke hinanden, men samlet set kan du højst få udlandsstipendie svarende til 120 ECTS eller to års studier.

Bemærk, at det ikke er muligt at søge udlandsstipendie til en hel bacheloruddannelse i udlandet.

Meritgivende studieophold

Hvis du ønsker at søge udlandsstipendium til et meritgivende studieophold, skal du søge ved SU-kontoret på AU.  Meritgivende studieophold i udlandet, der indgår i din uddannelse på AU, kan være et eller flere semestre eller summer school i udlandet fra 5 til 120 ECTS. Online-kurser på udenlandske universiteter er også dækningsberettiget. Du kan kun få udlandsstipendium til studieophold, hvis dit fag vil give dig fuld merit for opholdet.

Læs om hvordan du søger på SU-kontorets hjemmeside.

Takster

Udlandsstipendiet har forskellige takster alt efter, hvilke fag eller hvilken uddannnelse du skal læse i udlandet. Taksterne fastsættes på finansloven og kan derfor variere lidt fra år til år. 

Udlandsstipendiet kan deles op i mindre portioner, men du kan max. modtage stipendiet i i alt to år (svarende til 120 ECTS).

Udlandsstipendiet kan ikke bruges til at dække andre omkostninger end studieafgiften på det udenlandske universitet. Stipendiet kan derfor ikke anvendes, hvis du rejser på studieophold via en af AU's udvekslingsaftaler.

Hvis det beløb, du kan få i udlandsstipendie, ikke rækker til at betale hele studieafgiften i udlandet, kan du også låne penge via udlandsstipendieordningen. Du bliver tilbudt at låne differencen mellem det, du kan få i udlandsstipendium, og det du skal betale for undervisningen. Lånebetingelserne er de samme som ved alm. SU-lån.

Hel kandidatuddannelse i udlandet

Hvis du ønsker at søge udlandsstipendie til en hel kandidatuddannelse i udlandet, som ikke indgår som en del af dit studie på Aarhus Universitet, skal du sende din ansøgning direkte til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte.

Der er flere ting, du skal være opmærksom på, hvis du overveje at tage en hel kandidatuddannelse i udlandet:

  • Hvis den udenlandske kandidatuddannelse, du ønsker at tage, er 1-årig, er det værd at undersøge, om den kan indgå i en dansk 2-årige kandidatuddannelse som et meritgivende studieophold. Du kan forhøre dig om dette hos din studievejleder.
  • Du bør undersøge grundigt, hvilke jobmuligheder den udenlandske kandidatuddannelse efterfølgende giver på det danske arbejdsmarked. Dette gælder naturligvis kun, såfremt du efterfølgende ønsker at arbejde i Danmark eller at holde muligheden for at arbejde i Danmark på et senere tidspunkt åben. Du kan fx undersøge dette ved at tage kontakt til danske virksomheder, hvor du kunne tænke dig at arbejde.
  • Du kan få din udenlandske uddannelse vurderet hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse, men først efter endt uddannelse i udlandet. Det kan du læse mere om her

  Læs, hvordan du søger udlandsstipendie til en hel kandidatuddannelse i udlandet

Ansøgningsfrister - meritgivende ophold og hel kandidatuddannelse

Ansøgninger behandles løbende, men vær opmærksom på, at du tidligst kan søge om udlandsstipendiet 12 måneder før starten af det planlagte ophold.

  • Fristen for ansøgning om udlandsstipendium er den sidste dag i det ophold, du søger støtte til.
  • Din forhåndsgodkendelse til opholdet skal være givet inden du starter på opholdet. 
  • Du skal senest 6 uger efter dit studieopholds afslutning dokumentere, at din betaling for undervisning er modtaget af det udenlandske universitet. 

Ovenstående frister og regler er vejledende og bør betragtes med forbehold for ændringer fra SU-kontoret. For yderligere specificering af vigtige frister ift. udlandsstipendiet henvises derfor til siden for SU-kontoret på AU.