Sammensætning af kandidatprogrammet

Kandidatuddannelsen i molekylærbiologi består af kurser, projekt og speciale svarende til to årsværk med et omfang på 120 ECTS. Sammensætningen af uddannelsen sker under vejledning af studievejlederen og/eller den uddannelsesansvarlige.

Specialet er placeret sidst på uddannelsen og er normalt eksperimentelt med et omfang på 60 ECTS (se også kursuskatalog). Alternativt kan der laves et teoretisk speciale på 30 ECTS (se også kursuskatalog), hvilket samtidig til øge antallet af kurser med 30 ECTS.

Du sammensætter fag for 60 ECTS på kandidatuddannelsens første år, som forbereder dig bedst muligt til dit specialestudium på kandidatuddannelsens andet år. Det første studieår omfatter det obligatoriske projektkursus, Molekylærbiologisk projekt, på 10 ECTS (se kursuskatalog) samt valgfag svarende til 50 ECTS. Det Molekylærbiologiske projekt placeres ofte om foråret umiddelbart før specialet, men kan også placeres om efteråret. Der er desuden mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet. Udlandsopholdet kan placeres på kandidatens 1. eller 2. semester. Der er også mulighed for at lave et mindre projekt i en virksomhed (Erhvervsprojekt, se mere her).

Studieprogrammet for kandidatuddannelsen skal udgøre et samlet hele og skal tilsammen indeholde videregående studieelementer indenfor molekylærbiologi af et omfang på mindst 90 ECTS, inklusiv speciale og det obligatoriske Molekylærbiologisk projekt.

Derudover skal programmet indeholde to af følgende fem specialiseringer:

  • Molekylær cellebiologi 
  • Proteinvidenskab
  • Molekylær ernæring 
  • Plantemolekylærbiologi
  • Bioinformatik

Specialiseringskurserne er nærmere beskrevet i guiden til sammensætning af kandidatprogrammet, som findes på en underside her ude til venstre. Som alternativ til en specialisering kan der laves et tilvalg fra en anden uddannelse på 30 ECTS (ofte kemi, biologi eller nanoscience; se mere om dette i den tidligere omtale guide). Vælger man at tage et semester på et udenlandsk universitet bortfalder krav om specialisering/tilvalg.

Ved sammensætningen af kandidatprogrammet tages hensyn til den studerendes interesser og ønskede kompetenceprofil og det sikres, at den faglige progression og integritet i studiet opfylder kravene til en kandidatuddannelse. Bachelorkurser kan efter godkendelse og i begrænset omfang indgå i programmet.

Du kan også, i samråd med din uddannelsesansvarlige, vælge fag fra andre fakulteter (typisk Tech og Health). Dette kaldes også gæstefag, og det kræver forhåndsgodkendelse af studienævnet at følge sådanne (se mere her) . Forhåndsgodkendelsen søges via mitstudium.au.dk. Vær i øvrigt opmærksom på, om du har den nødvendige baggrund til at følge kurser fra andre institutter eller fakulteter. Er man i tvivl, er det altid en god ide at kontakte den kursusansvarlige.

Studieprogrammet fremsendes til godkendelse hos den uddannelsesansvarlige via kontraktgeneratoren. Man kan først tilmelde sig kurser (kursustilmelding til forårskurser i perioden 1.-5. november; kursustilmelding til efterårskurser i perioden 1.-5. maj), når studieprogrammet er godkendt. Vær derfor i god tid.

Minimum 80 ECTS af kurser og projekter på kandidatuddannelsen skal være med karakter og minimum 40 ECTS skal være med ekstern censur. Specialet er altid med karakter og med ekstern censur. Hvis man laver eksperimentelt speciale (60 ECTS) er kravet for ekstern censur opfyldt, hvorimod man stadig skal finde kurser/projektarbejde med karakter for de sidste 20 ECTS. Ved teoretisk speciale (30 ECTS) skal man finde 10 ECTS kurser med ekstern censur og 30 ECTS med karakter. Det er selvfølgelig kun minimum. Da der er valgfrihed og ikke alle kurser er med karakter og/eller med ekstern censur, bør du være opmærksom på denne regel.

Når du skal til at sammensætte din kandidatuddannelse, er det en god ide at tale med din kommende vejleder om valg af specialiseringskurser/tilvalgsfag og øvrige valgfag. Mere information om specialevejlederne og deres projekter. Det er også muligt at lave speciale hos en ekstern vejleder uden for Institut for Molekylærbiologi og Genetik. Dette kræver, at du samtidig har en intern vejleder på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, som skal hjælpe med at sikre, at dit projekt er tilstrækkeligt funderet indenfor molekylærbiologien samt at formelle regler omkring eksamen mm overholdes.

Du skal i god tid inden fagtilmeldingen, 1.-5. maj/1.-5. november:

  1. skyde dig ind på hvilke specialiseringsområder du er mest interesseret i, og evt. hvilken vejleder du gerne vil lave molekylærbiologisk projekt og speciale hos. Det er ofte den samme vejleder, men det er ikke et krav.
  2. sammensætte dit studieprogram så det understøtter dine faglige interesser og det forskningsområde, som du skal lave projekter indenfor. Husk at tjekke, hvorvidt programmet opfylder reglerne for kandidatstudiet. Den uddannelsesansvarlige kan vejlede dig i sammensætningen af dit kandidatprogram.
  3. udfylde og indsende din kandidatkontrakt elektronisk på https://kontrakt.scitech.au.dk/.