Sikkerhedskursus

Institut for Molekylærbiologi og Genetiks sikkerhedskursus skal gennemføres inden den studerende kan arbejde alene i forskningslaboratorier uden for normal arbejdstid, og som hovedregel inden specialet påbegyndes.

Læs mere nedenfor, og tilmeld dig sikkerhedskurset.

Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende

ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

 • Kurset, der består af to moduler, er obligatorisk for alle studerende der skriver speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • De to moduler udbydes årligt i januar/februar i forbindelse med introduktion til bachelorprojektet
 • Kursets to moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden
 • Hele kurset skal være bestået for at gennemføre specialestudiet.
 • Bemærk, at man skal tilmelde sig modulerne enkeltvis (se nedenfor) 
 • Tilmelding til kurserne foregår udelukkende fra denne hjemmeside

Studerende på 1. og 2. år bedes vente til 3. år, da pladserne på kurserne helst skal besættes af studerende på 3. årgang.

Laboratorieadfærd

Kurset afholdes mandag, d. 29. januar 2024 kl. 14.15 til 17.00 i Auditorium I (Institut for Kemi), bygning 1514-213.

Tilmeld dig her: Laboratorieadfærd - forår 2024 (au.dk)

God laboratoriepraksis.

 • Biologiske agenser samt rekombinante organismer:
  • Laboratorieklassificering
  • Projektanmeldelse
  • Arbejdsrutiner
  • Affaldshåndtering
 • Kemikaliehåndtering:
  • Kemikaliekategorier
  • Affaldskategorier
  • RS-sætninger
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikalieregistrering
 • Alarmering:
  • Alarmsystemer ved instituttet
  • Alarmering til politi, brand- og redningsvæsen

Kursus i ulykkeshåndtering

- tidligere kaldet Førstehjælpskursus

Der bliver afholdt kurser i ulykkeshåndtering for 3. års-studerende torsdag og fredag i uge 6 samt mandag og tirsdag i uge 7 2024. 
Kurserne afholdes i mødelokale 1872-447 og i Mol-X-lab i kælderen.

Tilmeld dig her: Ulykkeshåndtering - forår 2024 (au.dk)

Kort om kurset:

 • 7 timers grundkursus ved instruktør fra Dansk Røde Kors, som er tilpasset arbejdet i laboratorier.
 • Til kurset i ulykkeshåndtering bedes du møde op i praktisk tøj, da kurset er både teoretisk og praktisk.
 • Det er en god ide at tage mad og drikke med til eget forbrug. Der er kun afsat 30 minutter til frokost.