Sikkerhedskursus

Institut for Molekylærbiologi og Genetiks sikkerhedskursus skal gennemføres inden den studerende kan arbejde alene i forskningslaboratorier uden for normal arbejdstid, og som hovedregel inden specialet påbegyndes.

Læs mere nedenfor, og tilmeld dig sikkerhedskurset.

Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende

ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik

 • Kurset, der består af to moduler, er obligatorisk for alle studerende der skriver speciale ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik
 • De to moduler udbydes årligt i januar/februar i forbindelse med introduktion til bachelorprojektet
 • Kursets to moduler kan gennemføres uafhængigt af hinanden
 • Hele kurset skal være bestået for at gennemføre specialestudiet.
 • Bemærk, at man skal tilmelde sig modulerne enkeltvis (se nedenfor) 
 • Tilmelding til kurserne foregår udelukkende fra denne hjemmeside

Studerende på 1. og 2. år bedes vente til 3. år, da pladserne på kurserne helst skal besættes af studerende på 3. årgang.

Laboratorieadfærd

Kurset afholdes næste gang i forbindelse med semesterstart i foråret 2023.

Du kan tilmelde dig kurset her: Link til næste kusus kommer her, når kurset er oprettet

God laboratoriepraksis.

 • Biologiske agenser samt rekombinante organismer:
  • Laboratorieklassificering
  • Projektanmeldelse
  • Arbejdsrutiner
  • Affaldshåndtering
 • Kemikaliehåndtering:
  • Kemikaliekategorier
  • Affaldskategorier
  • RS-sætninger
  • Arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Kemikalieregistrering
 • Alarmering:
  • Alarmsystemer ved instituttet
  • Alarmering til politi, brand- og redningsvæsen

Kursus i ulykkeshåndtering

- tidligere kaldet Førstehjælpskursus

Der bliver afholdt kurser i ulykkeshåndtering for 3. års-studerende i foråret 2023 umiddelbart efter semesterstart.
Du kan tilmelde dig på den ønskede dag her: Link til tilmelding kommer her, når kurset er oprettet

Fristen for tilmelding er: Oplyses, når kurset er oprettet

Kurset afholdes i mødelokaler og undervisningslaboratorierne i Universitetsbyen, lokation udmeldes oplyses ved tilmelding.

Kort om kurset:

 • 7 timers grundkursus ved instruktør fra Dansk Røde Kors, som er tilpasset arbejdet i laboratorier.
 • Til kurset i ulykkeshåndtering bedes du møde op i praktisk tøj, da kurset er både teoretisk og praktisk.
 • Husk mad og drikke til dagen - der er langt til nærmeste kantine.