Udlandsophold for studerende på Institut for Mekanik og Produktion

Skal du afsted på Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik?

Du har mulighed for at tage på udlandsophold på dit 6. semester af diplomingeniøruddannelsen.

Vær opmærksom, at du i forbindelse med forhåndsgodkendelse af dine kurser på det udenlandske universitet som udgangspunkt vil få merit for at kurset "Forberedelse til Bachelorprojekt" (5 ECTS). Dette betyder, at du ikke skal til eksamen i kurset, men du skal i løbet af udlandsopholdet holde dig orienteret om, hvad der sker i kurset, så du inden starten på 7. semester har fundet Bachelorprojektemne og hvem du evt. vil skrive bachelorprojekt sammen med.

Hvis du vil læse videre på Civilingeniøruddannelsen i Mekanik, skal du sørge for at opfylde de faglige forudsætninger, der gælder for at blive optaget på denne kandidatuddannelse.

Du skal i det hele taget selv sikre dig, at du opfylder de adgangskrav, der gælder til den kandidatuddannelse, du evt. vælger. Kravene kan ændre sig, og du skal sørge for at opfylde de krav, der gælder på optagelsestidspunktet

Skal du afsted på Civilingeniøruddannelsen i Mekanik?

Du har mulighed for at tage på udlandshold på dit 3. semester af civilingeniøruddannelsen.

Det er vigtigt, at du har bestået de obligatoriske kurser og 50 ECTS studielinjekurser inden afrejse. Hvis der mangler nogle få studielinjekurser kan det være muligt at få kurser fra udlandet godkendt af studienævnet som studielinjekurser, såfremt de svarer til et eksisterende studielinjekurser.

Vi anbefaler, at du har en plan for dit speciale inden du tager afsted på udlandsopholdet.

Overvejer du at tage afsted på Bacheloruddannelsen i Mekanik?

Du har 2 obligatoriske kurser på 5. semester, som du skal kunne finde tilsvarende i udlandet og få godkendt af studienævnet. Det kan være risikabelt at tage et udlandsophold på 5. semester, da kurser ofte bliver aflyst eller flyttet.

Vælg den rette uddannelse i MoveON-databasen

Vær opmærksom på at vælge det korrekte "degree programme" inde i MoveON's Database.

 • Civilingeniøruddannelse Bachelor Mekanik = TECH - Bachelor's Degree Programme in Engineering (Mechanical Engineering)
 • Civilingeniør Kandidat Mekanik = TECH - Master of Mechanical Engineering
 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik = TECH - Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering

Populære destinationer for studerende på din uddannelse

Nedenfor kan I se eksempler på, hvilke destinationer som studerende fra jeres uddannelse har søgt og fået en udvekslingsplads indenfor de sidste par år:

Diplomingeniør Maskinteknik

 • Norway - University of Oslo
 • Switzerland - Zurich University of Applied Sciences
 • UK – Leeds University
 • Norway - Norwegian University of Science and Technology
 • Singapore - National University of Singapore
 • US - Colorado School of Mines
 • Netherlands - HAN University of Applied Sciences
 • US - University of Arkansas
 • UK – Reading University
 • Spain - Universitat Politècnica de Catalunya - EEBE Barcelona East School of Engineering

Civilingeniør Mekanik MSc

 • Italy, Politecnico di Milano
 • Norway - Norwegian University of Science and Technology
 • US, Colorado School of Mines
 • Korea, Sogang University

Har du spørgsmål, så kontakt:

Fie Bøje Misholt

International koordinator