Udlandsophold for studerende på Institut for Mekanik og Produktion

Skal du afsted på Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik?

Du har mulighed for at tage på udlandsophold på dit 6. semester af diplomingeniøruddannelsen.

Vær opmærksom på at studienævnet som udgangspunkt giver dispensation fra kravet om tilmelding til eksamen i det obligatoriske kursus M6BAC Forberedelse til Bachelorprojekt. Dette betyder, at du ikke skal til eksamen i kurset, men du bliver tilmeldt undervisningen i kurset, og vi forventer at du semesteret igennem følger undervisningen på nettet under dit udlandsophold. Det er vigtigt, at du aktivt følger med i kurset, så du inden starten på 7. semester har fundet Bachelorprojektemne og hvem du evt. vil skrive bachelorprojekt sammen med.

Hvis du vil læse videre på Civilingeniøruddannelsen i Mekanik, skal du sørge for at opfylde de faglige forudsætninger, der gælder for at blive optaget på denne kandidatuddannelse.

Du skal i det hele taget selv sikre dig, at du opfylder de adgangskrav, der gælder til den kandidatuddannelse, du evt. vælger. Kravene kan ændre sig, og du skal sørge for at opfylde de krav, der gælder på optagelsestidspunktet

Skal du afsted på Civilingeniøruddannelsen i Mekanik?

Du har mulighed for at tage på udlandshold på dit 3. semester af civilingeniøruddannelsen.

Det er vigtigt, at du har bestået de obligatoriske kurser og 50 ECTS studielinjekurser inden afrejse. Hvis der mangler nogle få studielinjekurser kan det være muligt at få kurser fra udlandet godkendt af studienævnet som studielinjekurser, såfremt de svarer til et eksisterende studielinjekurser.

Vi anbefaler, at du har en plan for dit speciale inden du tager afsted på udlandsopholdet.

Overvejer du at tage afsted på Bacheloruddannelsen i Mekanik?

Du har 2 obligatoriske kurser på 5. semester, som du skal kunne finde tilsvarende i udlandet og få godkendt af studienævnet. Det kan være risikabelt at tage et udlandsophold på 5. semester, da kurser ofte bliver aflyst eller flyttet.

Vælg den rette uddannelse i MoveON-databasen

Vær opmærksom på at vælge det korrekte "degree programme" inde i MoveON's Database.

 • Civilingeniøruddannelse Bachelor Mekanik = TECH - Bachelor's Degree Programme in Engineering (Mechanical Engineering)
 • Civilingeniør Kandidat Mekanik = TECH - Master of Mechanical Engineering
 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik = TECH - Bachelor's Degree Programme in Mechanical Engineering

Populære destinationer for studerende på din uddannelse

Nedenfor kan I se eksempler på, hvilke destinationer som studerende fra jeres uddannelse har søgt og fået en udvekslingsplads indenfor de sidste par år:

Diplomingeniør Maskinteknik

 • Norway - University of Oslo
 • Switzerland - Zurich University of Applied Sciences
 • Norway - Norwegian University of Science and Technology
 • Singapore - National University of Singapore
 • Netherlands - HAN University of Applied Sciences
 • US - University of Arkansas
 • Spain - Universitat Politècnica de Catalunya - EEBE Barcelona East School of Engineering

Civilingeniør Mekanik MSc

 • Italy, Politecnico di Milano
 • Norway - Norwegian University of Science and Technology
 • Korea, Sogang University
 • Belgium, KU Leuven
 • Sweden, Chalmers University of Technology

Har du spørgsmål, så kontakt:

Fie Bøje Misholt

International koordinator

Udtalelser fra studerende, der har været på udveksling

University of Arkansas, Diplomingeniør Maskinteknik

What are the most valuable things you learned while abroad?

 • New way of thinking and different teaching environment (...) New international friends. Personal growth Learning or improving foreign language skills (English).

Universitat Politecnico di Catalunya, Diplomingeniør Maskinteknik

 • Because Barcelona is such an international city, it was no problem finding friends and people to hang out with. Just be open, and join the different acitivities, and you will make friends in no time.'

Politecnico di Milano, Civilingeniør Mekanik

 • Milan is a nice city and the surroundings are excellent with mountains, lakes and culture all around it. The level of teaching at the university was in my experience a bit higher than in Denmark but if you follow the courses and prepare for the exam it is not too bad.