Studiemiljø

Nanorama

Nanorama er en forening for nanoscience-studerende ved Aarhus Universitet.

Find os her

Studiemiljø er det miljø og de sociale netværk, som I studerende befinder jer i, når I er på og udenfor uni.

Indbydende fysiske rammer og et rigt foreningsliv, bare for at nævne to vigtige ting, sætter positivt præg på studiemiljøet. 

I menuen finder du eventuel lokal information om studiemiljøet på dit institut.

Søg tilskud til faglige arrangementer

Studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences kan søge prodekanen for uddannelse om tilskud til afholdelse af faglige arrangementer for studerende.

Eksempelvis kan foreninger søge om tilskud til kaffe og kage, til kurser eller til leje af en bus til et virksomhedsbesøg. Tilskud må ikke gå til lønudgifter.

Det er et krav, at arrangementet henvender sig til studerende på Nat og/eller Tech og er af faglig karakter.

Du søger om tilskud ved at sende følgende til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk

  • Motiveret beskrivelse af arrangementet, inkl. tid og sted
  • Specifikt beløb, der ansøges om
  • Budget for brug af tilskud

Send ansøgningen i god tid inden arrangementet afholdes. Behandlingstiden er to-tre uger.

Evt. spørgsmål kan rettes til Christian Haaber Rasch på chr@au.dk eller 2494 0128.

Formular til arrangementer

På grund af den aktuelle coronasituation er det nødvendigt, at alle studenterforeninger, der ønsker at afholde et arrangement, udfylder formularen herunder og sender den til underskrivelse hos nat-tech-beredskab@au.dk.

Udfyld denne formular, hvis din studenterforening skal afholde et arrangement.

Foreninger på Nat og Tech

Der findes et væld af studenterforeninger på Natural Sciences og Technical Sciences med faglige, politiske eller sociale formål, som du kan engagere dig i.

  • Du finder en oversigt over fagråd, festforeninger, faglige foreninger og andre foreninger på henholdsvis Nat og Tech på studerende.au.dk/studenterforeninger ved at vælge det ønskede fakultet.
  • Du finder alle tutorforeninger på Nat og Tech på studerende.au.dk/tutorst/tutorbestyrelser
  • Studenterrådet er en tværgående politisk aktør, der fungerer som AU's studerendes talerør, både internt på universitetet og i den generelle offentlige debat.
  • SciTech-Tinget (STT) er et forum, hvor alle med interesse og engagement i foreningslivet på Natural Sciences og Technical Sceinces kan samles og få videndeling, sparring, hjælp og inspiration hos hinanden, hvad enten det drejer sig om studenterpolitik, økonomi, regler eller noget helt fjerde. STT fungerer også som bindeled mellem de studerende og fakultetsledelsen. Se mere i menuen under 'SciTech-Tinget (STT)'