Health Studenterforum

Dit forum for dialog med Healths ledelse

Health Studenterforum er dit forum for dialog med fakultetets øverste ledelse - dekanatet

Studenterforummet drøfter emner som det faglige og sociale studiemiljø og udvikling af uddannelserne på Health. 

Du har også mulighed for at bringe emner ind i studenterforummet. Det gør du gennem de forskellige studenterrepræsentanter, der sidder i forummet. 
 

Hvem sidder i Health Studenterforum? 

  • Studienævnsrepræsentanter fra studienævn og Akademisk råd
  • Repræsentanter fra de studenterpolitiske foreninger
  • Repræsentanter fra de medicinske studenterforskeres foreninger
  • Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach (formand)

Læs forretningsordenen for Health Studenterforum her