Søg penge til studenteraktiviteter

Hvem og hvad kan du søge penge til?

Som studerende på Health kan du søge penge fra fakultetet til studenteraktiviteter.
Det er dog et krav, at man som forening registrerer sig formelt via vores skema for at få bevilling.  

Du kan søge penge som:

 • Studenterorganisation
 • Studenterforening
 • Studentergrupper
 • Enkeltperson


Hvad kan du søge penge til?

Du kan for eksempel søge penge til:

 • Aktivitetsdage
 • Fagdage
 • Foredrag
 • Debataftner
 • Netværksmøder
 • Drift af foreningerne

Du kan også søge penge til at deltage i eksterne møder og konferencer.
 

Hvad kan du ikke søge penge til? 

Du kan ikke søge penge til: 

 • Forplejning, dvs. mad og drikkevarer
 • Rejser i forbindelse med studiet eller til andre individuelle formål
   

Sådan prioriterer vi 

Vi prioriterer aktiviteter, der kommer flest mulige studerende til gode, da formålet med puljen er at understøtte de sociale og faglige studiemiljøer på Health. 

Som enkeltperson kan du dog søge midler til faglige aktiviteter i forbindelse med studienævns-, organisations- eller foreningsarbejde.