Undervisning og eksamen

Studienævnet har besluttet at indføre et progressionskrav frem mod den kliniske undervisning på børneafdelingen i Pædodonti og Børn og Unge 10. Det betyder:

1) At du skal have bestået Kliniske Fag FK 8 for at du kan aflægge prøveforsøg og deltage i den kliniske undervisning i Pædodonti på 3. semester.

 

2) At du skal have bestået Kliniske Fag FK 8 for at du kan tilmelde dig Børn og Unge 10.

Derudover er prøvebestemmelserne for Pædodonti ændret, således at du skal have deltaget i min. 80% af den kliniske undervisning for at kunne indstille dig til eksamen i Pædodonti.

Disse regler gælder fra og med udbud af Pædodonti i efteråret 2021.

For yderligere information kan du se kursusbeskrivelsen for Pædodonti i kursuskataloget og under fagets side under 3. semester her på studieportalen.

Undervisning på odontologi

Obligatorisk undervisning, der afholdes online

Når I deltager i obligatorisk undervisning online og bliver bedt om at registrere jeres tilstedeværelse, skal I huske:

  1. Vær logget på med jeres eget brugernavn. 
  2. Deltag i hele den obligatoriske undervisningsseance.

Opfylder du ovenstående, får du godkendt din deltagelse i det obligatoriske element. Hvis du er i tvivl, så spørg din underviser.

Optagelser af undervisningen

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilke regler der gælder, for optagelse af undervisningen. 

Læs alt om reglerne for optagelser af undervisningen her. 

Skade under patienthåndtering

På Health har vi, på baggrund af ekspertvurdering, besluttet ikke at vaccinere alle vores studerende rutinemæssigt imod infektioner i forbindelse med patienthåndtering under uddannelsen. Der vaccineres efter behov bl.a. på særlige risikoafdelinger.

Skulle uheldet være ude, og du har skåret eller stukket dig under patienthåndtering, vil den afdeling, som du er tilknyttet, tage stilling til, hvad der skal ske.

Inden patienten sendes hjem, skal du udfylde følgende vejledning: Vejledning og blanket til registrering af stik- og skæreuheld.

Hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte en af følgende personer, som vil igangsætte vores interne procedure:

Kursusmateriale fra Brightspace må ikke deles andre steder

Hvis en af dine medstuderende mangler en præsentation eller andet fra Brightspace, må du gerne sende et link til Brightspace-siden, men ikke dele materialet andre steder.

Powerpoints og artikler fra Brightspace må nemlig ikke deles på f. eks. Facebook. Forskellen er, at Brightspace er et password-beskyttet netværk, og der er kun adgang for kursets studerende og underviserne.

Din underviser har ophavsret til sin præsentation og har dermed ret til at bestemme med hvem, og hvor den deles. Materialet kan også indeholde billeder eller artikler, som AU har lov til at dele på Brightspace, som ikke må deles på nettet.

Læs om at dele materiale her.

Du kan læse mere om ophavsret og undervisning på library.au.dk/studerende/ophavsret  og undervislovligt.dk.